Logo

Logo Svetových dní mládeže v Lisabone zverejnili 16. októbra 2020.

Logo, ktoré zostavila 24-ročná Portugalčanka Beatriz Roque Antunez, je ladené v trikolóre portugalskej štátnej zástavy – v zelenej, červenej a žltej. Tematicky je inšpirované mottom SDM 2023, ktorým sú slová z Evanjelia podľa Lukáša: «Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa» (1,39).

Dominantnú časť loga tvorí kríž. Vertikálne ním prechádza vlnovka predstavujúca cestu. Ide o pozvanie adresované mladým, aby nezostávali nehybnými, ale aby boli protagonistami pri budovaní spravodlivejšieho a bratskejšieho sveta, uvádza sa v komuniké organizátorov SDM v Lisabone.

Cesta tiež pripomína Máriu ponáhľajúcu sa k Alžbete, aby jej mohla slúžiť. Tento pohyb zdôrazňuje pozvanie mladým, aby obnovili svoju „vnútornú silu, svoje sny, nadšenie, nádej a veľkodušnosť“ podľa slov exhortácie Christus vivit (č. 20). Na bielej ceste je paralelne zobrazená žltá vlnovka, symbolizujúca Ducha Svätého, i červený ruženec. Ten pripomína osobitnú úctu portugalského ľudu k Panne Márii Fatimskej i tamojšiu dôležitú tradíciu pútí.

Súčasťou loga je aj silueta tváre Panny Márie zobrazená z profilu. Ako v komuniké vysvetľuje autorka loga, v evanjeliovom úryvku, ktorý je témou najbližšieho SDM, „Mária nezostáva nehybná, ale rozhoduje sa uskutočniť návštevu sesternice. Je to pozvanie mladým, aby nezostali nehybní, aby konali tak, žeby sa niečo udialo pre budovanie sveta, aby ho nenechali v rukách druhých. Všetci potrebujeme, aby mladí vzali svet do svojich rúk“.

Scroll to Top