Pre účastníkov Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove chystáme bohatý duchovný a kultúrny program.
Bude prípravou na Svetové dni mládeže, ktoré nás čakajú v roku 2019 v Paname.

Spomienky na Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade (v roku 2015)

Cesta na Národné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku (v roku 2013) 

„Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ (Lk 1, 39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené