Organizátori

Svätý Otec poveril organizáciou Svetových Dní Mládeže Pápežskú radu pre laikov.

K hlavným úlohám rady je zaručiť vernosť k pôvodným SDM podľa zámerov Svätého Otca. Pápežská rada pre laikov a najmä jeho oddelenie Mladí, koordinuje celý proces príprav, dbajúc na nevyhnutné prepojenie medzi Organizačnou Komisiou miestneho kostola a Svätou stolicou.  Usporiadateľom Svetových Dní Mládeže je hosťujúca diecéza (arcidiecéza), ktorá vytvára organizační tím priamo na mieste konania SDM. Miestna komisia je menovaná po uverejnení miesta konania SDM a je viazaná výhradne na prípravný čas a na dobu trvania SDM na danom mieste. Skladá sa zo zástupcov hostiteľských diecéz a biskupskej konferencie v krajine, ktorým predsedá miestny biskup.

Konferencia biskupov Slovenska zverila prípravy na SDM Rade pre mládež a univerzity, ktorej predsedom je žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Tím Svetových dní mládeže vedie o. Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS.

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené