Prinášame vám sprievodcu na ceste príprav na SDM 2023 v Lisabone. Pripravené materiály nás pozývajú na cestu prehĺbenia viery, a sprevádzať nás bude sloveso vstaň. Toto sloveso má veľa spoločné s témami Svetových dní mládeže, ktoré nás privádzajú do Lisabonu:

“Mládenec, hovorím ti vstaň!” (Lk 7,14).

Vstaň! Ustanovil som ťa za svedka toho, čo si videl. (Sk 26,16). 

“Mária sa vydala na cestu (vstala) a ponáhľala sa.” (Lk 1,39).

Katechéza #00

Katechéza #01

Katechéza #02

Katechéza #03

Katechéza #04

Katechéza #05

Katechéza #06

Katechéza #07

Katechéza #08

Katechéza #09

Scroll to Top