Svetový deň starších

Pred dvomi rokmi Svätý Otec František vyhlásil “Svetový deň starých rodičov a seniorov“. Pravidelne si tento deň pripomíname v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. 

Tretí ročník  sa uskutoční v nedeľu 23. júla s témou: “Jeho milosrdenstvo trvá z pokolenia na pokolenie” (Lk 1, 50).

Pápež František vyzval organizátorov SDM, aby sa rovnako podielali na tomto významnom dni a hlavne, aby sa mladí pútnici putujuci do Lisabonu zapojili do tejto výzvy. 

Myšlienka, ktorá nám leží na srdci je dialóg medzi generáciami, čiže rozhovor starších a mladších. V duchu putovania Márie, ktorá sa ponáhľala za staršou Alžbetou, chceme túto myšlienku Svetových dní mládeže, zdôrazniť aj počas Svetového dňa starých rodičov a seniorov a poukázať tak na Božiu vernosť v priebehu dejín. 

Pápež pripomína, že svedectvo starších ľudí je dôležité a významné pre všetky generácie, začínajúc tou mladou. 

Preto vyzývame aj teba, aby si v tento deň navštívili svojich starých rodičov a osamelých seniorov. Rozprávaj s nimi a počúvaj ich životnú múdrosť.  Nechaj  si ich slová uložené hlboko v srdci ako Mária, ktorá počúvala Alžbetin chválospev. 

Čas návštev a dialógov môžeš zakončiť aj spoločnou modlitbou, ktorú pápež František napísal špeciálne pre túto príležitosť. 

Týmto Vás všetkých  chceme pozvať do spoločného slávenia Dňa starých rodičov a seniorov, aby ste sa vo farnosti, spoločenstve či vašej organizácií zapojili s konkrétnou aktivitou 

Viac informácií najdete na: Rada KBS pre rodinu

Scroll to Top