31969604187_cd3ab0e1ac_z

Arcibiskup Mendieta: Vďaka za vašu prítomnosť 

Panama City 23. januára 2019 – Prinášame plné znenie homílie panamského arcibiskupa Mons. José D. Ulloa Mendietu, ktorú povedal na otváracej svätej omši v utorok 23. januára 2019 v Panama City. 

 

Drahí mladí pútnici a boží ľud;

Veľmi sa tešíme z vašej prítomnosti. Dnes vás PANAMA víta s otvoreným srdcom a otvoreným náručím. Vďaka, že ste prijali pozvanie na stretnutie s nami v tejto malej krajine, v krajine, kde viera zavítala ruka v ruke s blahoslavenou Pannou Máriou, titulovanou aj Santa María la Antigua (Naša Pani z Antigua). V krajine, ktorá urobila to najlepšie, čo mohla, aby sa tu každý z vás stretol s Ježišom Kristom, ktorý je Cesta, Pravda a Život.

MY SME PRVOU DIECÉZOU V „TIERRA FIRME“ – na tejto pevnine, odtiaľto sa Evanjelium rozšírilo po zvyšku Ameriky, vždy pod ochranou preblahoslavenej Panny Márie, Matky. Ona nás vždy sprevádzala, a preto nie je zvláštne, že pri tomto stretnutí s Ježišom počas Svetových dní mládeže je práve Mária tou, ktorá nás povzbudzovala a naďalej povzbudzuje pri slávení tohto historického podujatia, počas ktorého budeme my, mládež sveta, žiť všetci pospolu.

Ďakujme Bohu, že nám umožnil byť hostiteľmi Svetových dní mládeže, na ktorých je Mária, „hviezda evanjelizácie“, predstavovaná ako príklad odvahy a statočnosti, ktorá bola schopná uskutočniť vôľu Boha v projekte, pre ktorý bola vybraná a ktorej odpoveď je ústrednou témou týchto SDM: „Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

VĎAKA TI, PÁPEŽ FRANTIŠEK za dôveru v nás a za to, že si nám dal príležitosť usporiadať zhromaždenie pre mládež z existenčných a geografických periférií. Dúfame, že to bude balzamom na ťažkú situáciu, v ktorej mnohí z nich žijú bez nádeje, zvlášť pre domorodú mládež a mládež afrického pôvodu, pre mládež, ktorá odchádza zo svojich pôvodných krajín, kde nenachádza existenčné odpovede a hľadá nádej v iných krajinách, kde je vystavená obchodovaniu s drogami, obchodovaniu s ľuďmi, kriminalite a mnohým ďalším sociálnym zlám.

Pre Katolícku cirkev, ako aj iné veriace strany v našej krajine, ale obzvlášť v jednote s Biskupským sekretariátom Strednej Ameriky a Panamy, v ktorom sú zoskupení všetci biskupi tohto regiónu, vy ste veľmi dôležití. Celá ľudská pospolitosť zabezpečila, aby ste vy mali aspoň minimálne potrebné podmienky prežívať túto púť v tejto malej krajine. Vy, drahí pútnici z rôznych krajín našej planéty, stretnete malý kúsok z celého sveta v Paname. Náš príbeh služby, byť miestom stretnutia, jednoty v rozmanitosti, bez rozlišovania viery, rasy, veku, pohlavia nás robí požehnanou krajinou.

Vďaka za vašu prítomnosť v tejto krajine, ktorá sa týmto začiatkom stáva hlavným mestom mladých celého sveta, kde sa vytvorili priaznivé podmienky plné bratského tepla a príjemného ovzdušia, tak, že môžete koexistovať s vašimi rovesníkmi, deliac sa pri tom o sny, nádeje a záujmy, a posilňovaní Duchom Svätým sa zaviazať priniesť revolúciu lásky – čo nebude ľahké, ale ani nemožné, ak dáme svoju dôveru Bohu.

Akú krajinu tu pútnici nájdu?

Tí, ktorí mali možnosť prežiť Dni v diecézach v Paname i Kostarike, získali obraz o tom, ako budú žiť pútnici v tejto malej krajine.

Naši ľudia sú pripravení vás prijať, a podeliť sa s vami o svoje tradície, mnohonárodnostné a multikultúrne bohatstvo, ale zvlášť sa podeliť o radosť z viery v Boha, ktorý koná medzi nami, v našej osobnej i miestnej histórii.

Hosťujúce farnosti a domácnosti sa dostatočne pripravovali, aby vydali to najlepšie z nás: našu náklonnosť, našu blízkosť, naše bratstvo, adoptujúc si vás ako skutočná rodina, ako Božia rodina.

 

Otvorenosť počúvať Boha.

Počas týchto dní SDM budete mať príležitosť absolvovať katechézy s biskupmi z rôznych krajín (môžete očakávať zaujímavú formáciu); Záhradu Odpustenia, kde bude miesto pre spoveď, zmierenie sa s Bohom; Mládežnícky Festival, kde rôznosť talentov z mnohých krajín ponúkne príležitosti oživiť vášho ducha; a úplne špeciálne stretnutie s Ježišom v Eucharistii, duchovnej potrave, ktorá vám dá silu popasovať sa s výzvami života.

Toto stretnutie, ktoré vy mladí ľudia budete mať s Ježišom, by vám malo priniesť konfrontáciu so sebou samým a zavedeným systémom anti-hodnôt, ktoré prevažujú v hľadaní falošného šťastia a prinášajú zúfalstvo nad toľkými vecami; ktoré atakujú myseľ a ducha, ale v konečnom dôsledku nevyplnia existenčnú prázdnotu.

Mladí ľudia: volanie je stále aktívne, trpezlivé, intenzívne, plné nehy, také, ktoré len Kristus vie vyjadriť. Možno my ako Cirkev nie sme schopní predniesť toto s dostatočnou jasnosťou, pretože niekedy my dospelí si myslíme, že mladí ľudia nechcú počúvať, že sú hluchí a prázdni. Avšak realita je odlišná. Vy potrebujete smerovanie a sprevádzanie od nás, ale nadovšetkým to, aby sme vás počúvali.

My vieme, že sa nedáte ľahko ohúriť. Povedačky, teatrálne reči a slogany prepracované tak, aby podnecovali emócie, nefungujú.

My vieme, že tak ako v Ježišovych časoch, mladí ľudia hľadajú svedkov, prezentujúcich skutočný obsah a skúsenosť, ktorí kráčajú po ceste po vlastných nohách, a nie takých, ktorí mudrujú a majú ústa plné Boha. Vy hľadáte niekoho, kto vám ukáže Boha vo svojom živote a nie niekoho, kto len hovorí o Bohu.

Mladí ľudia, praví protagonisti SDM.

V Cirkvi očakávame takú mladú jar. Veríme vo vás, vkladáme do vás veľa nádeje, pretože vy ste úplne presvedčiví, lebo praví protagonisti pre zmenu a transformáciu, ktoré vyžaduje ľudstvo i Cirkev, sú vo vašich rukách, vašich schopnostiach, vašej vízii lepšieho sveta.

Aby ste prijali túto veľkú výzvu, musíte pripraviť samých seba v povedomí, poznajúc svoju osobnosť, rodinu, sociálny a kultúrny príbeh, ale nad tým všetkým svoj príbeh viery. Iba vtedy z rúk svojich starých rodičov a starších dokážete tie situácie nespravodlivosti a nerovnosti, ktoré zraňujú spoločnosť, pretvoriť s radosťou Evanjelia.

Preblahoslavená Panna Mária, mladé dievča z Nazareta, je dôveryhodným príkladom hodným nasledovania kvôli svojej otvorenosti a službe vôli Boha. Bolo to mladé dievča, ktoré sa odvážilo dať svojím ÁNO priestor Božiemu plánu bez strachu, bez ohľadu na to, aké riziká to v tej chvíli prinášalo. Povedala áno, pretože poznala prísľub, ktorý dal Boh jej národu, že pošle Spasiteľa. Jej život viery jej dal silu a dôveru v Boha, ktorá jej dovolila stať sa matkou Boha, ktorý sa stal človekom.

V očiach Márie, každý mladý človek môže znovuobjaviť krásu rozlišovania; v jej srdci môžete okúsiť jemnosť intimity a odvahy jej svedectva a jej poslania.

Preto tieto SDM boli zverené Márii. Dôverovať Márii neznamená len ju prosiť o pomoc alebo žiadať o príhovor vo všetkom. Znamená to aj konať ako ona. Napodobnime jej otvorenosť pre službu, ako ona sama konala voči svojej príbuznej Alžbete. Sme dostatočne otvorení pre prijatie meča, ktorý prenikne naše srdce, ako sa to stalo Márii, keď spoznala utrpenie svojho Syna a trpezlivo očakávala radostné Zmŕtvychvstanie?

My v Cirkvi počas príprav na SDM sme videli a objavili mladých ľudí, ktorí sú schopní obetovať samých seba pre druhých. Mladé talenty a vodcovia sa objavili počas príprav na organizovanie SDM. Toto je hodnotnou demonštráciou, vy ste schopní podielať sa na nepredstaviteľných projektoch.

Viditeľná domorodá mládež a mládež pôvodom z Afriky.

Je tu aj nádherná skúsenosť s domorodou mládežou a mládežou pôvodom z Afriky. Pred SDM prebehli stretnutia, aby sa vedeli zapojiť aj cez svoje konkrétne predstavy. Toto môžeme označiť ako prelom v rámci SDM, pretože sa tak deje po prvýkrát, že aj takéto skupiny dostávajú svoj špecifický priestor.

Svetové Dni Mládeže v tomto regióne by neboli možné, keby sa nepoukázalo na ich situáciu, pretože predstavujú značný počet obyvateľstva týchto kontinentov – táto mládež žijúca v situáciách vylúčenia a diskriminácie, ktorá žije na okraji spoločnosti a v chudobe.

Na SDM, African Desdendant Forum, mladí lídri z rozličných oblastí a ideológií ukázali svoje schopnosti generovať odpovede spoločne na ich situáciu ohľadne diskriminácie a vylúčenia na okraj spoločnosti, náročné verejné politiky v rámci ich spravodlivosti, vzdelávania, práce, a opravedlnenie sa ženám v ich kultúre a spoločnosti na úrovni sociálnej aj náboženskej.

Taktiež je dôležité obnoviť a uzdraviť historickú pamäť so svojimi starými rodičmi a staršími medzi mládežou pôvodom z Afriky.

Domorodá mládež mala svoje Svetové stretnutie, kde sa taktiež zameriavali na žijúcu pamäť svojho ľudu, na ich boj pre udržanie harmónie s Matkou Zemou a bohatstvom ich kultúr vo svetle Laudato Si a na dôležitosť ich aktívneho zapojenia sa do vytvárania lepšieho sveta. Pre domorodú mládež bol odkaz pápeža Františka povzbudzujúcim.

Nástroj formácie: DOCAT.

Popri formácii našich mladých ľudí si vás dovoľujeme pozvať naučiť sa Sociálnu náuku Cirkvi prostredníctvom technologického nástroja, ktorý posilní vodcovstvo mladých. Toto je snom pápeža Františka, aby ste sa aj vy, mladí pútnici, zvlášť v obastiach Strednej Ameriky, zapojili, pretože jednou z ciest ako sa vyrovnať s prekážkami v našej viere je poznanie sociálnej náuky Cirkvi, a robiť tak skutočnou revolúciu lásky a spravodlivosti.

Darom pápeža pre mládež Strednej Ameriky je publikácia DOCAT a mobilná aplikácia DOCAT App, ktoré sa budú distribuovať počas SDM a sú príležitosťou na prevzatie zodpovednej role.

Svätí pretvárajú realitu.

Vo svojej apoštolskej exhortácii „Povolanie žiť svätosť v dnešnom svete“ pápež František zvýraznil, že svätosť má svoje riziká, výzvy a príležitosti. Pretože Pán si vybral každého jedného z nás, „aby sme boli svätí a nepoškvrnení v láske.“ (Ef 1:4)

A byť svätým neznamená mať tvár postavy v svätých obrázkoch, ktoré si môžeme kdekoľvek kúpiť. Nie, drahí bratia a sestry, drahí mladí ľudia. My všetci môžeme byť svätí, aj keď si myslíme, že naša existencia nemá veľkú hodnotu, pretože sme spáchali veľa hriechov. Každý z nás môže žiť a dosiahnuť svätosť.

Svätý Otec nám hovorí, že byť svätým znamená ísť proti bežnosti. Musíte vedieť ako plakať, opustiť logiku „zastavenia utrpenia“, ktoré si vyžaduje vynaloženie veľkej energie na únik zo situácií, kedy trpíme. Svätosť nám umožňuje vyjsť z duchovného a materiálneho úpadku, opustiť všetko, čo nám spôsobuje zlo a uráža Boha.

Svätý obraňuje bezmocného: nenarodené dieťa, ale tiež to narodené v utrpení. Svätý obraňuje migrantov, hľadá spravodlivosť, modlí sa, žije a miluje svoju komunitu, je radostný a má zmysel pre humor, vždy bojuje, nie je priemerný, žije Božie milosrdenstvo a delí sa so svojimi blížnymi.

Byť svätým nie je mýtus. Je to hmatateľná realita. Svedectvá života svätých patrónov SDM sú toho dôkazom: svätý Martin de Porres, svätá Ružena Limská, svätý Juan Diego, svätý Jose Sánchez del Río, svätý Don Bosco, blahoslavená sestra María Romero Meneses, svätý Oscar Romero, svätý Ján Pavol II. Tí všetci nám ukazujú, že žiť svätý život je možné v každej kultúre i etniku, bez rozdielu pohlavia i veku. Ich šľachetné sebaobetovanie sa pre Boha a blížneho im umožnilo dosiahnuť svätosť.

Nebojte sa, drahí mladí, majte odvahu byť svätými v dnešnom svete. Nezapierajte svoju mladosť a svoju radosť nad týmto. Naopak, ukážte svetu, že je možné byť šťastný s málom, pretože Ježiš Kristus, dôvod našej radosti, nám už vyhral večný život svojim Zmŕtvychvstaním.

Drahí mladí, ktorí ste sa pripravovali na Svetové dni mládeže, pozývam vás, buďte otvorení pre život, od tohto momentu s pokorou a vernosťou tomuto historickému dobrodružstvu na Panamskej šiji, kde viera prišla pred viac ako 500 rokmi. Dúfame dnes, že na konci SDM budete môcť povedať, že sme poslali do sveta učeníkov Ježiša Krista, aby rozširovali radosť Evanjelia po celom svete. Evanjelium milosrdenstva a lásky Boha.

Počas týchto dní sa Panama City stane veľkým „domom modlitby a propagácie kresťanstva.“ Božie slovo bude znieť neustále a v každom kúte Panamy.

Všetko je pripravené na prežitie festivalu Božej lásky medzi nami. Ale nezabúdajte, že je to Mária, ktorá nás vedie za ruku, a pápež František ako zástupca Krista, ktorý nás posilňuje a opätovne nás utvrdzuje vo viere.

Preložila: Zuzana Thüringerová 

46844275251_03fdd19f2f_k

Deň otvorenia SDM

Panama City 22. január 2019 – Dnešný deň bol dňom otvorenia Svetových dní mládeže (SDM). Pútnici z najrôznejších krajín sa po dňoch strávených v diecézach vrátili do Panamy City. Mesto a jeho okolie, ktoré sa dlhé mesiace pripravovalo na prijatie pútnikov, sa konečne dočkalo. „Pútnici sú všade, v uliciach, na námestiach, v metre,“ doplnila Lenka Michalská z organizačného tímu SDM. Pre slovenských pútnikov, ktorí sú ubytovaní v Kolégiu sv. Vinceta de Paul, pripravil organizačný tím SDM špeciálny slovenský otvárací ceremoniál.

Pútnici sa počas neho okrem iného priznali, na koľkých SDM sa už zúčastnili, a tiež pre ktorých sú tieto SDM úplne prvé. Moderátor Pavol Danko následne priblížil na pripravenom plátne mladým pútnikom symboliku mozaiky z kaplnky Redemptoris Mater v Ríme, ktorá prezentuje motto SDM „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38). Okrem mnohých krásnych symbolov, ktoré mozaika obsahuje pripomenul, že mozaiky umelca a kňaza Marka Ivana Rupnika, SJ sa nachádzajú aj na štyroch miestach na Slovensku. Na záver asi hodinového programu sa všetci prítomní spoločne pomodlili modlitbu svätého ruženca, ktorú obetovali za individuálne, ako aj spoločné úmysly.

Po skončení spoločného programu mali slovenskí pútnici opäť možnosť vyskúšať dobrodružstvo hľadania oficiálnych reštaurácii, kde im za špeciálne kupóny bola vydaná strava. Zároveň od dnes je pre všetkých pútnikov otvorené EXPO povolaní ako aj možnosť svätej spovede v Parku Omar vo východnej časti Panama City. Zaujímavosťou je, že spovednice stavali väzni. Súčasne až do soboty na vybraných miestach prebieha Festival mládeže, ktorý ponúka hudobné, divadelné a iné umelecké podujatia a prezentácie mladých umelcov z celého sveta.

O 17:00 h tamojšieho času (okolo 23:00 h SEČ) sa v priestore Cinta Costera, ktorý počas SDM nesie názov Santa Maria de Antigua, uskutočnila úvodná otváracia svätá omša, ktorej predsedal Mons. José Domingo Ulloa Mendieta, arcibiskup Panamy. Okrem slovenských pútnikov v sektore A2 na svätej omši koncelebrovali slovenskí kňazi spolu so žilinským biskupom Tomášom Galisom. Miestny organizačný výbor informoval, že na ňu prišlo okolo 75 000 ľudí. „Čas príprav SDM sa skončil a vystriedal ho čas slávenia SDM. Už teraz sa veľmi tešíme na to všetko čo pre nás pútnikov organizátori pripravili,“ uviedol Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM. V stredu doobeda sa uskutoční prvá zo spoločných česko–slovenských katechéz vo farnosti San José v časti Paraiso.

Organizačný tím SDM / Ján Michalský
Snímka: Flicr SDM

cof_vivid

Začíname SDM v Paname

Panama City 21. január 2019 – Slovenskí pútnici pricestovali po dňoch strávených v diecéze Santiago de Veraguas do Panama City, do Kolégia sv. Vincenta de Paul, kde budú ubytovaní počas slávenia Svetových dní mládeže (SDM). „Po piatich úžasných dňoch v diecéze sme sa v ranných hodinách vrátili do Panama City. Všetci sme zažili neuveriteľné priatie, ktoré zostane navždy zapísané v našich srdciach,“  uviedol Pavol Reisel, člen organizačného tímu SDM, zodpovedný za dni v diecéze.

Členovia organizačného tímu SDM pri registrácii v kolégiu rozdali všetkým pútnikom balíky pútnika, ktoré okrem mnohých praktických vecí obsahujú aj lístky na jedlo, SIM kraty či dopravné karty. „Balík pútnika pomôže pútnikom zvládnuť celé SDM,“ doplnil Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM. Po príchode a ubytovaní pútnikov nasledovala v priestoroch kolégia svätá omša, ktorej predsedal biskup Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS. Po skončení svätej omše nasledovali praktické oznamy a následne pútnici vyrazili do mesta.

„Povzbudili sme pútnikov aby využili tieto prvé dni na spoznanie mesta, pokiaľ je v meste stále menej pútnikov,“ dodala Lenka Michalská, členka organizačného tímu SDM. Už dnes, v utorok 22. januára 2019, je pre slovenských pútnikov pripravený špeciálny slovenský otvárací ceremoniál. Vo večerných hodinách sa uskutoční prvá spoločná aktivita programu SDM, úvodná svätá omša s arcibiskupom Panamy v priestore Cinta Costera.

Organizačný tím SDM / Ján Michalský 

cof_vivid

Santiago de Veraguas, ďakujeme! 

Santiago de Veraguas 21. januára 2019 – Bohom i aktivitami naplnený čas sme strávili uplynulé dni v diecéze Santiago de Veraguas. Rozlúčili sme sa s ňou v nedeľu. Potom, ako sme tu absolvovali program predskokana Svetových dní mládeže – Dni v diecéze, odchádzame späť do Panama City, kde nás čaká hlavný program so Svätým Otcom Františkom. „Santiago de Veraguas, ďakujeme! Zažili sme neopakovateľné prijatie. Videli sme neskutočné krásne veci, ktorými žije panamská krajina. Rodiny domácich sa o nás starali ako o vlastných synov a dcéry. Cítili sme sa ako doma,“ hodnotí kňaz Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM.

Dni v diecézach sú tradičným podujatím, ktoré predchádza SDM. Mladí sa počas neho mohli zúčastniť na viacerých akciách. V panamskej diecéze zažili chvíle modlitby a tradičných latinskoamerických porcesií, zapojili sa do rôznych akcií a podujatí. Myšlienka Dní v diecézach vznikla v roku 1997 počas príprav na SDM v Paríži. Cirkev vo Francúzsku si uvedomovala, že príchod státisícov pútnikoch z celého sveta je jedinečná príležitosť ako osloviť mladých, ktorí sú vlažní alebo hľadajúci. Odvtedy sa dni v diecézach konajú pravidelne.Okolo 160 Slovákov strávili tieto dni v diecéze Santiago de Veraguas (16. – 21. januára 2019). Presunuli sa tam autobusmi v stredu 16. januára 2019.

Slovákov čakalo vrelé privítanie so spevom, hudbou a kapelou. Po svätej omši, ktorej predsedal biskup Tomáš Galis, na pútnikov čakali miestne rodiny, ktoré ich v nasledujúcich dňoch hostili vo svojich príbytkoch. Štvrkový deň začali modlitbou ranných chvál a animačným program s „ukazovačkami“ v Kolégiu sv. Vincenta. Potom si slovenskí pútnici pozreli tanečné a hudobné vystúpenie žiakov škôl sv. Vinceta a sv. Justína. Večer vyvrcholil slávnostnou svätou omšou pred katedrálou sv. Jakuba v Santiagu de Veraguas, ktorú celebroval s viacerými kňazmi miestny biskup Mons. Audilio Aguilar Aguilar. Po otváracej svätej omši nasledoval kultúrny program, v ktorom sa prezentovali jednotlivé národnosti vrátane Slovákov.

Piatkový program bol spojený s exkurziou v miestnej pedagogickej škole, návštevou katedrály a miestneho múzea. Vrchol piatkového dňa bol spojený s veľkou typickou procesiou v centre mesta, ktorá bola pripravená špeciálne pre pútnikov z celého sveta. Na ich počesť sa organizátori rozhodli zorganizovať veľké defilé, v ktorom pospájali prvky zo všetkých podobných podujatí počas celého roka. V uliciach bolo možné vidieť nielen alegorické vozy so sochou Panny Márie, ale aj dievčatá v typických krojoch a počuť hudobné skupiny s 30 – 40 členmi. Celý program ukončil ohňostroj.

Sobotný program bol špeciálny. Slováci získali povolenie na kúpanie vo vodách Tichého oceána. Presunuli sa tam po svätej omši. Spolu boli na pláži El Uveroto pri Tichom oceáne, kde počas sa celého dňa kúpali, hrali futbal, volejbal a oddychovali. Potom sa presunuli naspäť do Santiaga do rodín, kde strávili večer s nimi. Záverečnou bodkou programu bola nedeľná svätá omša, ktorej predsedal miestny biskup a koncelebrovalo ju ďalších 6 biskupov a viac ako 100 kňazov. Biskup Audilio v homílii prirovnal Dni v diecézach k Turícam a poďakoval ľuďom diecézy, za to, že v každom pútnikovi videli tvár mladého Krista. Po sv.omši nasledovala prezentácia kultúrnych programov mladých z 23 zúčastnených krajín.

V Kolégiu sv. Vinceta, kde sme strávili dni v diecézach, postavili pútnický kríž na pamiatku slovenských pútnikov. Je symbolicky postavený na skale, má na sebe logo SDM, skratku kolégia a slovenskú zástavu. Posvätil ho žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Po piatich dňoch strávených v diecéze Santiago de Veraguas sme sa dnes vrátili do Panama City, kde budeme všetci ubytovaní vo farnosti Santa Maria v škole sv. Vincenta v časti  Los Ríos. V utorok 22. januára 2019 nás čaká špeciálny česko-slovenský otvárací ceremoniál a v tento deň sa zároveň začína oficiálny program SDM.

Organizačný tím SDM / Miroslava Siteková

sdr_vivid

Už sme v Santiagu

Santiago de Veraguas 17. januára 2019 – Spev, hudba a nadšené ovácie nás čakali po príchode do mesta Santiago de Veraquas, kde sa najbližšie dni zapojíme do Dní v diecézach. Prišlo nás okolo 130, ďalší sú ešte na ceste. Viedol nás náš organizačný tím a žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Cesta na troch autobusoch trvala približne päť hodín, viacerí ju využili na oddych, ale ozývala sa aj modlitba a známe i menej známe piesne.

Privítanie Slovákov v Santiagu de Veraguas

ÚŽASNÉ privítanie Slovákov na Dňoch v diecézach. Diócesis de Santiago en JMJ #SDM #Panama2019Andrea Lipiaková ďakujeme za VIDEO!

Uverejnil používateľ Svetové dni mládeže Streda 16. januára 2019

Privítanie vo farnosti bolo veľmi srdečné. „Niektorí z nás, ktorí sme zažili viaceré SDM sme sa zhodli, že niečo podobné sme ešte nezažili. Mal som v očiach slzy,“ netajil dojatie Pavol Danko, člen slovenského organizačného tímu.

Po slovenskej svätej omši, ktorej predsedal biskup Tomáš, na pútnikov čakali miestne rodiny, ktoré ich budú v nasledujúcich dňoch hostiť vo svojich príbytkoch.

Počas dní v diecézach náš bohatý program. Jeho súčasťou budú sväté omše, procesie k úcte Panny Márie či predstavenie miestnej kultúry a zvykov. O slovenských pútnikov, ktorí aj v týchto dňoch stále prichádzajú do Panamy, sa starajú manželia Ján a Lenka Michalskí, členovia slovenského tímu, ktorí zostali v hlavnom meste Panama City.

Organizačný tím SDM / Miroslava Siteková
Snímky: E / F

Veraguas-Playa-Blanco

Odchádzame do diecézy Santiago 

Panama City 15. januára 2019 – Do Panamy postupne pricestovalo viac ako 160 mladých pútnikov zo Slovenska, ktorí sa v najbližších dňoch zúčastnia na tzv. dňoch v diecézach. Zavítajú do diecézy Santiago de Veraguas. Počas dnešného dňa sa k mladým pridal aj žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, predseda Rady pre mladez a univerzity KBS.  Pútnici mali počas uplynulých troch dni možnosť spoznať mesto a okolie farnosti Santa Mária v časti Balboa. Zároveň pre nich slovenský organizačný tím SDM pripravil priestor na vzájomne spoznanie a regeneráciu po letoch. “Ďakujeme farnosti Santa Mária za úžasne prijatie a ochotu vždy a so všetkým nám vyjsť v ústrety,“ povedal kňaz Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM.


Do diecézy Santiago de Veraguas sa začnú presúvať v stredu 16. januára. Diecéza sa nachádza v jednej z desiatich provincii Panamy Veraguas, ktorého hlavným mestom je Santiago de Veraguas. Na čele diecézy je biskup Mons. Audilio Aguilar Aguilar. Mladých Slovákov privíta diecéza v dňoch 16. – 21. januára 2019. „Mladí zo Slovenska tu budú viac než vítaní,“ odkázal Luis Arca z farnosti Catedral de Santiago v meste Santiago De Veraguas v Diecéze Santiago, kam poputujú mladí Slováci. „Tešíme sa z nášho spojenia a veríme, že túto ponuku, ktorá je naozaj jedinečná, využijú všetci prihlásení Slováci. Mladí spoznajú nielen pohostinnosť krajiny, ale vďaka rôznym aktivitám aj jej tradície a kultúru,“ hovorí Ondrej Chrvala.

Santiago de Veraguas je hlavným mestom provincie Veraguas v Panamskej republike. Zo severu susedí z okresom San Francisco a z juhu okresom Montijo. Na východe je susedom okres Atalaya a na západe okres La Mesa. Veraguas má rozlohu 11 239,3 km², čo je rozloha podobná Libanonu. Slovo Veragua prvýkrát použil admirál Krištof Kolumbus počas svojej štvrtej cesty. Slovo Veragua sa začalo objavovať v španielskej dokumentácii od roku 1504. Viac informácií o diecéze je možné nájsť TU.

Veraguas sa vyznačuje tým, že je jediná provincia v republike, ktorá má pobrežie  Karibského mora a Tichého oceánu, asi 60 km pláži v Karibskom mori a viac ako 350 km pláži v Pacifiku, ak nepočítame veľké množstvo ostrovov, ktoré jej patria. Podnebie vo Veraguas je tropické, vlhké v nížinách, v blízkosti oboch brehov a veľmi vlhké vo výškach a v oblasti pohoria. Najnižšia priemerná teplota je približne 22 ° C (v pohoriach), zatiaľ čo najvyššia priemerná teplota je okolo 27 ° C.

Dni v diecézach sú tradičným podujatím, ktoré predchádza celosvetovému stretnutiu mládeže. Mladí sa budú môcť počas neho zúčastniť na viacerých akciách. V panamskej diecéze budú môcť tiež zažiť chvíle modlitby a meditácií, zapoja sa do rôznych akcií a podujatí. Myšlienka Dní v diecézach vznikla v roku 1997 počas príprav na SDM v Paríži. Cirkev vo Francúzsku si uvedomovala, že príchod státisícov pútnikoch z celého sveta je jedinečná príležitosť ako osloviť mladých, ktorí sú vlažní alebo hľadajúci. Odvtedy sa dni v diecézach konajú pravidelne.

Komunikačný tím SDM / Organizačný tím SDM, Ján Michalský

14 01 2019 Pavol Reisel

Už je nás viac ako 50

Panama City 14. januára 2019 – V dejisku Svetových dni mládeže (SDM) sa už nachádza viac ako 50 slovenských pútnikov. Pridali sa k členom organizačného tímu SDM. Aj dnes prišli menšie či väčšie skupiny, ktoré na medzinárodnom letisku Tocumen očakávali organizátori a dobrovoľníci. Cesta na letisko vedie rôznymi smermi, napríklad v nedeľu cestou k večerným príletom dvaja členovia tímu absolvovali takmer 2-hodinovú cestu autobusom cez celé mesto. Celkovo stáli na viac ako 60 zastávkach.

Panama s TV LUX (1)

Tri lietadlá, tri letiská a viac ako 24 hodín v lietadle. To bola cesta nášho tímu do Panamy. Pozrite si VIAC #SDM #Panama2019Zdroj: TV LUX

Uverejnil používateľ Svetové dni mládeže Pondelok 14. januára 2019

“Sme veľmi radi, že zatiaľ všetci pútnici pricestovali v poriadku, a až na pár výnimiek všetkým prišla aj ich batožina,“ uviedla Lenka Michalska, členka organizačného tímu SDM. V dnešný deň bola pre nových pútnikov pripravená prehliadka starého mesta. Večerný program začal svätou omšou a po nej nasledovala spoločná večera a program ukončila eucharistická adorácia.

Organizačný tím SDM / Ján Michalský

50439761_10155727994511607_765439648334872576_n

Vaše dojmy na náš mikrofón

Panama City 12. januára 2019 – Prinášame vaše dojmy po prílete do Panamy. Zbiera ich Ján Michalský z organizačného tímu SDM. 

13 1 2019 Pavol Reisel

Prvá skupina je tu 

Panama City 13. január 2019 – Do Panama City pricestovala v ranných hodinách prvá veľká skupina slovenských pútnikov. Na medzinárodnom letisku Tocumen ich privítali Pavol a Lenka, členovia organizačného tímu SDM. Všetci pútnici sa spoločne presunuli do farnosti Balboa, kde si zložili svoje osobné veci v spoločných priestoroch v sále nad kostolom.

Organizačný tím ponúkol pútnikom možnosť oddychu, ale pre tých, ktorí budú mať dostatok síl je pripravená prehliadka mesta. O 18:00 SEČ nasledovala spoločná svätá omša. Po nej je pripravený spoločný zoznamovaci program zakončený eucharistickou adoráciou. “Chceme aby pútnici po náročnej ešte čo najlepšie zregenerovali a zároveň aby mali priestor na vzájomne spoznanie,“ uzavrel Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM. 

Organizačný tím SDM / Ján Michalský 

0-4

Čakáme na vás

Panama City 13. januára 2019 – V Panama City, kde sme prišli v sobotu, očakávame oddnes od skorých ranných hodín prvých slovenských pútnikov. Po príchode si náš tím prešiel spolu celú trasu z letiska Tocumen do farnosti Santa Mária v časti Balboa. Keďže sme pricestovali do hlavneho mesta Panamy v ranných hodinách, počas cesty sme mali možnosť vidieť preberajúce sa veľkomesto, nádherný východ slnka a ožiarujúce vysoké budovy zo skla. Po príchode do farnosti nás privítala miestna koordinatorka Anna. Miestom ubytovania slovenských pútnikov počas najbližších troch dni bude veľká sála nad kostolom, spolu so zázemím, ktoré miestni farníci pripravili. 

Zoznámte sa s našou farnosťou Santa Mária v časti Balboa#SDM #Panama2019 🇵🇦🇸🇰

Uverejnil používateľ Svetové dni mládeže Nedeľa 13. januára 2019

“Prvý deň sme využili na dospanie letu a spoznanie najbližšieho okolia, tak aby sme potom mohli už naplno slúžiť našim pútnikov,“ uviedol Ján Michalský, člen organizačného tímu SDM. Zároveň počas večernej svätej omše po prvýkrát zaznela slovenčina. Odteraz začíname netrpezlivo očakávať prvých slovenských putnikov, dodal Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM.

V najbližších dňoch príde viac ako 160 slovenských pútnikov. Na Svetové dni mládeže v Paname celkovo pricestuje 200 Slovákov.

Organizačný tím SDM / Ján Michalský

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené