Stretnutie mladých počas Jubilejného roka 2025

Pápež František  schválil tému Svätého roka 2025. Má názov: „Pútnici nádeje“.  

Počas SDM v Lisabone Svätý Otec pozval všetkých mladých do Ríma, aby spolu slávili Jubilejný rok 2025. 

„Teraz na konci prichádza chvíľa, ktorú všetci očakávajú: je to oznámenie ďalšej etapy cesty. Skôr ako vám oznámim miesto konania štyridsiateho prvého Svetového  dňa mládeže, mám pre vás jedno pozvanie. Teším sa na stretnutie s mladými z celého sveta v roku 2025 v Ríme, aby sme spoločne oslávili Jubileum mladých! povedal pápež po záverečnej svätej omši. 

Stretnutie mladých v Ríme bude 28. júla  až 3. augusta 2025. 

Staň sa pútnikom nádeje

Zaregistruj sa a putuj spolu s mladým zo Slovenska do Ríma v jubilejnom roku

 

Prečo putovať?

Jubilejný rok je vyhlásený každých 25 rokov. Ľudia z celého sveta putujú do Ríma, aby prežili čas milosrdenstva, zblíženia a milosti. Preto je to jedinečná príležitosť zažiť spoločné chvíle s mladými z celého sveta.

Aký tam bude program?

O programe ťa budeme informovať čoskoro. Aktuálne prebieha rok modlitby ako príprava na jubilejný rok.

Ako sa zaregistrujem?

Cez registračný formulár, ktorý spustíme v pravý čas. 🙂 

Kto to organizuje?

O mladých pútnikov sa v Ríme bude starať množstvo dobrovoľníkov. Celkovú organizáciu slovenskej výpravy zastrešuje Rada pre mládež a univerzity KBS a jej členovia.

Môžem pozvať aj kamošov?

Jasnéééé! 🙂

 

List Svätého Otca Františka J. E. Mons. Rinovi Fisichellovi k Jubileu 2025

Prečítaj si

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2024

Prečítaj si

Stretnutie mladých v Ríme

Informácie o putovaní mladých zo Slovenska vám prinesieme čoskoro.  

Čo je to jubileum?

Jubileum ponúka veriacim možnosť získať plnomocné odpustky pre seba alebo pre zosnulých; je to rok zmierenia a obrátenia, solidarity a oddanosti spravodlivosti v službe Bohu a svojim bratom a sestrám, “aby každý znovu nadobudol silu a istotu, že môže hľadieť do budúcnosti s otvorenou mysľou, dôverujúcim srdcom a prezieravou mysľou.”  vyjadril Svätý Otec v liste oznamujúcom Jubilejný rok.

„Ide o udalosť veľkého duchovného, cirkevného a spoločenského významu v živote Cirkvi. Kontext otvorenia tohto jubilejného roka sa viaže na biblický vzor, ale i spomienku na 1. ekumenický koncil, ktorý sa uskutočnil v roku 325 v Nicey," hovorí TK KBS Ivan Ružička.

 

História

Jubileum v roku 2025 bude 27. riadnym jubileom v dejinách Cirkvi. Prvé jubileum vyhlásil Bonifác VIII. v roku 1300. Klement VI. v roku 1350 rozhodol, že sa budú sláviť každých sto rokov. Pavol II. bulou z roku 1470 stanovil, že jubileum sa má konať každých 25 rokov.
Svätý rok 2025 sa zaradí medzi pravidelné alebo tzv. „riadne“ jubilejné roky. V Cirkvi okrem toho existujú aj mimoriadne jubileá, akým bol napríklad Svätý rok milosrdenstva vyhlásený pápežom Františkom v období 2015 – 2016.

Modlitba na Jubilejný rok 2025

Otče na nebesiach,
vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi , našom bratovi,
si nám daroval vieru
a skrze Ducha svätého si do našich sŕdc vlial lásku.
Daj, nech viera a láska prebudia v nás
blaženú nádej na príchod tvojho kráľovstva.

Nech nás tvoja milosť premení
na starostlivých pestovateľov semien evanjelia,
ktoré zúrodnia ľudstvo a vesmír
v dôvernom očakávaní
nového neba a novej zeme,
keď sa po porážke zlých mocností
navždy zjaví tvoja sláva.

Nech milosť tohto jubilea
oživí v nás pútnikoch nádeje
túžbu po nebeských dobrách
a vyleje na celý svet
radosť pokoj
nášho Vykupiteľa.
Tebe, svätý Bože, nech je vo večnosti
chvála a sláva na veky vekov.
Amen.

Hymna Jubilejného roku 2025

Autorom textu hymny Jubilejného roka 2025 je taliansky kňaz, teológ a muzikológ Pierangelo Sequeri.
Názov hymny „Pútnici nádeje“ korešponduje s mottom Jubilejného roka.

 Slovenskú verziu hymny Jubilejného roka 2025 predstavila KBS v Nimnici počas siedmeho stretnutia biskupov s laikmi, zasvätenými osobami a klerikmi.

Jej znenie vám prinesieme čoskoro. 

Kontakt

Organizáciu putovania mladých do Ríma v Jubilejnom roku 2025 zastrešuje Rada pre mládež a univerzity KBS a jej členovia.

Napíšte nám

Pre akékoľvek otázky nám napíšte na:

mladez@kbs.sk

 

Scroll to Top