Slovenská verzia hymny SDM

Slovenský názov hymny SDM je “Vietor je v nás” a za jeho zhudobnenie a videoklip sa postaral zbor z Bernolákova FireFly. Z portugalčiny ju preložila Veronika Hricová. O prebásnenie a zhudobnenie sa postarala Aneta Vávrová.

Text a noty s akordami pre použite:

Hymna

Hymna SDM 2023 sa volá “Há Pressa no Ar”. Pieseň je inšpirovaná témou SDM (“Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa”), je o Máriinom súhlase a o jej náhlení sa za Alžbetou.

Slová “Há Pressa no Ar” napísal kňaz João Paulo Vaz a hudbu zložil učiteľ a hudobík Pedro Ferreira, obaja sú z diecézy Colombia.

Hymna je inšpirovaná heslom podujatia, Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa, z Lukášovho evanjelia. Hymna vzišla z celonárodnej súťaže, do ktorej prišlo viac ako sto návrhov, a naspievali ju mladí z celej krajiny. Ako uvádzajú organizátori, táto pieseň „mladých z celého sveta pozýva stotožniť sa s Máriou, disponujúc sa pre službu, misiu a premieňanie sveta“. Pieseň podľa ich slov nie je len nástrojom na propagáciu podujatia, ale predovšetkým modlitbou, ktorá bude zaznievať aj na lokálnej úrovni Cirkvi, keď dostane podobu aj v rozličných jazykoch.

Scroll to Top