Pre účastníkov Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove chystáme bohatý duchovný a kultúrny program.
Bude prípravou na Svetové dni mládeže, ktoré nás čakajú v roku 2019 v Paname.

Spomienky na Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade (v roku 2015)

Cesta na Národné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku (v roku 2013) 

Scroll to Top