WYD-2023-Lisbon-Dates-AA

Svetový deň mládeže pozýva do Portugalska.

Pri príležitosti ukončenia Týždňa Cirkvi pre mládež a dnešného Svetového dňa mládeže sa Rada pre mládež a univerzity KBS rozhodla oznámiť oficiálny dátum začiatku registrácie  mladých slovenských pútnikov na najbližšie Svetové dni mládeže v Lisabone. 

“Je mi veľkou cťou, že pri príležitosti 37. Svetového dňa mládeže sláveného na diecéznej úrovni môžem oznámiť dátum spustenia slovenskej registrácie, ktorým bude streda 30. novembra 2022. Registrácia bude prebiehať elektronicky na webe www.svetovednimladeze.sk“, uviedol Matúš Reiner tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. 

Prvým oficiálnym prihláseným na Svetové dni mládeže v Portugalsku sa stal pápež František, ktorý pri tejto príležitosti uviedol: "Drahá mládež, pozývam vás, aby ste sa na toto stretnutie zaregistrovali. Po dlhej dobe... znovu objavíme radosť z bratského objatia medzi národmi a generáciami, ktoré tak veľmi potrebujeme!"

Slovenský organizačný tím sa príprave Svetových dní mládeže venuje už niekoľko týždňov. Najbližších 10  dní budú na stránke www.svetovednimladeze.sk, facebookovom profile, ako aj novozriadenom Instagrame postupne pribúdať informácie, ktoré odprezentujú posledné Svetové dni mládeže v Paname, ako aj tie nadchádzajúce v portugalskom Lisabone. „Verím, že aj prostredníctvom pripravenej aktuálnej kampane nadchneme mladých pre účasť na Svetových dňoch mládeže. Podujatia, ktoré budú pozývať mladých na Svetové dni mládeže, plánujeme vo viacerých slovenských mestách aj na jar 2023“, doplnil Matúš Reiner. 

Svetové dni mládeže sú stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta - katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Predsedá im Svätý Otec a slávia sa každé dva až tri roky. Po prvýkrát sa uskutočnili z vôle sv. Jána Pavla II. v roku 1986 v Ríme. Ich cieľom je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Majú tiež podporovať angažovanosť mladých v Cirkvi, radovať sa z viery a premýšľať o odkaze, ktorý vždy vyberá pápež. 

SDM v Lisabone sa pôvodne mali konať v roku 2022, no v dôsledku pandémie sa presunuli na august 2023. Ich mottom sú slová z Evanjelia podľa Lukáša: «Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa» (1,39). Mladí Slováci sa začali na SDM chystať po letnom Národnom stretnutí mládeže T22 v Trenčíne.

28766091842_ec270aa950_k

Vyšlo posolstvo k SDM

K Svetovému dňu mládeže, ktorý sa slávi na Kvetnú nedeľu – tohto roku 5. apríla – napísal Svätý Otec mladým ľuďom posolstvo s názvom „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7,14). Jeho text zverejnili vo svetových jazykoch.

Pápež František svoje posolstvo začína pripomenutím Biskupskej synody z októbra 2018 na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania, a pripomína aj Svetové dni mládeže v Paname v januári 2019. Obe tieto udalosti podľa jeho slov vyjadrujú podstatnú dimenziu Cirkvi, ktorou je „kráčať spolu“. Pápež ďalej mladým ľuďom píše:

„Milujete cestovanie, aby ste sa stretli s miestami a tvárami, ktoré ste predtým nevideli, aby ste zažili nové skúsenosti. Preto som si vybral ako cieľ vášho budúceho medzikontinentálneho putovania, v roku 2022, mesto Lisabon, hlavné mesto Portugalska. Odtiaľ sa v 15. a 16. storočí mnoho mladých, medzi nimi mnoho misionárov, vybralo do neznámych krajín, aj aby sa s ostatnými ľuďmi a národmi podelili o svoju skúsenosť s Ježišom.

Téma SDM v Lisabone bude: «Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa» (Lk, 1,39). V dvoch rokoch, ktoré tomu predchádzajú, zamýšľam rozjímať spolu s vami nad ďalšími dvoma biblickými textami: v roku 2020 to bude „Mládenec, hovorím ti vstaň!“ (Lk 7, 14) a v roku 2021 „Vstaň! Ustanovím ťa za svedka toho, čo si videl.“ (porov. Sk 26,16).

Svätý Otec František v posolstve mladým ďalej vysvetľuje, prečo vybral práve tieto biblické texty:

„Ako môžete vidieť, spoločné slovo troch tém je „vstať“. Toto vyjadrenie zahŕňa aj význam vstať z mŕtvych, znovu sa prebudiť k životu. Je to často sa opakujúce slovo v exhortácii Christus vivit (Kristus žije), ktorú som vám venoval po synode v roku 2008, a ktorú vám Cirkev spolu so Záverečným dokumentom synody ponúka ako maják na osvetlenie chodníkov vašej existencie.“

Svojim mladým adresátom pápež František zároveň žičí zdarné vykročenie na duchovnú cestu smerom k Lisabonu a opätovne im zdôrazňuje, aby sa pousilovali načerpať z usmernení, ktoré priniesla synoda o mladých:

„Dúfam celým srdcom, že cesta, ktorá nás dovedie do Lisabonu, sa bude v celej Cirkvi uberať so silným nasadením v uplatnení týchto dvoch dokumentov, nasmerovaním poslania animátorov v pastorácii mládeže.“ Pripomeňme, že tohto roku na Kvetnú nedeľu sa bude sláviť 35. ročník Svetových dní mládeže.

Posolstvo pápeža je rozdelené do piatich častí: Vidieť bolesť a smrť; Spolucítiť; Priblížiť a dotknúť sa; „Mládenec, hovorím ti vstaň!“; Nový život znovuzrodených.  Text bol publikovaný v ôsmich svetových jazykoch: taliansky, anglicky, arabsky, nemecky, francúzsky, poľsky, španielsky a portugalsky. Slovenský preklad chystá Konferencia biskupov Slovenska.

Zdroj: Vatikánsky rozhlas SK

papez mladym

Začali prípravy SDM v Lisabone  

V Portugalsku sa už pracuje na plánovaní prípravnej fázy Svetových dní mládeže 2022, ktorých dejiskom bude Lisabon. Na pracovnom stretnutí organizačného tímu 21. - 23. januára na pôde seminára v Coimbre sa zúčastnil aj vedúci Oddelenia mládeže z vatikánskeho Dikastéria pre laikov, rodinu a život, otec João Chagas, ktorý sa o svoje dojmy zo stretnutia podelil pre Vatican News.

Ohlásenie miesta budúcich Svetových dní mládeže, ktoré sa budú konať v trojročnom odstupe v roku 2022, prišlo ako obvykle na konci záverečnej omše tých posledných, 27. januára 2019 v Paname. Voľbu Lisabonu oficiálne oznámil prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život, kardinál Kevin Joseph Farrell.  Rok po tom sa začali prípravy v hlavnom meste Portugalska, avšak prvé organizačné stretnutie sa uskutočnilo v študentskom meste Coimbra.

Portugalsko sa otvorí pre celý svet

„Portugalsko je vo svojej podstate krajinou otvorenou, a nehľadí len na seba, ale aj mimo svojho vlastného územia,“ uviedol v rozhovore otec Chagas, a vyjadril, že z tohto dôvodu očakávajú „veľkú účasť mladých ľudí pochádzajúcich nielen z Portugalska, ale aj z Európy a celého sveta“. Podľa jeho slov bude stretnutie 2022 predstavovať nový „okamih otvorenosti pre svet aj pre samotnú Cirkev“ a príležitosť „znovuobjaviť univerzálne povolanie“ k viere.

Ako otec Chagas prezradil, prvé prípravné stretnutie so zástupcami biskupských konferencií z celého sveta sa uskutoční v apríli, kde sa budú hodnotiť aj plody Svetových dní mládeže v Paname 2019, ako aj ovocie Synody pre mladých ľudí z roku 2018. Presné časové súradnice podujatia zatiaľ nie sú známe, poznáme však už tému [3] SDM 2022: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“. Už tento rok na Kvetnú nedeľu 5. apríla budú doručené delegáciou portugalských mladých do Lisabonu symboly SDM – kríž a mariánska ikona.

Kvetná nedeľa je ustanovená ako Deň mládeže na úrovni diecéz. Sv. Ján Pavol II. v tomto zmysle oznámil už v decembri 1985, že Svetové dni mládeže sa budú konať od nasledujúcej Kvetnej nedele každoročne.

Kríž mladých a ikona Bohorodičky ako symboly SDM

Kríž, ktorý každoročne putuje s mladými na Svetové dni mládeže, má svoj „historický príbeh“. Vo Svätom roku vykúpenia 1983-84 sa pápež Ján Pavol II., zakladateľ SDM, rozhodol umiestniť blízko hlavného oltára Vatikánskej baziliky vyše trojmetrový drevený kríž. Po zatvorení Svätých brán v závere roka Svätý Otec zveril tento kríž mladým sveta.

Kríž vykonal svoju prvú púť ešte v júli 1984, keď cestoval do Mníchova v Nemecku na Katholikentag - Deň katolíkov. V januári 1985, v Medzinárodnom roku mládeže, na žiadosť Jána Pavla II. prepravila skupina mladých Nemcov kríž do Prahy a potom putoval do Talianska, Francúzska, Luxemburska, Írska, Škótska, na Maltu a opäť do Nemecka.

Na Kvetnú nedeľu v roku 1986 bol kríž prítomný v Ríme. Krátko nato začal kríž spolu s mladými ľuďmi putovať po celom svete. V roku 1996 bol pôvodný kríž, už viditeľne poznačený mnohými cestami, uložený v Ríme v medzinárodnom mládežníckom centre San Lorenzo. Stretnutia mladých na rozličných kontinentoch ďalej sprevádza jeho kópia.

Kríž od roku 2003 okrem toho cestuje spolu s kópiou ikony Panny Márie Bohorodičky „Salus Populi Romani“, pochádzajúcou z rímskej Baziliky Santa Maria Maggiore. Je znakom - ako si to prial sv. Ján Pavol II. - materskej prítomnosti Panny Márie po boku mladých.

Zdroj: Vatikánsky rozhlas SK

vojta-pospisil-vpo-4278

Aká bude téma SDM 2022?  

Aká bude téma Svetových dní mládeže 2022 v Lisabone? Sú ňou slová z Evanjelia podľa Lukáša: «Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa» (1,39). 

Tému pápež František oznámil pri osobitnej audiencii účastníkov Medzinárodného fóra mladých, ktoré sa konalo v mestečku Sassone di Ciampino pri Ríme.

Okrem hlavnej témy SDM v Lisabone pápež oznámil aj témy dvoch prípravných ročníkov. V roku 2020 budú mladí uvažovať nad Ježišovou výzvou: «Mládenec, hovorím ti, vstaň!» (Lk 7,14). V roku 2021 to bude téma: «Vstaň; ustanovujem ťa za svedka toho, čo si videl» (porov. Sk 26,16).

Zdroj: Slovenská redakcia VR

45987283315_3dc397cab1_z

Aká je štatistika SDM v Paname?

Panamská arcidiecéza zverejnila štatistické údaje o nákladoch a účasti na vlaňajších januárových Svetových dňoch mládeže, ktoré spracovala nezávisla firma. Vyplýva z nich, že túto udalosť sledovalo na sociálnych sieťach takmer 46 miliónov ľudí.

Podľa Štatistického úradu Panamskej republiky vstúpilo v januári 2019 do tejto latinskoamerickej krajiny 264 tisíc návštevníkov. Z toho 117 tisíc ako prihlásení účastníci Svetových dní a necelých 90 tisíc (87 445) ako pútnici. Záverečná svätá omša, ktorú pápež František slávil 24. januára 2019, zhromaždila 700 tisíc ľudí, čo je najväčší počet osôb, ktorý zaznamenala táto štvormiliónová krajina.

Svetové dni mládeže stáli miestnu cirkev necelých 21 miliónov dolárov, pričom správa poznamenáva, že organizujúca nadácia nedostala žiadny finančná príspevok od panamského štátu. Panamská republika sa však postarala o prípravu priestorov, na ktorých sa Svetové dni mládeže konali. Všetky náklady pokryli sami pútnici (zo 73 %), darcovia, sponzori, fond solidarity a ďalšie zdroje. Organizátori hospodárili s prebytkom 300 tisíc dolárov, ktoré budú odovzdané Panamskej arcidiecéze na diela, ktoré budú pripomínať svetové stretnutia.

Panamský arcibiskup José Domingo Ulloa Mendieta pri prezentácii štatistickej správy vyhlásil, že "projekt Svetových dní mládeže mal ciele, ktoré sa stopercentne naplnili. Tieto ciele ale nikdy neboli ekonomické, ale skôr sociálne a pastoračné: prispieť k rastu ľudských a kresťanských hodnôt v mladých ľuďoch a poukázať na ušľachtilosť panamského národa a jeho krajine," zdôraznil a poďakoval všetkým za nezištnú prácu, lásku k cirkvi a vlasti. "Keby sme spočívali všetky mediálne príspevky, hodiny a hodiny práce väzňov, ktoré postavili spovedelnice, alebo nezainteresovanú prácu tisícok dobrovoľníkov, dospeli sme k závratným číslam," uzavrel arcibiskup Ulloa.

Dobrú organizačnú prácu potvrdila aj ďalšia štatistika - 96 % z takmer 14 tisíc opýtaných pútnikov (13 751) označila organizáciu za veľmi dobrú. Tri percentá ju považovala za normálnu a iba jedno percento za zlú. Na panamských Svetových dňoch mládeže bolo 24 kardinálov, 341 biskupov, 3 924 kňazov, 3 916 novinárov a viac ako 500 pútnikov so zdravotným postihnutm. Pocházali zo 140 krajín a hovorili 25 rôznymi jazykmi.

Zdroje: Vatican News, TS ČBK 

45987283315_3dc397cab1_z

Vďaka za SDM v Paname

Panama 14. februára 2019 - Panamský arcibiskup metropolita Mons. José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., poďakoval v zvláštnom liste za Svetové dni mládeže v Paname. Prinášame ho v plnom znení.

-

Vďační Pánovi, pápežovi Františkovi, panamskému ľudu a všetkým účastníkom SDM.

Vďaka ti, Pane. Vďaka za tvoju lásku a tvoju milosť. Vďaka za tvoju prítomnosť v tejto Cirkvi, ktorá kráča v nádeji. Vďaka, že neustále preferuješ chudobných a tých, ktorí strádajú. Vďaka, že si živým Bohom, blízkym ľuďom a najmä mladým. Vďaka za Evanjelium, ktoré do našej krajiny prišlo cez Máriine ruky. Vďaka, že si nám ju dal za matku, patrónku a ochrankyňu.

Vďaka, pápež František. Vďaka, že si dnes Petrom a staráš sa o ovečky v Cirkvi Ježiša Krista. Vďaka za tvoju jednoduchosť a blízkosť. Vďaka za tvoje slová a za tvoje činy, vykonané pre nás a tak výrečné pre každého, najmä pre mladých ľudí. Vďaka za tvoju dôveru v týchto ľudí a v Cirkev, bez ohľadu na jej malosť. Vďaka za tvoju citlivosť voči sociálnej situácii a ľudským problémom v Latinskej Amerike, v Strednej Amerike, v Paname. Vďaka, že nám pripomínaš, že mladí nie sú našou budúcnosťou, ale skôr Božou prítomnosťou; že máme stavať mosty a nie múry; že politika má byť totožná s poctivosťou a spravodlivosťou, ale nikdy nie s korupciou; že Mária je božím „influencerom“; že miesto kritizovania a šomrania potrebujeme budovať lepší svet.

Vďaka, panamský národ. Ďakujem každému bez rozdielu, pretože všetci ste chceli a aj ste dali zo seba to najlepšie: guvernéri a občania, katolíci aj nekatolíci, mladí ľudia i dospelí, inštitúcie a rodiny, dobrovoľníci a štátni zamestnanci, farnosti a komunity, mestské a vidiecke oblasti, médiá a doprava, profesionáli a farmári. Ďakujem, že ste boli „malý a kresťanský ľud“, ušľachtilý a radostný ľud, ľudia schopní zjednotiť sa a pracovať veľkoryso pre spoločnú vec. Hlboko ušľachtilí a vítajúci ľudia. Vďaka národnej vláde. Žiadna udalosť tohto rozmeru by nebola možná bez štátu, preto ďakujem vláde. Vzdávame vďaku prezidentovi republiky, všetkým úradníkom, predstaviteľom bezpečnosti, zdravotníctva, migrácie a tiež všetkým ministerstvám a inštitúciám, ktoré prostredníctvom výkonného oddelenia pre podporu SDM garantovali, že sa všetci pútnici mohli zúčastňovať udalostí počas SDM.

Ďakujem dobrovoľníkom. Vy ste srdcom SDM. Bez vás je nemysliteľné, že by sa udalosť takéhoto rozmeru mohla uskutočniť. Viac ako 20.000 dobrovoľníkov, medzi ktorými boli domáci i medzinárodní dobrovoľníci, je svedectvom o schopnosti slúžiť svojim blížnym mnohých mužov a žien na svete.

Ďakujem neznámym protagonistom SDM. Cítim povinnosť vyjadriť zvlášť svoju vďaku týmto anonymným osobám SDM. Tým, ktorí sa nikdy neobjavili na televíznej obrazovke, tým, ktorí pravdepodobne nemohli vidieť pápeža, ale spolupracovali dlho na tom, aby sa SDM uskutočnili. A tiež vďaka chorým, zbaveným slobody, postihnutým alebo tým na okraji spoločnosti z rôznych príčin, ktorí si SDM osvojili a podporovali ich svojimi modlitbami.

Ďakujem pútnikom, kardinálom, biskupom, kňazom a rehoľníkom. Prežili sme skúsenosť cirkevného spoločenstva, ktoré nás nabáda v pokračovaní byť Cirkvou, ktorá vychádza bez strachu sa stretnúť s tými, ktorí sú iní ale nie vzdialení, a hľadať tých, ktorí sú vzdialení a vylúčení zo spoločnosti. Prežívame univerzálnosť Cirkvi a mladého Ducha v Paname vďaka vám všetkým. Obávame sa, že akokoľvek človek pracuje, akokoľvek dobre to môže byť, vždy sa nájdu nedostatky a nedokonalosti. Z tohto dôvodu vás prosíme o porozumenie a prepáčenie za prípadnú nepohodu, ktorú ste mohli pocítiť.

Tieto Svetové dni mládeže boli požehnaním vďaka Božej milosti a príhovoru blahoslavenej Panny Márie, ktoré sa odrážajú v ľuďoch, ktorí slúžili počas tejto jedinečnej a historickej udalosti.

Čo sme prežili, naučili sa, podelili sa a vychutnali počas dní SDM musí pokračovať a stať sa skutočnosťou v našich životoch, rodinách a komunitách. Je to naša hlavná výzva: dary Ducha nás pozývajú oberať plody Ducha.

Plody, ktoré by mali byť prezentované v sociálnej zmene s menším konzumizmom a korupciou, s väčšou spravodlivosťou a rovnosťou, s menej násilím a viac bratstvom, s rešpektom pre tých, ktorí sú rozdielni a sú inej národnosti alebo vierovyznania. Ovocie rešpektu pre život, ochranu detí, rodinnej stability a zodpovednosti, pokojnej koexistencie a vedomého občianstva. Plody laických, náboženských a kňazských povolaní. Plody obnovy služby mladým a zjednotenia s pastoračným plánom. Bez toho, aby sa zabúdalo na plody transparentnosti v hospodárskom riadení SDM a spravovania majetku Cirkvi. Ovocie kresťanského života, viery, modlitby, vybrania si chudoby, záväzku formovania a dostupnosti slúžiť, zmyslu pre spoločenstvo.

Nech nás žehná Pán a nech nám dá radosť, vďaku, účasť na budovaní Jeho kráľovstva v našej Paname a najmä mladých, ktorí sú nádejou a veľkými protagonistami zmien v Cirkvi a v spoločnosti.

-

Preložila: Zuzana Thüringerová 

Slováci odchádzajú z Panamy

Panama City 28. januára 2019 - Dnešný deň bol posledným dňom Svetových dní mládeže (SDM), ktorý organizátori pridali, aby pútnici z celého sveta mali možnosť v pokoji odcestovať. Mnohí mladí Slováci už v priebehu nedele a skorých ranných hodín pondelka opustili hlavné mesto Panama City.

„Po dohode so zástupcami farnosti môžeme zostať až do utorka ubytovaní v Kolégiu sv. Vincenta de Paul, kde boli slovenskí pútnici ubytovaní počas celých SDM. Viacerí pútnici sa vracajú domov, niektorí zostávajú v Paname a plánujú navštíviť okolité krajiny," uviedol kňaz Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM.

Panama City sa postupne dostáva do normálneho režimu aj keď bilboardy a logá SDM sú stále prítomné na každom kroku. Slovenskí pútnici využili voľný deň na návštevu mesta, ako aj ostrovov v Karibiku. S pútnikmi sa počas rannej svätej omše rozlúčil aj žilinský biskup Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS. Poďakoval prítomným mladým za ich účasť, ako aj svedectvo viery, ktoré vyjadrili svojou účasťou na SDM.

Organizačný tím SDM je v Panama City k dispozícii do utorka 29. januára 2019. V podvečer sa letecky cez Frankfurt nad Mohanom a Viedeň vracia na Slovensko, kam dorazí v stredu 30. januára 2019. „Čaká nás dlhý let domov, ale množstvo zážitkov a obrovské prijatie, ktoré sme tu zažili, nás budú sprevádzať počas návratu," uviedla Lenka Michalská, členka organizačného tímu SDM.

Organizačný tím SDM / Ján Michalský

vojta-pospisil-vpo-4278

Pápež František ukončil svoju návštevu SDM 2019

Panama City 28. januára 2019 - Budúce Svetové dni mládeže 2022 sa budú konať v portugalskom Lisabone. Pápež František to oznámil pri záverečnej nedeľnej svätej omši, ktorú v panamskom mestskom parku navštívilo zruba 700 tisíc ľudí. V priebehu dňa Svätý Otec ešte navštívil Dom dobrého Samaritána, kde sa stretol s mladými ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v rôznych náročných situáciách. Posledné stretnutie potom patrilo dobrovoľníkom, ktorí sa starali o hladký priebeh SDM. 

"S Pannou Máriou hovorte "áno" snu, ktorým vás Boh obdaril," povedal Svätý Otec vo svojej homílii. Pápežovo záverečné posolstvo stovkám tisícov účastníkov Svetových dní mládeže a pútnikom z celého sveta možno zhrnúť jedným slovom: "teraz". 

"Ježiš odhaľuje Božiu prítomnosť. Ježiš je časom Boha, ktorý každú situáciu a každý priestor ospravedlňuje a robí príhodným. V Ježišovi začína a ožíva prisľúbená budúcnosť. Bohužiaľ my nie vždy veríme, že Boh môže byť tak konkrétny a všedný, tak blízky a skutočný."

Pretože "blízky a každodenný Boh, priateľ a brat vyžadujú, aby sme sa zaujímali o naše okolie". "Boh je skutočný, pretože láska je skutočná," zdôraznil pápež František.

Pápež opísal nebezpečenstvo života kedy človek žije v "akejsi čakárni, kde posedáva pokým nie je povolaný". Ako dospelí, tak aj mladí ľudia potom riskujú, že "vaše Teraz nepríde," povedal Svätý Otec.  "Nie zajtra, ale teraz. Uvedomte si, že máte misiu a buďte naplnení láskou. Môžeme mať všetko, ale ak nemáme vášeň lásky, nemáme nič," dodal Svätý Otec.

Pápež potom vyzval všetkých mladých ľudí, aby neboli "paralyzovaní strachom a vylúčením, špekuláciami a manipuláciami". Dôležité je, aby rozpoznali "konkrétnu, blízku a skutočnú lásku" Ježiša. Pán a jeho poslanie nie sú "niečo dočasné" povedal, "sú náš život". 

Pápež potom navštívil Dom dobrého Samaritána, kde sa stretol s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách. Tam sa pomodlil mariánsku modlitbu Anjel Pána a prehovoril k účastníkom stretnutia. 

"Počas prípravy na toto stretnutie som si mohol prečítať svedectvo jedného z obyvateľov tunajšieho domu, ktoré má veľmi oslovilo, pretože hovorí: ’Tu som sa znovu narodil’. Tu sa neobrodzujú len tí, ktorých by sme mohli nazvať ’primárnymi dobrodincami’ vašich domov; tu sa prostredníctvom milosrdnej lásky rodí a obnovuje cirkev a viera," povedal pápež František.

Všetkých 18 klientov tohto domu žije s HIV/AIDS a sú obeťami nielen tejto choroby ale aj predsudkov, nevedomosti a strachu ktoré ju sprevádzajú. Títo ľudia vo veku od 16 do 60 rokov boli odmietnutí a opustení svojimi rodinami. Avšak slogan charitného domu hovorí: "Sem nikto neprichádza zomrieť". Naopak tam prichádzajú zotaviť sa a znovu objaviť plnší rozmer svojho života.

Svoje posledné stretnutie pred odletom do Ríma potom pápež František venoval dobrovoľníkom, ktorí zaisťovali hladký priebeh SDM 2019. Ako výraz svojej vďačnosti pre nich usporiadal stretnutie na štadióne Rommela Fernandeza, kam prišlo zhruba 15 tisíc týchto dobrovoľníkov. 

Pápež František ocenil, že venovali svoj čas, energiu a prostriedky organizácii SDM. "Mohli ste jednoducho robiť niečo iné, ale rozhodli ste sa byť súčasťou tejto udalosti," povedal a pripodobnil ich úsilie Ježišovmu zázraku rozmnoženia "nielen chlebov ale i nádeje". 

Vo večerných hodinách sa potom vydal pápež František na spiatočnú cestu do Ríma, kam dorazil dnes okolo poludnia.

Zdroje: Vatican News / TS ČBK, Tomáš Tetiva
Snímka: Vojta Pospíšil / ČaV

papez vigilia

Šesťstotisíc mladých na vigílii so Svätým Otcom

Panama City 27. januára 2019 - Svätá omša spojená so svätením oltára v katedrálnej bazilike Santa Maria La Antigua za účasti kňazov, zasvätených osôb a predstaviteľov laických hnutí, obed s mladými v seminári San José a vigília v metropolitnom parku sv. Jána Pavla II. To všetko bolo v programe Svätého Otca v Paname v sobotu 26. januára.

V sobotu o deviatej ráno panamského času sa pápež vydal do štvrti Casco Viejo, do nedávno zrekonštruovanej katedrály Panny Marie La Antigua, ktorá patrí ku klenotom latinskoamerickej architektúry. Tu sa pápež stretol s duchovenstvom Panamy - kňazmi, rehoľníčkami a členmi cirkevných združení a hnutí. Katolíci tvoria v tejto zemi 89 % zo štyroch miliónov (4 098 000) jej obyvateľov.

Počas slávnostnej liturgie, pri ktorej pápež František posvätil nový oltár, kázal Svätý Otec na úryvok z Jánovho evanjelia (4, 19-24), popisujúci Ježišov rozhovor so samaritánkou. Hlavným námetom jeho reflexie bola evanjeliová zmienka o "únave", ktorá primäla Ježiša, aby sa posadil pri studni a požiadal prichádzajúcu samaritánsku ženu o vodu. "Vo svojej predstavivosti, kŕčovite lipnúci na výkonnosti, pomerne jednoducho nazeráme a máme účasť na Pánových činoch, avšak nie vždy dokážeme alebo môžeme nahliadnuť a sledovať ’Pánovu únavu’, akoby to bolo niečo, čo nepatrí k Bohu. Pán sa unavil a v tejto únave má miesto všetka únava našich národov a nášho ľudu, našich komunít a všetkých, ktorí sa namáhajú a sú preťažení (porov. Mt 11, 28)."

Pápež potom spomenul príčiny a motívy špecifickej únavy duchovenstva, poukázal na "celú škálu bremien, ktoré treba niesť" a obrátil pozornosť k inému typu únavy, ktorý je skôr zákerným pokušením a nazval ho únavou z nádeje. "Je to ochromujúca únava. Rodí sa z pohľadu vpred a z bezradnosti nad tým, ako reagovať na intenzitu a neurčitosť zmien, ktorými ako spoločnosť prechádzame. Zdalo by sa, že tieto zmeny nielen zneisťujú spôsoby nášho vyjadrovania a nasadenia, naše zvyky a postoje ku skutočnosti, ale v mnohých prípadoch spochybňujú samu uskutočniteľnosť rehoľného života v dnešnom svete. Rýchlosť týchto zmien môže navodzovať tiež nepohyblivosť v prijímaní rôznych rozhodnutí a mienky; zdá sa, že to, čo bolo kedysi významné a dôležité už nie je namieste."

Potom sa Svätý Otec odobral do kňazského seminára, ktorý je jedným z najstarších v Latinskej Amerika (založený v roku 1612). V dnešnej modernej budove študuje päťdesiat kandidátov kňazskej služby. Tu sa konal tradičný spoločný obed pápeža s desiatimi účastníkmi Svetových dní mládeže, ktorých mená určuje los.

Posledným bodom sobotného programu pápežovej návštevy bola vigília Svetových dní mládeže, ktorej sa zúčastnilo 600 tisíc ľudí.

Tri životy. Tri príbehy. Tri svedectvá o viere, nádeji a láske. To boli inšpirácie za úvahami pápeža Františka k zástupom mladých, ktorí sa zhromaždili v rámci vigílie v Metro Parku (parku Jána Pavla II.), blízko mesta Panama. „Pán je prvý, kto hovorí áno," povedal pápež. „On chce, aby sme áno hovorili spoločne s Ním, vyzýva nás, aby sme boli súčasťou jeho príbehu lásky." František ďalej nazval Pannu Máriu Božou „influencerkou. Práve z Matky Božej by sme si mali vziať príklad, ako dôverovať v Božiu lásku a sľuby. Len tak sa i my môžeme stať skutočnými „influencermi Boha“.

"Prijmite svoj život s jeho krehkosťou a protikladmi, pretože len tak to, čo milujete, môže byť zachránené a len tak to, čo prijmete, môže byť premenené," povedal okrem iného pápež František na sobotnej vigílii.

Zdroje: Vatican News / TS ČBK, Monika Klimentová
Spracovala: Emília Senková

papez krizova

Pápež na krížovej ceste: Učme sa od Márie stáť pri päte kríža

Panama City 26. januára 2019 - Piatkový program Svetových dní mládeže bol v znamení pokánia a milosrdenstva. Pápež František navštívil väznicu pre mladistvých, kde viedol kajúcu liturgiu slova a vyspovedal troch mladých, ktorí si odpykávajú svoj trest. Popoludní sa konala krížová cesta, ktorej sa zúčastnilo 400 000 mladých z celého sveta. Tretí deň pápeža v Paname znovu dokumentujú krátke videá.

Pápež vo väznici pre maloletých: Pán sa raduje, keď sa Jeho deti vracajú domov

Pápež František sa v dopoludňajších hodinách odobral do nápravného zariadenia pre mladistvých Las Garzas v obci Pacora, ktoré je vzdialené zhruba 40 km od hlavného mesta a žije v ňom 140 pätnásť až osemnásťročných väzňov.

Riaditeľka panamských väzníc pre mladistvých, Emma Alba Tejadová, uviedla, že mladí väzni sa na pápežovu návštevu spočiatku pozerali skepticky - väčšinou sú totiž evanjelici a pápež ani Panna Mária im nič nehovoria. "Vysvetlili sme im, že pápež nechce hovoriť len s katolíkmi, ale priniesť im posolstvo o láske, pokoji a nádeji, ktoré potrebujú. Bola to tvrdá práca, ale nakoniec sme sa dočkali veľkej zmeny," dodala riaditeľka. 

Počas svojej návštevy vyspovedal Svätý Otec troch penitentov, medzi nimi i jedno šestnásťročné dievča odpykávajúce si trest za vraždu, ktoré bolo spočiatku uzavreté a plné nenávisti, ale s blížiacim sa dátumom spovede sa postupne otváralo a riaditeľke väznice sa zverilo, že túži po stretnutí s pozostalými, aby požiadala o odpustenie.

Potom viedol pápež František kajúcnu liturgiu a vo svojom príhovore nadväzujúcom na evanjelium, ktoré popisuje pohoršené reptanie farizejov a učiteľov Zákona, ktorých obťažovala Ježišova blízkosť mýtnikom a hriešnikom, sa zamýšľal nad odlišnosťou dvoch pohľadov, ktoré vystihujú prístup farizejov a Ježiša. Prvý, spojený s reptaním a klebetením - je neužitočný a neplodný a druhý - Pánov pohľad - volá po zmene a obrátení.

"Je oveľa jednoduchšie opatriť ľudské životy titulmi a nálepkami, ktoré dokážu zastaviť a stigmatizovať nielen minulosť ale tiež prítomnosť a budúcnosť ľudí. Nálepkami, ktoré v konečnom dôsledku vedú jedine k rozdeleniu - sem tí dobrí, tam zlí; sem spravodliví, tam hriešnici," uviedol pápež na úvod, pričom dodal, že Boh sa na človeka pozerá iným pohľadom, ktorý povstáva z Jeho srdca a pozýva k obráteniu.

Svätý Otec potom mladistvých panamských väzňov varoval pred hlasom, ktorý im našepkáva, že obrátenie nezvládnu: "Toto vnútorné reptanie sa objavuje v človeku, ktorý zaplakal nad svojim hriechom, je si vedomý svojej chyby, ale neverí v možnosť zmeny. Je vnútorne presvedčený o tom, že keď sa narodil ako mýtnik, musí tak i zomrieť, čo samozrejme nie je pravda. Priatelia, každý z nás má omnoho väčšiu cenu než vonkajšia nálepka. Ježiš nás tomu učí a volá k viere. Jeho pohľad nás pobáda, aby sme sa dožadovali pomoci na ceste, vedúcej k prekonaniu tohto stavu. Niekedy reptanie domnelo víťazí, ale neverte tomu, neposlúchajte ho. Naslúchajte hlasom, ktoré podnecujú k pohľadu vpred, nie tým, ktoré vás sťahujú nadol."

Piatok Milosrdenstva sa presunul do Panamy

"Bol to ďalší ’piatok Milosrdenstva’, na ktoré sme zvyknutí v Ríme, len sa presunie o tisíce kilometrov počas týchto Svetových dní mládeže sem do Panamy, zvlášť do väznice v Pacore," uviedol potom na tlačovej konferencii dočasný riaditeľ Tlačového strediska Svätého stolca Alessandro Gisotti.

Krátko pred svojím odjazdom do väznice mu pápež František povedal: "Božie Milosrdenstvo je najdôležitejšie posolstvo, ktorým chcem dnes svedčiť. Všetci potrebujeme Milosrdenstvo:"

"Povedal by som, že základná téma, ktorú chcel dnes pápež František zdeliť, je stretnutie plné bolesti, utrpenie ale tiež útecha a nádej v Milosrdenstve," doplnil Gisotti.

Pápež na krížovej ceste: Buďme cirkvou, ktorá neodsudzuje a je nablízku

Krížová cesta s pápežom Františkom sa konala na pobreží Cinta Costera a zúčastnilo sa je viac ako 400 000 mladých pútnikov. Každé zastavenie bolo pripravené mladými z rôznych štátov Latinskej Ameriky a dotýkalo sa aktuálnych tém a problémov, s ktorými sa ľudstvo - predovšetkým teda mladí - stretáva. Nechýbali medzi nimi tieto témy: povolanie mladých, hľadanie jednoty v cirkvi a medzi cirkvami, cirkev mučeníkov, domorodé obyvateľstvo, starostlivosť o spoločný domov a ekológia, migranti a utečenci, obete, nádeje mladých ľudí, násilie na ženách, ľudské práva, korupcia, matky, terorizmus, vraždy a potraty.

Všetky tieto oblasti zahrnul pápež František do svojho príhovoru a modlitby, z ktorých vyberáme:

"Pane, krížová cesta Tvojho Syna dnes pokračuje v utlmenom plači detí, ktorých narodeniu bolo zabránené, ktorým je odopierané právo na detstvo, rodinu, vzdelanie...

Pane, krížová cesta Tvojho Syna dnes pokračuje v týraných a zneužívaných ženách zbavených svojej dôstojnosti...

Pane, krížová cesta Tvojho Syna dnes pokračuje v smutných očiach mladých ľudí, ktorým bola vyrvaná nádej na budúcnosť...

... v úzkosti mladých tvárí a očí našich priateľov, ktorí upadli do siete bezohľadných ľudí, medzi ktorými sú i tí, ktorí hovoria, že vám chcú slúžiť, do siete zneužívania, vykorisťovania...

Krížová cesta pokračuje v samote starých a opustených ľudí...

Pokračuje v domorodých národoch, zbavených zemí, koreňov a kultúry...

Krížová cesta Tvojho Syna pokračuje žalospevom našej Matky zeme, ktorej lono je zranené znečistením, neplodnosťou jej polí a nečistotou jej vôd..."

"Do týchto situácií prichádza Ježiš, aby na seba vzal všetky utrpenia," pokračoval ďalej pápež a položil otázku: "Čo činíme my, Pane? Zotrvávame pri päte kríža ako Mária?"

"Chceme byť cirkvou, ktorá ctí kultúru, ktorá vie prijímať, chrániť, podporovať a integrovať, ktorá nestigmatizuje, negeneralizuje a neodsudzuje všetkých migrantov ako nositeľov sociálneho zla," vyzval ďalej pápež František a dodal: "Od Márie sa chceme učiť zotrvávať pri kríži. Prajeme si byť cirkvou, ktorá sprevádza a vie povedať tu som. Učme sa od Márie hovoriť áno."

Zdroje: Tlačové stredisko Svätého stolca, Vatican News, facebook Svetové dni mládeže, TS ČBK / Radka Blajdová
Spracovala: Emília Senková

„Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ (Lk 1, 39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené