Téma

“Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa” ( Lk 1,39) je biblický citát, ktorý vybral pápež František ako motto Svetových dní mládeže, ktoré sa uskutočnia v hlavnom meste Portugalska, Lisabone. Tento citát predchádza udalosti návštevy Márie u Alžbety a nasleduje po udalosti zvestovania ( anjel zvestuje Márii, že sa stane matkou Božieho Syna, čo bola téma posledných SDM v Paname).

Počas rozhovoru s anjelom sa Mária od anjela dozvedá, že Alžbeta, o ktorej hovorili, že je neplodná, je tehotná. Po potvrdení “Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova (Lk1,38) ” sa Mária vydá do Ain Karem, dedinu blízko Jeruzalema, kde žije Alžbeta, ktorá očakáva narodenia Jána Krstiteľa.

Panna Mária perfektne zobrazuje cestu kresťana. Učí nás hovoriť Bohu áno. Bola protagonistkou posledných Svetových dní mládeže a bude ňou opäť v Lisabone.

V príbehu navštívenia vstať ukazuje Máriu ako ženu milosrdenstva ale tiež ako misionárku. Odchádza v zhone, čo reprezentuje správanie sa ako v posolstve pápeža Františka na SDM v Lisabone 2023: “nech je evanjelizácia mladých aktívna a misionárska, takto spoznajú a budú svedkami prítomnosti živého Krista.”

Výzvu najmä pre mladých aby boli odvážni misionári adresoval pápež František v apoštolskej exhortácii Christus Vivit: “Kam nás Ježiš posiela? Neexistujú žiadne hranice, žiadne limity: posiela nás všade. Evanjelium je pre všetkých, nie len pre niektorých.” (CV 177).

Posolstvo pápeža Františka k SDM 2023 v slovenčine nájdeš tu.

Scroll to Top