SDM CHRONOLOGICKY

37. svetový deň mládeže – 2022 – 2023 (diecézna úroveň)
Téma: Mária vstala a ponáhľala sa. (porov. Lk 1, 39)

36. svetový deň mládeže – 2021 (diecézna úroveň)
Téma: „Vstaň! Ustanovím ťa za svedka toho, čo si videl. (porov. Sk 26,16)“

35. svetový deň mládeže – 2020 (diecézna úroveň)
Téma: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7, 14)

34. svetový deň mládeže – 2019 – Panama, Panama (medzinárodná úroveň)
Téma: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova” ( Lk 1,38)
Hymna: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova“

33. svetový deň mládeže – 2018 (diecézna úroveň)
Téma: “Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha” (Lk 1,30)

32. svetový deň mládeže – 2017 (na diecéznej úrovni)
Téma: “Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný” (Lk 1,49)

31. – 2016 – Krakov, Poľsko; pápež František
Téma: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ (Mt 5,7)
Iskra milosrdenstva a téma „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ boli  ústredným echom 31. Svetových dní mládeže slávených v Krakove, v Poľsku. Pápež František uistil, že blahoslavenstvá sú srdcom učenia Ježiša Krista. Volanie Boha, aktívna pomoc a láska k blížnemu boli hlavnými bodmi tohto stretnutia.
Hymna: Blahoslavení milosrdní (Błogosławieni miłosierni)
Vieš, že… Rovnako ako jeho predchodcovia, sv. Ján Pavol II. a emeritný pápež Benedikt XVI., aj pápež František adresoval niekoľko slov mladým účastníkom SDM na svojom prvom stretnutí z balkóna Arcibiskupského paláca v Krakove. Navyše, Zázračná medaila Nepoškvrnenej Panny Márie a ruža sprevádzali pápeža počas jeho okružnej jazdy poľskými ulicami na palube papamobilu.

30. – 2015 (diecézna úroveň)
Téma: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5, 8)

29. – 2014 (diecézna úroveň) 

Téma: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5, 3)

28. – 2013 – Rio de Janeiro, Brazília; pápež František
Téma: „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov!“ (Mt 28, 19)
Radosť z evanjelia a téma „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov!“ (Mt 28, 19) sa tiež prejavili na stretnutí v Rio de Janeiro počas SDM 2013, ktoré boli prvou zahraničnou cestou otvárajúcou nový pontifikát. Pápež František apeloval na mladých, aby sa oslobodili od zbytočných obáv, pretože len sám Kristus je ten, ktorý ide pred nimi a ktorý ich vedie k ich poslaniu.
Hymna: Nádej svitania (Esperança do Amanhecer)
Vieš, že… Svetové dni mládeže v Riu boli prvé, na ktorých sa zúčastnil pápež František a zároveň boli aj jeho prvou zahraničnou cestou. Ekologické povedomie pútnikov SDM prekvapilo aj pracovníkov, ktorí sa starali o čistotu mesta Rio de Janeiro. Namiesto odpadkov porozhadzovaných pozdĺž pláže, ako býva zvykom po iných hromadných akciách, zamestnanci Comlurb-u (mestské technické služby, pozn. prekl.) našli vyseparovaný odpad, zabalený v igelitových vreciach a odovzdaný na určené miesta.

27. – 2012 (diecézna úroveň)
Téma: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4, 4)

26. – 2011 – Madrid, Španielsko; pápež Benedikt XVI.

Téma: „Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere.“ (porovnaj Kol 2, 7)
Upevnenie viery na starom kontinente bolo zámerom SDM v Madride, ktoré sa slávili od 16. do 21. augusta 2011. Bolo to posledné stretnutie s pápežom Benediktom XVI.
Hymna: Pevní vo viere (Firmes en la Fe)
Vieš, že… Na konci SDM v Madride sa uskutočnilo stretnutie povolaní na Neokatechumenátnu cestu, ktorého sa zúčastnilo 200 000 osôb? Počas stretnutia sa Kiko Argüello obrátil na mladých so slovami: „Ak niekto z Vás, bratia a sestry, cíti, že si ho Boh povoláva, aby dal svoj život za Krista, nech vstane”. V tej chvíli sa postavilo a od biskupov dostalo požehnanie na cestu povolania okolo 5 000 chlapcov a 3 000 dievčat.

25. – 2010 (diecézna úroveň)
Téma: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ (Mk 10, 17)

24. – 2009 (diecézna úroveň)
Téma: „Máme nádej v živého Boha.“ (1Tim 4, 10)

23. – 2008 – Sydney, Austrália, pápež Benedikt XVI.

Téma: „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami.“ (Sk 1, 8)
Počas charizmatického stretnutia v Sydney v roku 2008 pápež Benedikt XVI. nazval mladých „prorokmi novej éry”. Téma austrálskych SDM „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami“ viedla cestu stretnutí k novej evanjelizácii.
Hymna: Prijmite moc (Receive the Power)
Vieš, že… Prvé novodobé multimediálne SDM, do ktorých boli zaangažované sociálne médiá, kanály YouTube či sociálna sieť Facebook boli práve tie v Sydney.

22. – 2007 (diecézna úroveň)
Téma: „Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.“ (Jn 13, 34)

21. – 2006 (diecézna úroveň)
Téma: „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.“ (Ž 119, 105)


20. – 2005 – Kolín nad Rýnom, Nemecko; pápež Benedikt XVI.

Téma: „Prišli sme sa mu pokloniť.“ (Mt 2, 2)
Stretnutie v Kolíne naplánované na rok 2005 bolo prvou púťou pápeža Benedikta XVI. do jeho vlasti. Opäť bolo počuť známe slová: „Nebojte sa!“
Hymna: Venimus adorare eum
Vieš, že… Napriek tomu, že to boli prvé SDM  bez Jána Pavla II, bol prítomný v mysliach pútnikov ako aj na veľkom portréte umiestnenom na katedrále. Portrét bol vytvorený zo stoviek tisícov fotografií mladých ľudí z celého sveta. Hymna Jesus Christ, you are my life bola napísaná špeciálne na návštevu pápeža v Nemecku. Rýchlo si získala obľubu mnohých ľudí a stala sa tak neoficiálnou hymnou stretnutí SDM.


19. – 2004 (diecézna úroveň)
Téma: „Chceli sme vidieť Ježiša.“ (Jn 12, 21)

18. – 2004 (diecézna úroveň)
Téma: „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 27)

17. – 2002 – Toronto, Kanada; pápež Ján Pavol II.

Téma: „Vy ste soľ zeme… a svetlo sveta.“ (Mt 5, 13-14)
SDM v Toronte slávené od 23. do 28. júla 2002 boli posledným stretnutím mladých so svätým Jánom Pavlom II. V pamätí všetkých sa uchovajú posledné slová jeho prejavu: „Drahí priatelia, na vašu mladícku túžbu byť šťastnými, starý pápež odpovie jedným slovom, ktoré nie je jeho. Je to slovo, ktoré rezonuje už 2 tisíc rokov. Práve sme si ho vypočuli: Blahoslavení…. Kľúčové slovo Ježišovho učenia je ohlasovaním radosti: Blahoslavení…“
Hymna: Svetlo sveta (Light of the World)
Vieš, že… Veľa mladých ľudí si tieto SDM pamätá najmä ako posledné, ktoré viedol Ján Pavol II. Vo februári 2002 bol Kríž SDM umiestnený v Ground Zero (pamätník obetiam, pozn. prekl.), v ruinách Svetového obchodného centra v New Yorku.

16. – 2001 (diecézna úroveň)
Téma: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 9, 23)

15. – 2000 – Rím, Taliansko; pápež Ján Pavol II.

Téma: „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ (Jn 1, 14)
Medzi 15. a 20. augustom jubilejného roku, pápež, po druhýkrát, pozval mladých do Ríma. Nadšený dav pútnikov naplnil Večné mesto, aby sa modlili a vydali svedectvo viery.
Hymna: Emanuel
Vieš, že… Počas týchto SDM pútnikom robila po prvýkrát spoločnosť ikona Madony s dieťaťom pod názvom Salus Populi Romani, ktorá je v Ríme uctievaná už od 6. storočia. V roku 2000 bola tiež po prvý raz zorganizovaná katechéza po ceste do Baziliky sv. Petra. Na vysluhovanie sviatosti zmierenia sa v blízkosti Circo Massimo umiestnilo okolo 300 spovedníc, v ktorých každý deň slúžilo približne dvetisíc kňazov.

14. – 1999 (diecézna úroveň)
Téma: „Otec sám vás miluje.“ (Jn 16, 27)

13. – 1998 (diecézna úroveň)
Téma: „Duch Svätý vás naučí všetko.“ (Jn 14, 26)

12. – 1997 – Paríž, Francúzsko; pápež Ján Pavol II.

Téma: „Učiteľ, kde bývaš? Poďte a uvidíte.“ (Jn 1, 38-39)
Jedným veľkým prekvapením v histórii SDM bol Paríž, hlavné mesto módy a umenia. Predpokladalo sa, že na stretnutí od 19. do 24. augusta sa zúčastní maximálne 250 tisíc kresťanov. Toto číslo však bolo nakoniec až štyrikrát vyššie. Mesto bolo prepletené dlhou reťazou rúk a ramien a ponorené do modlitbovej vigílie.
Hymna: Pán a Majster (Maître et Seigneur, venu chez nous)
Vieš, že… Počas stretnutia v Paríži v roku 1997 sa pochytalo za ruky takmer pol milióna mladých ľudí a spoločne vytvorili okolo hlavného mesta Francúzska tzv. reťaz bratstva.

11. – 1996 (diecézna úroveň)
Téma: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.“ (Jn 6, 68)

10. – 1995 – Manila, Filipíny; pápež Ján Pavol II.
Téma: „Ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás.“ (Jn 20, 21)
V roku 1995 ázijská metropola zhromaždila mladých s témou stretnutia „Ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás“ (Jn 20, 21). Filipínam patrí rekord SDM s najväčším počtom účastníkov.
Hymna: Hlásajme lásku celému svetu (Tell the World of His love)
Vieš, že… Stretnutie mladých ľudí s pápežom v Manile v roku 1995 bolo zapísané v Guinnessovej knihe rekordov ako najväčšie stretnutie v histórii vôbec. V Parku Rizal na Filipínach sa modlili 4 milióny ľudí!

9. – 1994 (diecézna úroveň)
Téma: „Ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás.“ (Jn 20, 21)

8. – 1993 – Denver, Spojené štáty americké; pápež Ján Pavol II.
Téma: „Ja som prišiel, aby mali život a mali ho v hojnosti.“ (Jn 10, 10)
Prvé SDM v USA a druhé na oboch amerických kontinentoch v Denveri (10. – 15. august) sa zapísali do histórie najmä kvôli úprimnému dialógu, ktorý sa vytvoril medzi mladými a svätým Jánom Pavlom II.
Hymna: Sme jedno telo (One body)
Vieš, že… Práve v Denveri sa prvýkrát uskutočnila veľká krížová cesta ulicami mesta a vznikla tak nová tradícia SDM.

7. – 1992 (diecézna úroveň)
Téma: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.“ (Mt 16, 15)

6. – 1991 – Čenstochová, Poľsko; pápež Ján Pavol II.

Téma: „Dostali ste Ducha Božích detí.“ (Rim 8, 15)
Hneď po politických zmenách v strednej a východnej Európe, po páde komunistického režimu, pápež Ján Pavol II. pozval mladých na Jasnú Horu. Dni od 10. do 15. augusta neboli len sviatkom mladých, ale aj špeciálnym časom radosti a vďaky za získanú slobodu. Do Čenstochovej prišlo vtedy 1,5 milióna veriacich, aj z východnej Európy, pričom hymna „Abba Otče“ sa stala nakoniec symbolom všetkých púti Svätého Otca do jeho vlasti.
Hymna: Abba Otče
Vieš, že… Hymna stretnutia „Abba Otče“ sa stala obľúbenou piesňou a veriaci po celom svete si ju spievali ešte dlho po skončení SDM.

5. – 1990 (diecézna úroveň)
Téma: „Ja som vinič, vy ste ratolesti.“ (Jn 15, 5)

4. – 1989 – Santiago de Compostela, Španielsko; pápež Ján Pavol II.

Téma: „Ja som cesta, pravda a život.“ (Jn 14, 6)
Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo od 15. do 20. augusta 1989 v Európe, aj s ohľadom na zložitú politickú situáciu súvisiacu so zmenami vo vládnom systéme na starom kontinente.
Hymna: Sme mladými roku 2000 (Somos los jóvenes del 2000)
Vieš, že… Pápež, odetý do pútnickej lásky a peleríny, prešiel poslednú časť Cesty sv. Jakuba a spoločnosť mu robila skupina asi 700 mladých pútnikov. Pútnici do Santiago de Compostela sa modlili za pokoj a vyznávali, že Ježiš Kristus je „Cesta, Pravda a Život“ (Jn 14, 6). Modlitby boli vyslyšané: o dva mesiace neskôr padol Berlínsky múr a nasledujúce Svetové dni mládeže sa konali v roku 1991 v Poľsku v úplnej slobode.

3. – 1988 (diecézna úroveň)
Téma: „Urobte všetko, čo vám povie.“ (Jn 2, 5)

2. – 1987 – Buenos Aires, Argentína; pápež Ján Pavol II.

Téma: „A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám.“ (1 Jn 4,16)
Putovanie po svete začalo „kontinentom nádeje“ – ako volal svätý Ján Pavol II Južnú Ameriku. Mladí odcestovali do Buenos Aires medzi 11. a 12. aprílom 1987.
Hymna: Nové slnko (Un nuevo sol)
Vieš, že… Príhovor pápeža vychádzal z 21 otázok, ktoré mu položili mladí, a slávnosti sprevádzali mnohé inscenácie, ktorými mladí vyjadrovali ťažkosti, obavy a nádeje každodenného života. Sv. Ján Pavol II. poznamenal, že mladí ľudia sú hlavnými predstaviteľmi dvojakej nádeje: kvôli ich mladosti, nádeje Cirkvi; a kvôli tomu, že pochádzajú z Latinskej Ameriky, z kontinentu nádeje.

1. – 1986 – Rím, Taliansko; pápež Ján Pavol II.
Téma: „Buďte stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je o vás.” (1 Pt 3,15)
Počas tohto stretnutia sa použilo meno “Svetové dni mládeže”.
Vieš, že… Práve v tomto roku sa oficiálne začala cesta SDM.

1985 – Rím, Taliansko; pápež Ján Pavol II.

Modlitbová vigília za SDM bola zavedená svätým Jánom Pavlom II v Ríme. Zhromaždili sa a v modlitbe zjednotili nielen mladí kresťania, ale aj celé farnosti. Takto sa začali pravidelné modlitbové dní slávené pod vedením pápeža.
Vieš, že… Podľa názorov mnohých ľudí, Svetové dni mládeže sú najkrajším nápadom pápeža Jána Pavla II. Avšak on sám vyhlásil, že „je to mládež, ktorá vytvorila SDM.“

PRI ZRODE SVETOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE …

Ustanovenie Svetových dní mládeže bolo ďalším prejavom starostlivosti o mládež, ktorú Ján Pavol II ukazoval od začiatku svojho pontifikátu. Už počas inaugurácie svojho pontifikátu mladým povedal: „Vy ste budúcnosť sveta, vy ste nádej cirkvi. Vy ste moja nádej.“ Ján Pavol II. 13. marca 1983 otvoril mládežnícke centrum San Lorenzo vo Vatikáne, a keď o dva týždne neskôr vyhlasoval mimoriadny Svätý rok prijal od mladých z tohto centra drevený kríž, ktorý sa stal symbolom Svätého roka. Počas jeho ukončenia na kvetnú nedeľu 22. apríla 1984 mládeži kríž vrátil, nech putuje po celom svete ako symbol spásy a svedectvo ich viery.

Mladí prosbu prijali a rovnako prijali jeho pozvanie do Ríma v roku 1985 pri príležitosti Medzinárodného roku mládeže, ktorý ustanovila OSN. Spomínané udalosti pápeža inšpirovali k organizácii pravidelných stretnutí s mladými. Ich potrebu vysvetľoval pracovníkom Rímskej kúrie počas predvianočného stretnutia: „Všetci mladí musia cítiť, že cirkev za nimi stojí, preto cirkev v jednote s Petrovým nástupcom cíti povinnosť voči mladým celého sveta, povinnosť odpovedať na ich očakávania, odovzdať im istotu, ktorá má meno Ježiš Kristus, Pravdu, ktorou je Kristus, Lásku, ktorou je Kristus. A v tejto správe, ktorú cirkev adresuje výsadne mladým ľuďom, môžu nájsť dôkaz, že sú veľmi dôležití, pretože majú obrovskú hodnotu. Ich život je pre cirkev vzácny.”

Scroll to Top