Svetový deň starých rodičov a seniorov

Svätý Otec František vyhlásil “Svetový deň starých rodičov a seniorov“. Pravidelne si tento deň pripomíname v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Myšlienka, ktorá nám leží na srdci je dialóg medzi generáciami, čiže rozhovor starších a mladších.  Pápež pripomína, že svedectvo starších ľudí je dôležité a významné pre všetky generácie, začínajúc tou mladou.

Scroll to Top