46165115354_c5e7f1a075_o

Zaži znova 6 najvýznamnejších momentov zo SDM Panama 2019

Pred štyrmi rokmi, 27. januára, sa končili Svetové dni mládeže (SDM) Panama 2019. Boli to posledné SDM, ktoré sa konali a kde bolo oznámené, že Lisabon bude hostiteľským mestom pre nesledujúce Svetové dni mládeže. Pripomeň si s nami šesť silných momentov z SDM Panama 2019.

6. Pápežov príchod na Svetové dni mládeže je vždy momentom, ktorý poznačí mladých ľudí, ktorí sa s ním idú stretnúť. V Paname trvalo Svätému Otcovi iba 30 minút, kým porušil protokol a pozdravil pútnikov, ktorí ho očakávali pri jeho príchode.

5. Predstavoval si si niekedy spoločné jedlo s pápežom Františkom? Na SDM Panama 2019 bolo vybraných desať mladých ľudí zastupujúcich päť kontinentov, ktorí obedovali so Svätým Otcom v predposledný deň Svetových dní mládeže.

4. Každé Svetové dni prebudili mnoho rôznych povolaní. Mnohé mladé páry sa zoznámili na SDM, mnohí mladí pocítili Pánovo volanie k zasväteniu sa.

3. Svetové dni mládeže sú stretnutie otvorené pre všetkých. Na SDM Panama 2019 bol jedným z najdojemnejších momentov, keď pápež František požehnal mladého muža na invalidnom vozíku, ktorého zdvíhali mladí ľudia.

2. Na konci každého SDM sa pápež stretáva so všetkými dobrovoľníkmi, ktorí sa pričinili o to, aby sa stretnutie mohlo uskutočniť. V Paname tomu nebolo inak a jedným z najsilnejších momentov tohto ročníka Svetových dní mládeže bolo netrpezlivo očakávané stretnutie vyše dvadsaťtisíc dobrovoľníkov SDM Panama 2019 s pápežom Františkom.

1. Keď sa skončí SDM, všetci už myslia na tie ďalšie. Počas záverečnej svätej omše v Paname bolo Portugalsko vyhlásené za krajinu, ktorá bude hostiť Svetové dni mládeže.

Teraz, keď si si pripomenul tieto chvíle, si pripravený vytvoriť si vlastné spomienky na WYD Lisabon 2023?

Rátame s tebou od 1. do 6. augusta 2023 v Lisabone!

1650369296

Pápež k budúcim Svetovým dňom mládeže: Otvorte srdce!

Pápež František zaslal videoposolstvo mladým ľuďom, ktorí sa pripravujú na tohtoročné augustové Svetové dni mládeže, ktoré bude hostiť portugalský Lisabon. Pozdrav Svätého Otca prinášame v plnom znení.

„Drahí mladí,
hoci ešte chýba niekoľko mesiacov, približujeme sa k Svetovým dňom mládeže, na ktoré sa zapísalo už štyristotisíc mladých ľudí. Prekvapilo ma to a som šťastný, že príde toľko mladých ľudí, pretože vnímajú, že sa potrebujú zúčastniť. Niekto si možno povie, že sa „vydáva za turistikou“. Mladý človek ale prichádza, pretože v hĺbke túži po tom, aby sa zúčastnil, zdieľal, rozprával svoje zážitky a prijímal skúsenosti ostatných. Je smädný po horizontoch.

Vy, mladí ľudia, ktorí ste sa už zapísali, ste smädní po horizontoch. Na tomto stretnutí, pri týchto Dňoch, sa učte tomuto presahujúcemu pohľadu, naučte sa stále hľadieť k obzoru. Nestavajte pred svojimi životmi múr, ktorý ich uzatvára, zatiaľ čo horizont vám dáva rásť! Majte zrak vždy upretý k horizontu – pozerajte sa očami, ale predovšetkým srdcom! Otvorte srdce! Otvorte ich voči iným kultúram, ostatným mladým ľuďom, ktorí tiež prídu na tieto Dni.

Na toto sa pripravujte: aby ste otvorili obzory a srdcia! A ďakujem, že ste sa už s tak veľkým predstihom zapísali, dúfajme, že aj iní mladí ľudia budú nasledovať váš príklad! Nech vám Boh žehná a Panna Mária vás ochraňuje. Modlite sa za mňa a ja sa budem modliť za vás. A nezabúdajte: múry nie, obzory vždy! Ďakujem.

SPUSTENIE REGISTRÁCIE

Spustenie registrácie slovenských pútnikov

Na Slovensku spustili registráciu na najväčšie celosvetové stretnutie mladých ľudí s pápežom Františkom. Zaregistrovať sa je možné vyplnením registračného formulára na stránke www.svetovednimladeze.sk.

Pre slovenských pútnikov sú pripravené  dva balíky pútnika. Ich cena je v rozpätí od 310 EUR do 360 eur, v závislosti od zvoleného variantu. Prvý ponúka účasť na Svetových dňoch mládeže od 30. júla do 7. augusta 2023. Zahŕňa stravu, ubytovanie a účasť na programe so Svätým Otcom. Druhý balík je rozšírený o účasť na tzv. predskokanovi SDM – Dňoch v diecézach, ktoré budú od 24. do 31. júla 2023 Počas týchto dní budú mať pútnici možnosť  spoznať a “ochutnať” Portugalsko a posledný júlový deň sa pripoja k ostatným pútnikom z celého sveta v samotnom mieste konania SDM v Lisabone.

„Mladí  od 15 do 18 rokov môžu ísť na SDM za splnenia určitých podmienok, ktoré nájdu v informáciách o registrácii na stránke www.svetovednimladeze.sk”, spresnil Matúš Reiner, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. SDM sa môžu zúčastniť aj zdravotne ťažko postihnutí. Ak ich zdravotný stav vyžaduje špeciálnu starostlivosť, je nevyhnutné, aby mali so sebou sprevádzajúcu osobu, ktorá ovláda jeden zo svetových jazykov. 

SDM sú najväčším celosvetovým stretnutím veriacich mladých so Svätým Otcom. Konajú sa každé dva až tri roky, vždy v inej svetovej metropole. Cieľom SDM je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Podporujú tiež angažovanosť mladých v Cirkvi, ktorí zároveň premýšľajú o odkaze, ktorý vyberá pápež. 

Hlavným organizátorom SDM je Katolícka cirkev (Dikastérium pre laikov, rodinu a život a Centrálny výbor hosťujúcej krajiny). SDM vznikli v roku 1984 na Kvetnú nedeľu, kedy pápež Ján Pavol II. zvolal rímsku mládež, aby s ním slávila Svätý rok vykúpenia. Ich nadšenie prekonalo všetky očakávania. V roku 1985 napísal pápež mladým po celom svete list a začalo veľké dobrodružstvo Svetových dní mládeže. Tie sa prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme. Posledné SDM sa uskutočnili v roku 2019 v Paname.

WYD-2023-Lisbon-Dates-AA

Svetový deň mládeže pozýva do Portugalska.

Pri príležitosti ukončenia Týždňa Cirkvi pre mládež a dnešného Svetového dňa mládeže sa Rada pre mládež a univerzity KBS rozhodla oznámiť oficiálny dátum začiatku registrácie  mladých slovenských pútnikov na najbližšie Svetové dni mládeže v Lisabone. 

“Je mi veľkou cťou, že pri príležitosti 37. Svetového dňa mládeže sláveného na diecéznej úrovni môžem oznámiť dátum spustenia slovenskej registrácie, ktorým bude streda 30. novembra 2022. Registrácia bude prebiehať elektronicky na webe www.svetovednimladeze.sk“, uviedol Matúš Reiner tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. 

Prvým oficiálnym prihláseným na Svetové dni mládeže v Portugalsku sa stal pápež František, ktorý pri tejto príležitosti uviedol: “Drahá mládež, pozývam vás, aby ste sa na toto stretnutie zaregistrovali. Po dlhej dobe… znovu objavíme radosť z bratského objatia medzi národmi a generáciami, ktoré tak veľmi potrebujeme!”

Slovenský organizačný tím sa príprave Svetových dní mládeže venuje už niekoľko týždňov. Najbližších 10  dní budú na stránke www.svetovednimladeze.sk, facebookovom profile, ako aj novozriadenom Instagrame postupne pribúdať informácie, ktoré odprezentujú posledné Svetové dni mládeže v Paname, ako aj tie nadchádzajúce v portugalskom Lisabone. „Verím, že aj prostredníctvom pripravenej aktuálnej kampane nadchneme mladých pre účasť na Svetových dňoch mládeže. Podujatia, ktoré budú pozývať mladých na Svetové dni mládeže, plánujeme vo viacerých slovenských mestách aj na jar 2023“, doplnil Matúš Reiner. 

Svetové dni mládeže sú stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta – katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Predsedá im Svätý Otec a slávia sa každé dva až tri roky. Po prvýkrát sa uskutočnili z vôle sv. Jána Pavla II. v roku 1986 v Ríme. Ich cieľom je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Majú tiež podporovať angažovanosť mladých v Cirkvi, radovať sa z viery a premýšľať o odkaze, ktorý vždy vyberá pápež. 

SDM v Lisabone sa pôvodne mali konať v roku 2022, no v dôsledku pandémie sa presunuli na august 2023. Ich mottom sú slová z Evanjelia podľa Lukáša: «Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa» (1,39). Mladí Slováci sa začali na SDM chystať po letnom Národnom stretnutí mládeže T22 v Trenčíne.

„Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ (Lk 1, 39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené