MODLITBA ZA SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE V LISABONE

Pripoj sa i ty k modlitbovému spoločenstvu každodennou modlitbou za SDM.

Oficiálna modlitba SDM Lisabon 2023

Naša Pani navštívenia, ktorá si sa ponáhľala do hôr na stretnutie s Alžbetou, veď aj nás na stretnutia so všetkými, ktorí nás očakávajú, aby sme im priniesli živé Evanjelium Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána!

Pôjdeme rýchlo, bez odkladu či rozptýlení, avšak s ochotou a radosťou. Pôjdeme pokojne, pretože tí, ktorí prinášajú Krista, prinášajú pokoj, a konanie dobra je to najväčšie blaho.

Pani navštívenia, s tvojou pomocou budú tieto Svetové dni mládeže spoločnou oslavou Krista, ktorého prijímame, ako si ho prijala Ty. Učiň ich časom svedectva a zdieľania, vzájomného bratstva a vzdávania vďaky, hľadaním tých, ktorí stále čakajú. S tebou budeme pokračovať na tejto ceste stretnutia aby sa aj náš svet znova stretol v bratstve, spravodlivosti a pokoji.

Pomôž nám, Pani navštívenia, prinášať druhým Krista, poslúchajúc Otca v láske Ducha Svätého!

Scroll to Top