Stretnutie mladých počas Jubilejného roka 2025

Pápež František  schválil tému Svätého roka 2025. Má názov: „Pútnici nádeje“.  

Počas SDM v Lisabone Svätý Otec pozval všetkých mladých do Ríma, aby spolu slávili Jubilejný rok 2025. 

„Teraz na konci prichádza chvíľa, ktorú všetci očakávajú: je to oznámenie ďalšej etapy cesty. Skôr ako vám oznámim miesto konania štyridsiateho prvého Svetového  dňa mládeže, mám pre vás jedno pozvanie. Teším sa na stretnutie s mladými z celého sveta v roku 2025 v Ríme, aby sme spoločne oslávili Jubileum mladých! povedal pápež po záverečnej svätej omši. 

Stretnutie mladých v Ríme bude 28. júla  až 3. augusta 2025. 

Staň sa pútnikom nádeje

Zaregistruj sa a putuj spolu s mladým zo Slovenska do Ríma v jubilejnom roku

 

Prečo putovať?

Jubilejný rok je vyhlásený každých 25 rokov. Ľudia z celého sveta putujú do Ríma, aby prežili čas milosrdenstva, zblíženia a milosti. Preto je to jedinečná príležitosť zažiť spoločné chvíle s mladými z celého sveta.

Aký tam bude program?

O programe ťa budeme informovať čoskoro. Aktuálne prebieha rok modlitby ako príprava na jubilejný rok.

Ako sa zaregistrujem?

Cez registračný formulár, ktorý spustíme v pravý čas. 🙂 

Kto to organizuje?

O mladých pútnikov sa v Ríme bude starať množstvo dobrovoľníkov. Celkovú organizáciu slovenskej výpravy zastrešuje Rada pre mládež a univerzity KBS a jej členovia.

Môžem pozvať aj kamošov?

Jasnéééé! 🙂

 

Nádej nezahanbuje

Bula o vyhlásení riadneho Jubilea roku 2025

Prečítaj si

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2024

Prečítaj si

Stretnutie mladých v Ríme

Máme pre vás prvé informácie: podujatie je určené pre mladých od 18 do 30 rokov. 

Program: 

Pondelok 28.júl - príchod na ubytovanie

Utorok 29. júl - Uvítacia svätá omša –Lateránska bazilika

Streda 30. júl a štvrtok 31. júl – Dialóg s mestom: duchovné, kultúrne a umelecké aktivity

Piatok 1.august - Deň pokánia – Circo Massimo

Sobota 2.august - Tor vegata – Koncert a animácie, Vigília so Svätým Otcom

Nedeľa 3.august - Svätá omša so Svätým Otcom

Môžeš sa stať aj dlhodobým dobrovoľníkom. Pre viac info navštív stránku Jubilea.  

Čo je to jubileum?

Jubileum ponúka veriacim možnosť získať plnomocné odpustky pre seba alebo pre zosnulých; je to rok zmierenia a obrátenia, solidarity a oddanosti spravodlivosti v službe Bohu a svojim bratom a sestrám, “aby každý znovu nadobudol silu a istotu, že môže hľadieť do budúcnosti s otvorenou mysľou, dôverujúcim srdcom a prezieravou mysľou.”  vyjadril Svätý Otec v liste oznamujúcom Jubilejný rok.

„Ide o udalosť veľkého duchovného, cirkevného a spoločenského významu v živote Cirkvi. Kontext otvorenia tohto jubilejného roka sa viaže na biblický vzor, ale i spomienku na 1. ekumenický koncil, ktorý sa uskutočnil v roku 325 v Nicey," hovorí TK KBS Ivan Ružička.

 

História

Jubileum v roku 2025 bude 27. riadnym jubileom v dejinách Cirkvi. Prvé jubileum vyhlásil Bonifác VIII. v roku 1300. Klement VI. v roku 1350 rozhodol, že sa budú sláviť každých sto rokov. Pavol II. bulou z roku 1470 stanovil, že jubileum sa má konať každých 25 rokov.
Svätý rok 2025 sa zaradí medzi pravidelné alebo tzv. „riadne“ jubilejné roky. V Cirkvi okrem toho existujú aj mimoriadne jubileá, akým bol napríklad Svätý rok milosrdenstva vyhlásený pápežom Františkom v období 2015 – 2016.

Modlitba na Jubilejný rok 2025

Otče na nebesiach,
vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi , našom bratovi,
si nám daroval vieru
a skrze Ducha svätého si do našich sŕdc vlial lásku.
Daj, nech viera a láska prebudia v nás
blaženú nádej na príchod tvojho kráľovstva.

Nech nás tvoja milosť premení
na starostlivých pestovateľov semien evanjelia,
ktoré zúrodnia ľudstvo a vesmír
v dôvernom očakávaní
nového neba a novej zeme,
keď sa po porážke zlých mocností
navždy zjaví tvoja sláva.

Nech milosť tohto jubilea
oživí v nás pútnikoch nádeje
túžbu po nebeských dobrách
a vyleje na celý svet
radosť pokoj
nášho Vykupiteľa.
Tebe, svätý Bože, nech je vo večnosti
chvála a sláva na veky vekov.
Amen.

Hymna Jubilejného roku 2025

Autorom textu hymny Jubilejného roka 2025 je taliansky kňaz, teológ a muzikológ Pierangelo Sequeri.
Názov hymny „Pútnici nádeje“ korešponduje s mottom Jubilejného roka.

 Slovenskú verziu hymny Jubilejného roka 2025 predstavila KBS v Nimnici počas siedmeho stretnutia biskupov s laikmi, zasvätenými osobami a klerikmi.

Jej znenie vám prinesieme čoskoro. 

Kontakt

Viac informácií o slávení Jubilejného roka 2025 nájdete aj na webe Jubilejný rok 2025 

Organizáciu putovania mladých do Ríma v Jubilejnom roku 2025 zastrešuje Rada pre mládež a univerzity KBS a jej členovia.

Napíšte nám

Pre akékoľvek otázky nám napíšte na:

mladez@kbs.sk

 

Scroll to Top