Podpora

Svetové dni mládeže 2023 v Lisabone (SDM) ponúkajú vzácnu príležitosť zažiť jedinečné dobrodružstvo viery, na ktoré pozýva mladých ľudí z celého sveta pápež František. Na to aby sa SDM mohlo zúčastniť čo najviac mladých ľudí zo Slovenska, a aj na to, aby slovenský organizačný tím SDM stihol všetko poriadne pripraviť, potrebujeme aj Vašu pomoc. Možností ako sa do tejto pomoci zapojiť je hneď niekoľko:

MODLITBA

Modlite sa spoločne doma, v rodine, na internáte, prípadne na Vašom stretku za SDM v Lisabone 2023. Okrem osobnej modlitby používame oficiálnu modlitbu. Pripoj sa i ty k modlitbovému spoločenstvu každodennou modlitbou za SDM.

DOBROVOĽNÍCTVO

Dobrovoľníctvo počas SDM má jedinečný rozmer. Viac informácií o tom, ako byť dobrovoľník počas SDM v Lisabone nájdete na mladez@kbs.sk Ak by si chcel pomôcť slovenskému organizačnému tímu v príprave na Slovensku, kontaktuj nás na mladez@kbs.sk

PROPAGÁCIA

Chceš nám pomôcť s propagáciou podujatia? Máme bannery, plagáty, letáky. Ozvi sa na mladez@kbs.sk a získaš viac informácií. Privítame tiež aktívne pozývanie mladých ľudí z celého Slovenska na SDM v Lisabone 2023.

FINANČNÁ PODPORA

Podporiť účasť mladých ľudí zo Slovenska, ako aj činnosť slovenského organizačného tímu SDM je možné priamo na čísle účtu IBAN: SK2702000000003433353358 (v správe pre prijímateľa prosím uveďte: príspevok na činnosť mládeže SDM)

NEFINANČNÁ PODPORA

Ak by ste chceli podporiť účasť mladých ľudí zo Slovenska ako aj činnosť slovenského organizačného tímu SDM prostredníctvom sponzorského daru, prípade vo forme nefinančnej podpory, kontaktujte nás prosím na adrese: mladez@kbs.sk.

Za všetky Vaše dary a podporu Vám ďakujeme!

Scroll to Top