45987283315_3dc397cab1_z

Vďaka za SDM v Paname

Panama 14. februára 2019 – Panamský arcibiskup metropolita Mons. José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., poďakoval v zvláštnom liste za Svetové dni mládeže v Paname. Prinášame ho v plnom znení.

Vďační Pánovi, pápežovi Františkovi, panamskému ľudu a všetkým účastníkom SDM.

Vďaka ti, Pane. Vďaka za tvoju lásku a tvoju milosť. Vďaka za tvoju prítomnosť v tejto Cirkvi, ktorá kráča v nádeji. Vďaka, že neustále preferuješ chudobných a tých, ktorí strádajú. Vďaka, že si živým Bohom, blízkym ľuďom a najmä mladým. Vďaka za Evanjelium, ktoré do našej krajiny prišlo cez Máriine ruky. Vďaka, že si nám ju dal za matku, patrónku a ochrankyňu.

Vďaka, pápež František. Vďaka, že si dnes Petrom a staráš sa o ovečky v Cirkvi Ježiša Krista. Vďaka za tvoju jednoduchosť a blízkosť. Vďaka za tvoje slová a za tvoje činy, vykonané pre nás a tak výrečné pre každého, najmä pre mladých ľudí. Vďaka za tvoju dôveru v týchto ľudí a v Cirkev, bez ohľadu na jej malosť. Vďaka za tvoju citlivosť voči sociálnej situácii a ľudským problémom v Latinskej Amerike, v Strednej Amerike, v Paname. Vďaka, že nám pripomínaš, že mladí nie sú našou budúcnosťou, ale skôr Božou prítomnosťou; že máme stavať mosty a nie múry; že politika má byť totožná s poctivosťou a spravodlivosťou, ale nikdy nie s korupciou; že Mária je božím „influencerom“; že miesto kritizovania a šomrania potrebujeme budovať lepší svet.

Vďaka, panamský národ. Ďakujem každému bez rozdielu, pretože všetci ste chceli a aj ste dali zo seba to najlepšie: guvernéri a občania, katolíci aj nekatolíci, mladí ľudia i dospelí, inštitúcie a rodiny, dobrovoľníci a štátni zamestnanci, farnosti a komunity, mestské a vidiecke oblasti, médiá a doprava, profesionáli a farmári. Ďakujem, že ste boli „malý a kresťanský ľud“, ušľachtilý a radostný ľud, ľudia schopní zjednotiť sa a pracovať veľkoryso pre spoločnú vec. Hlboko ušľachtilí a vítajúci ľudia. Vďaka národnej vláde. Žiadna udalosť tohto rozmeru by nebola možná bez štátu, preto ďakujem vláde. Vzdávame vďaku prezidentovi republiky, všetkým úradníkom, predstaviteľom bezpečnosti, zdravotníctva, migrácie a tiež všetkým ministerstvám a inštitúciám, ktoré prostredníctvom výkonného oddelenia pre podporu SDM garantovali, že sa všetci pútnici mohli zúčastňovať udalostí počas SDM.

Ďakujem dobrovoľníkom. Vy ste srdcom SDM. Bez vás je nemysliteľné, že by sa udalosť takéhoto rozmeru mohla uskutočniť. Viac ako 20.000 dobrovoľníkov, medzi ktorými boli domáci i medzinárodní dobrovoľníci, je svedectvom o schopnosti slúžiť svojim blížnym mnohých mužov a žien na svete.

Ďakujem neznámym protagonistom SDM. Cítim povinnosť vyjadriť zvlášť svoju vďaku týmto anonymným osobám SDM. Tým, ktorí sa nikdy neobjavili na televíznej obrazovke, tým, ktorí pravdepodobne nemohli vidieť pápeža, ale spolupracovali dlho na tom, aby sa SDM uskutočnili. A tiež vďaka chorým, zbaveným slobody, postihnutým alebo tým na okraji spoločnosti z rôznych príčin, ktorí si SDM osvojili a podporovali ich svojimi modlitbami.

Ďakujem pútnikom, kardinálom, biskupom, kňazom a rehoľníkom. Prežili sme skúsenosť cirkevného spoločenstva, ktoré nás nabáda v pokračovaní byť Cirkvou, ktorá vychádza bez strachu sa stretnúť s tými, ktorí sú iní ale nie vzdialení, a hľadať tých, ktorí sú vzdialení a vylúčení zo spoločnosti. Prežívame univerzálnosť Cirkvi a mladého Ducha v Paname vďaka vám všetkým. Obávame sa, že akokoľvek človek pracuje, akokoľvek dobre to môže byť, vždy sa nájdu nedostatky a nedokonalosti. Z tohto dôvodu vás prosíme o porozumenie a prepáčenie za prípadnú nepohodu, ktorú ste mohli pocítiť.

Tieto Svetové dni mládeže boli požehnaním vďaka Božej milosti a príhovoru blahoslavenej Panny Márie, ktoré sa odrážajú v ľuďoch, ktorí slúžili počas tejto jedinečnej a historickej udalosti.

Čo sme prežili, naučili sa, podelili sa a vychutnali počas dní SDM musí pokračovať a stať sa skutočnosťou v našich životoch, rodinách a komunitách. Je to naša hlavná výzva: dary Ducha nás pozývajú oberať plody Ducha.

Plody, ktoré by mali byť prezentované v sociálnej zmene s menším konzumizmom a korupciou, s väčšou spravodlivosťou a rovnosťou, s menej násilím a viac bratstvom, s rešpektom pre tých, ktorí sú rozdielni a sú inej národnosti alebo vierovyznania. Ovocie rešpektu pre život, ochranu detí, rodinnej stability a zodpovednosti, pokojnej koexistencie a vedomého občianstva. Plody laických, náboženských a kňazských povolaní. Plody obnovy služby mladým a zjednotenia s pastoračným plánom. Bez toho, aby sa zabúdalo na plody transparentnosti v hospodárskom riadení SDM a spravovania majetku Cirkvi. Ovocie kresťanského života, viery, modlitby, vybrania si chudoby, záväzku formovania a dostupnosti slúžiť, zmyslu pre spoločenstvo.

Nech nás žehná Pán a nech nám dá radosť, vďaku, účasť na budovaní Jeho kráľovstva v našej Paname a najmä mladých, ktorí sú nádejou a veľkými protagonistami zmien v Cirkvi a v spoločnosti.

Preložila: Zuzana Thüringerová 

Slováci odchádzajú z Panamy

Panama City 28. januára 2019 – Dnešný deň bol posledným dňom Svetových dní mládeže (SDM), ktorý organizátori pridali, aby pútnici z celého sveta mali možnosť v pokoji odcestovať. Mnohí mladí Slováci už v priebehu nedele a skorých ranných hodín pondelka opustili hlavné mesto Panama City.

„Po dohode so zástupcami farnosti môžeme zostať až do utorka ubytovaní v Kolégiu sv. Vincenta de Paul, kde boli slovenskí pútnici ubytovaní počas celých SDM. Viacerí pútnici sa vracajú domov, niektorí zostávajú v Paname a plánujú navštíviť okolité krajiny,“ uviedol kňaz Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM.

Panama City sa postupne dostáva do normálneho režimu aj keď bilboardy a logá SDM sú stále prítomné na každom kroku. Slovenskí pútnici využili voľný deň na návštevu mesta, ako aj ostrovov v Karibiku. S pútnikmi sa počas rannej svätej omše rozlúčil aj žilinský biskup Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS. Poďakoval prítomným mladým za ich účasť, ako aj svedectvo viery, ktoré vyjadrili svojou účasťou na SDM.

Organizačný tím SDM je v Panama City k dispozícii do utorka 29. januára 2019. V podvečer sa letecky cez Frankfurt nad Mohanom a Viedeň vracia na Slovensko, kam dorazí v stredu 30. januára 2019. „Čaká nás dlhý let domov, ale množstvo zážitkov a obrovské prijatie, ktoré sme tu zažili, nás budú sprevádzať počas návratu,“ uviedla Lenka Michalská, členka organizačného tímu SDM.

Organizačný tím SDM / Ján Michalský

vojta-pospisil-vpo-4278

Pápež František ukončil svoju návštevu SDM 2019

Panama City 28. januára 2019 – Budúce Svetové dni mládeže 2022 sa budú konať v portugalskom Lisabone. Pápež František to oznámil pri záverečnej nedeľnej svätej omši, ktorú v panamskom mestskom parku navštívilo zruba 700 tisíc ľudí. V priebehu dňa Svätý Otec ešte navštívil Dom dobrého Samaritána, kde sa stretol s mladými ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v rôznych náročných situáciách. Posledné stretnutie potom patrilo dobrovoľníkom, ktorí sa starali o hladký priebeh SDM. 

„S Pannou Máriou hovorte „áno“ snu, ktorým vás Boh obdaril,“ povedal Svätý Otec vo svojej homílii. Pápežovo záverečné posolstvo stovkám tisícov účastníkov Svetových dní mládeže a pútnikom z celého sveta možno zhrnúť jedným slovom: „teraz“. 

„Ježiš odhaľuje Božiu prítomnosť. Ježiš je časom Boha, ktorý každú situáciu a každý priestor ospravedlňuje a robí príhodným. V Ježišovi začína a ožíva prisľúbená budúcnosť. Bohužiaľ my nie vždy veríme, že Boh môže byť tak konkrétny a všedný, tak blízky a skutočný.“

Pretože „blízky a každodenný Boh, priateľ a brat vyžadujú, aby sme sa zaujímali o naše okolie“. „Boh je skutočný, pretože láska je skutočná,“ zdôraznil pápež František.

Pápež opísal nebezpečenstvo života kedy človek žije v „akejsi čakárni, kde posedáva pokým nie je povolaný„. Ako dospelí, tak aj mladí ľudia potom riskujú, že „vaše Teraz nepríde,“ povedal Svätý Otec.  „Nie zajtra, ale teraz. Uvedomte si, že máte misiu a buďte naplnení láskou. Môžeme mať všetko, ale ak nemáme vášeň lásky, nemáme nič,“ dodal Svätý Otec.

Pápež potom vyzval všetkých mladých ľudí, aby neboli „paralyzovaní strachom a vylúčením, špekuláciami a manipuláciami“. Dôležité je, aby rozpoznali „konkrétnu, blízku a skutočnú lásku“ Ježiša. Pán a jeho poslanie nie sú „niečo dočasné“ povedal, „sú náš život“. 

Pápež potom navštívil Dom dobrého Samaritána, kde sa stretol s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách. Tam sa pomodlil mariánsku modlitbu Anjel Pána a prehovoril k účastníkom stretnutia. 

„Počas prípravy na toto stretnutie som si mohol prečítať svedectvo jedného z obyvateľov tunajšieho domu, ktoré má veľmi oslovilo, pretože hovorí: ’Tu som sa znovu narodil’. Tu sa neobrodzujú len tí, ktorých by sme mohli nazvať ’primárnymi dobrodincami’ vašich domov; tu sa prostredníctvom milosrdnej lásky rodí a obnovuje cirkev a viera,“ povedal pápež František.

Všetkých 18 klientov tohto domu žije s HIV/AIDS a sú obeťami nielen tejto choroby ale aj predsudkov, nevedomosti a strachu ktoré ju sprevádzajú. Títo ľudia vo veku od 16 do 60 rokov boli odmietnutí a opustení svojimi rodinami. Avšak slogan charitného domu hovorí: „Sem nikto neprichádza zomrieť“. Naopak tam prichádzajú zotaviť sa a znovu objaviť plnší rozmer svojho života.

Svoje posledné stretnutie pred odletom do Ríma potom pápež František venoval dobrovoľníkom, ktorí zaisťovali hladký priebeh SDM 2019. Ako výraz svojej vďačnosti pre nich usporiadal stretnutie na štadióne Rommela Fernandeza, kam prišlo zhruba 15 tisíc týchto dobrovoľníkov. 

Pápež František ocenil, že venovali svoj čas, energiu a prostriedky organizácii SDM. „Mohli ste jednoducho robiť niečo iné, ale rozhodli ste sa byť súčasťou tejto udalosti,“ povedal a pripodobnil ich úsilie Ježišovmu zázraku rozmnoženia „nielen chlebov ale i nádeje“. 

Vo večerných hodinách sa potom vydal pápež František na spiatočnú cestu do Ríma, kam dorazil dnes okolo poludnia.

Zdroje: Vatican News / TS ČBK, Tomáš Tetiva
Snímka: Vojta Pospíšil / ČaV

papez vigilia

Šesťstotisíc mladých na vigílii so Svätým Otcom

Panama City 27. januára 2019 – Svätá omša spojená so svätením oltára v katedrálnej bazilike Santa Maria La Antigua za účasti kňazov, zasvätených osôb a predstaviteľov laických hnutí, obed s mladými v seminári San José a vigília v metropolitnom parku sv. Jána Pavla II. To všetko bolo v programe Svätého Otca v Paname v sobotu 26. januára.

V sobotu o deviatej ráno panamského času sa pápež vydal do štvrti Casco Viejo, do nedávno zrekonštruovanej katedrály Panny Marie La Antigua, ktorá patrí ku klenotom latinskoamerickej architektúry. Tu sa pápež stretol s duchovenstvom Panamy – kňazmi, rehoľníčkami a členmi cirkevných združení a hnutí. Katolíci tvoria v tejto zemi 89 % zo štyroch miliónov (4 098 000) jej obyvateľov.

Počas slávnostnej liturgie, pri ktorej pápež František posvätil nový oltár, kázal Svätý Otec na úryvok z Jánovho evanjelia (4, 19-24), popisujúci Ježišov rozhovor so samaritánkou. Hlavným námetom jeho reflexie bola evanjeliová zmienka o „únave“, ktorá primäla Ježiša, aby sa posadil pri studni a požiadal prichádzajúcu samaritánsku ženu o vodu. „Vo svojej predstavivosti, kŕčovite lipnúci na výkonnosti, pomerne jednoducho nazeráme a máme účasť na Pánových činoch, avšak nie vždy dokážeme alebo môžeme nahliadnuť a sledovať ’Pánovu únavu’, akoby to bolo niečo, čo nepatrí k Bohu. Pán sa unavil a v tejto únave má miesto všetka únava našich národov a nášho ľudu, našich komunít a všetkých, ktorí sa namáhajú a sú preťažení (porov. Mt 11, 28).“

Pápež potom spomenul príčiny a motívy špecifickej únavy duchovenstva, poukázal na „celú škálu bremien, ktoré treba niesť“ a obrátil pozornosť k inému typu únavy, ktorý je skôr zákerným pokušením a nazval ho únavou z nádeje. „Je to ochromujúca únava. Rodí sa z pohľadu vpred a z bezradnosti nad tým, ako reagovať na intenzitu a neurčitosť zmien, ktorými ako spoločnosť prechádzame. Zdalo by sa, že tieto zmeny nielen zneisťujú spôsoby nášho vyjadrovania a nasadenia, naše zvyky a postoje ku skutočnosti, ale v mnohých prípadoch spochybňujú samu uskutočniteľnosť rehoľného života v dnešnom svete. Rýchlosť týchto zmien môže navodzovať tiež nepohyblivosť v prijímaní rôznych rozhodnutí a mienky; zdá sa, že to, čo bolo kedysi významné a dôležité už nie je namieste.“

Potom sa Svätý Otec odobral do kňazského seminára, ktorý je jedným z najstarších v Latinskej Amerika (založený v roku 1612). V dnešnej modernej budove študuje päťdesiat kandidátov kňazskej služby. Tu sa konal tradičný spoločný obed pápeža s desiatimi účastníkmi Svetových dní mládeže, ktorých mená určuje los.

Posledným bodom sobotného programu pápežovej návštevy bola vigília Svetových dní mládeže, ktorej sa zúčastnilo 600 tisíc ľudí.

Tri životy. Tri príbehy. Tri svedectvá o viere, nádeji a láske. To boli inšpirácie za úvahami pápeža Františka k zástupom mladých, ktorí sa zhromaždili v rámci vigílie v Metro Parku (parku Jána Pavla II.), blízko mesta Panama. „Pán je prvý, kto hovorí áno,“ povedal pápež. „On chce, aby sme áno hovorili spoločne s Ním, vyzýva nás, aby sme boli súčasťou jeho príbehu lásky.“ František ďalej nazval Pannu Máriu Božou „influencerkou. Práve z Matky Božej by sme si mali vziať príklad, ako dôverovať v Božiu lásku a sľuby. Len tak sa i my môžeme stať skutočnými „influencermi Boha“.

Prijmite svoj život s jeho krehkosťou a protikladmi, pretože len tak to, čo milujete, môže byť zachránené a len tak to, čo prijmete, môže byť premenené,“ povedal okrem iného pápež František na sobotnej vigílii.

Zdroje: Vatican News / TS ČBK, Monika Klimentová
Spracovala: Emília Senková

papez krizova

Pápež na krížovej ceste: Učme sa od Márie stáť pri päte kríža

Panama City 26. januára 2019 – Piatkový program Svetových dní mládeže bol v znamení pokánia a milosrdenstva. Pápež František navštívil väznicu pre mladistvých, kde viedol kajúcu liturgiu slova a vyspovedal troch mladých, ktorí si odpykávajú svoj trest. Popoludní sa konala krížová cesta, ktorej sa zúčastnilo 400 000 mladých z celého sveta. Tretí deň pápeža v Paname znovu dokumentujú krátke videá.

Pápež vo väznici pre maloletých: Pán sa raduje, keď sa Jeho deti vracajú domov

Pápež František sa v dopoludňajších hodinách odobral do nápravného zariadenia pre mladistvých Las Garzas v obci Pacora, ktoré je vzdialené zhruba 40 km od hlavného mesta a žije v ňom 140 pätnásť až osemnásťročných väzňov.

Riaditeľka panamských väzníc pre mladistvých, Emma Alba Tejadová, uviedla, že mladí väzni sa na pápežovu návštevu spočiatku pozerali skepticky – väčšinou sú totiž evanjelici a pápež ani Panna Mária im nič nehovoria. „Vysvetlili sme im, že pápež nechce hovoriť len s katolíkmi, ale priniesť im posolstvo o láske, pokoji a nádeji, ktoré potrebujú. Bola to tvrdá práca, ale nakoniec sme sa dočkali veľkej zmeny,“ dodala riaditeľka. 

Počas svojej návštevy vyspovedal Svätý Otec troch penitentov, medzi nimi i jedno šestnásťročné dievča odpykávajúce si trest za vraždu, ktoré bolo spočiatku uzavreté a plné nenávisti, ale s blížiacim sa dátumom spovede sa postupne otváralo a riaditeľke väznice sa zverilo, že túži po stretnutí s pozostalými, aby požiadala o odpustenie.

Potom viedol pápež František kajúcnu liturgiu a vo svojom príhovore nadväzujúcom na evanjelium, ktoré popisuje pohoršené reptanie farizejov a učiteľov Zákona, ktorých obťažovala Ježišova blízkosť mýtnikom a hriešnikom, sa zamýšľal nad odlišnosťou dvoch pohľadov, ktoré vystihujú prístup farizejov a Ježiša. Prvý, spojený s reptaním a klebetením – je neužitočný a neplodný a druhý – Pánov pohľad – volá po zmene a obrátení.

Je oveľa jednoduchšie opatriť ľudské životy titulmi a nálepkami, ktoré dokážu zastaviť a stigmatizovať nielen minulosť ale tiež prítomnosť a budúcnosť ľudí. Nálepkami, ktoré v konečnom dôsledku vedú jedine k rozdeleniu – sem tí dobrí, tam zlí; sem spravodliví, tam hriešnici,“ uviedol pápež na úvod, pričom dodal, že Boh sa na človeka pozerá iným pohľadom, ktorý povstáva z Jeho srdca a pozýva k obráteniu.

Svätý Otec potom mladistvých panamských väzňov varoval pred hlasom, ktorý im našepkáva, že obrátenie nezvládnu: „Toto vnútorné reptanie sa objavuje v človeku, ktorý zaplakal nad svojim hriechom, je si vedomý svojej chyby, ale neverí v možnosť zmeny. Je vnútorne presvedčený o tom, že keď sa narodil ako mýtnik, musí tak i zomrieť, čo samozrejme nie je pravda. Priatelia, každý z nás má omnoho väčšiu cenu než vonkajšia nálepka. Ježiš nás tomu učí a volá k viere. Jeho pohľad nás pobáda, aby sme sa dožadovali pomoci na ceste, vedúcej k prekonaniu tohto stavu. Niekedy reptanie domnelo víťazí, ale neverte tomu, neposlúchajte ho. Naslúchajte hlasom, ktoré podnecujú k pohľadu vpred, nie tým, ktoré vás sťahujú nadol.“

Piatok Milosrdenstva sa presunul do Panamy

„Bol to ďalší ’piatok Milosrdenstva’, na ktoré sme zvyknutí v Ríme, len sa presunie o tisíce kilometrov počas týchto Svetových dní mládeže sem do Panamy, zvlášť do väznice v Pacore,“ uviedol potom na tlačovej konferencii dočasný riaditeľ Tlačového strediska Svätého stolca Alessandro Gisotti.

Krátko pred svojím odjazdom do väznice mu pápež František povedal: „Božie Milosrdenstvo je najdôležitejšie posolstvo, ktorým chcem dnes svedčiť. Všetci potrebujeme Milosrdenstvo:“

„Povedal by som, že základná téma, ktorú chcel dnes pápež František zdeliť, je stretnutie plné bolesti, utrpenie ale tiež útecha a nádej v Milosrdenstve,“ doplnil Gisotti.

Pápež na krížovej ceste: Buďme cirkvou, ktorá neodsudzuje a je nablízku

Krížová cesta s pápežom Františkom sa konala na pobreží Cinta Costera a zúčastnilo sa je viac ako 400 000 mladých pútnikov. Každé zastavenie bolo pripravené mladými z rôznych štátov Latinskej Ameriky a dotýkalo sa aktuálnych tém a problémov, s ktorými sa ľudstvo – predovšetkým teda mladí – stretáva. Nechýbali medzi nimi tieto témy: povolanie mladých, hľadanie jednoty v cirkvi a medzi cirkvami, cirkev mučeníkov, domorodé obyvateľstvo, starostlivosť o spoločný domov a ekológia, migranti a utečenci, obete, nádeje mladých ľudí, násilie na ženách, ľudské práva, korupcia, matky, terorizmus, vraždy a potraty.

Všetky tieto oblasti zahrnul pápež František do svojho príhovoru a modlitby, z ktorých vyberáme:

„Pane, krížová cesta Tvojho Syna dnes pokračuje v utlmenom plači detí, ktorých narodeniu bolo zabránené, ktorým je odopierané právo na detstvo, rodinu, vzdelanie…

Pane, krížová cesta Tvojho Syna dnes pokračuje v týraných a zneužívaných ženách zbavených svojej dôstojnosti…

Pane, krížová cesta Tvojho Syna dnes pokračuje v smutných očiach mladých ľudí, ktorým bola vyrvaná nádej na budúcnosť…

… v úzkosti mladých tvárí a očí našich priateľov, ktorí upadli do siete bezohľadných ľudí, medzi ktorými sú i tí, ktorí hovoria, že vám chcú slúžiť, do siete zneužívania, vykorisťovania…

Krížová cesta pokračuje v samote starých a opustených ľudí

Pokračuje v domorodých národoch, zbavených zemí, koreňov a kultúry…

Krížová cesta Tvojho Syna pokračuje žalospevom našej Matky zeme, ktorej lono je zranené znečistením, neplodnosťou jej polí a nečistotou jej vôd…“

„Do týchto situácií prichádza Ježiš, aby na seba vzal všetky utrpenia,“ pokračoval ďalej pápež a položil otázku: „Čo činíme my, Pane? Zotrvávame pri päte kríža ako Mária?“

„Chceme byť cirkvou, ktorá ctí kultúru, ktorá vie prijímať, chrániť, podporovať a integrovať, ktorá nestigmatizuje, negeneralizuje a neodsudzuje všetkých migrantov ako nositeľov sociálneho zla,“ vyzval ďalej pápež František a dodal: „Od Márie sa chceme učiť zotrvávať pri kríži. Prajeme si byť cirkvou, ktorá sprevádza a vie povedať tu som. Učme sa od Márie hovoriť áno.“

Zdroje: Tlačové stredisko Svätého stolca, Vatican News, facebook Svetové dni mládeže, TS ČBK / Radka Blajdová
Spracovala: Emília Senková

papez otvoril

Pápež otvoril SDM v Paname

Panama City 25. januára 2019 – Počas svojho druhého dňa v Paname, vo štvrtok 24. januára, sa pápež František stretol ako s politickými tak i kultúrnymi predstaviteľmi zeme, predniesol svoj príhovor stredoamerickým biskupom a oficiálne otvoril 34. svetové dni mládeže. Atmosféru diania v Paname vystihujú tiež krátke video zostrihy.

Návšteva prezidentského paláca

Dopoludnia prebehla zdvorilostná návšteva u prezidenta Panamy Juana Carlose Varely v prezidentskom paláci Las Garzas. Po spoločnej fotografii odprevadil pápeža Františka do reprezentačných miestností. Svätý Otec krátko vyhliadol z vyhláseného balkónu a potom sa odobral na súkromný rozhovor do prezidentskej pracovne. Potom prebehla protokolárna výmena darov a prezidentský pár predstavil pápežovi svojich troch synov.

Pápež predstaviteľom Panamy: Vaša zem je miestom stretnutia

Stretnutia v Bolivarovom paláci, kde sídli Ministerstvo zahraničných vecí, sa zúčastnilo asi 700 predstaviteľov politického a kultúrneho života Panamy. Vo svojom prvom oficiálnom príhovore na panamskej pôde sa pápež František inšpiroval geografickou polohou zeme a ich historicky danou multikultúrnosťou:

Panama ’je zemou stretnutí a sna’, ktorá je vďaka svojej privilegovanej pozícii strategickým miestom nielen pre tento región, ale pre celý svet. Je mostom medzi oceánmi a prirodzeným miestom pre stretnutie, je symbolom udržateľnosti, ktorá sa rodí zo schopnosti vytvárať väzby a spojenectvá. Táto schopnosť tkvie v srdci panamského ľudu.“

Pápež biskupom: Pastier musí naslúchať tepu dnešného ľudu

Stretnutie so stredoamerickými biskupmi v kostole sv. Františka z Assisi prebiehalo v priateľskej atmosfére a vo svojom príhovore im pápež postavil pred oči vzor pastiera ľudu, ktorým je nedávno svätorečený salvádorský mučeník sv. Oscar Romero. Pápež František ho označil za „prorocký plod cirkvi v strednej Amerike“. Na základe Romerovho života a biskupského hesla „Zmýšľať s cirkvou“ pápež v obsiahlom príhovore načrtol portrét pastiera a poskytol interpretačný kľúč k súčasnej cirkevnej situácii.

Pápež mladým: Nech je vašim snom Ježiš!

V popoludňajších hodinách dorazil pápež František do parku Campo Santo María La Antigua, kde ho privítal v mene mladých z celého sveta panamský arcibiskup José Domingo Ulloa: „Chceme vyjadriť, že nie sme len pápežovou mládežou, ale predovšetkým mladými Krista. Preto spoločne chceme povedať: Toto je Kristova mládež! Vitajte, pápež František.“

34. Svetové dni mládeže boli teda oficiálne zahájené a na úvod zaznela pieseň „Emmanuel,“ ktorá bola hymnou SDM v roku 2000 v Ríme.

V energickom prejave, ktorý pápež viedol vo svojej rodnej španielčine, vyjadril mladým svoju blízkosť a vyzval ich, aby žili ďalej svoju vieru, ale určitým spôsobom: „Choďte ďalej, ale nie aby ste vytvárali akúsi paralelu cirkvi, ktorá bude viac zábavnou alebo proste ’cool’ vďaka rôznym mládežníckym akciám…“

Po tom, čo pápež poďakoval všetkým, ktorí sa na organizácii SDM podieľajú a tiež všetkým pútnikom, pozval mladých, aby odmietali všetky formy prejavu, ktoré vylučujú tých, ktorí sú iní než my.

V príhovore vyzval prítomných, aby spoločne pozdravili emeritného pápeža Benedikta XVI. Požiadal ich tiež, aby spoločne podporovali kultúru stretávania sa a stále udržovali nažive spoločný sen, ktorým je konkrétna osoba – Ježiš Kristus.

V závere pápež vyzval mladých, aby verili, že Ježišova láska stojí za to a aby sa snažili napodobňovať Pannu Máriu. Na konci zaznela hymna tohtoročných SDM.

Zdroje: Tlačové stredisko Svätého stolca, Vatican News, Rome reports, TS ČBK / Radka Blajdová
Spracovala: Emília Senková

papez biskupom

Nech sa nás dotýkajú životy našich kňazov

Panama City 25. januára 2019 – Vo svojom priateľskom príhovore ku stredoamerickým biskupom pápež František, inšpirovaný odkazom sv. Oscara Romera, vykreslil „vzor pastiera“ a udelil svojim spolubratom cenné rady a odporúčania v ich službe.

Pápežovo stretnutie so stredoamerickými biskupmi prebiehalo vo veľmi priateľskom duchu, sám pápež, ktorý ku svojim spolubratom mohol prehovárať vo svojom rodnom jazyku, ho označil ako stretnutie priateľov z mladosti.

Inšpirujeme sa sv. Oscarom Romerom

Vo svojom príhovore Svätý Otec poukázal na odkaz sv. Oscara Romera, ktorého vlani v októbri počas biskupskej synody o mládeži svätorečil. Označil ho za „prorocký plod cirkvi v Strednej Amerike“ a dodal, že „jeho život a učenie sú zdrojom stálej inšpirácie pre naše cirkvi a najmä pre nás biskupov.“

Jeho motto „Zmýšľať s cirkvou, milovať cirkev a žiť až k mučeníctvuje buzolou, ktorou riadil svoj život vo vernosti i uprostred tých najväčších búrok. „Toto je odkaz, ktorý sa môže stať aktívnym a oživujúcim svedectvom pre nás, ktorí sme povolaní k mučeníckej odovzdanosti v každodennej službe nášmu ľudu,“ povedal pápež František na úvod svojho zamyslenia.

Buďme vďační za prijaté a nezaslúžené dobro

Prvý bod reflexie nad Romerovým mottom, ktorého láska priviedla až k sebadarovaniu, je vyjadrením poďakovania a vďačnosti za toľko prijatého a nezaslúženého dobra. „Mučeník je ten, kto vie toto vďakyvzdanie stelesniť a tlmočiť životom,“ uviedol pápež a dodal, že „Romero zmýšľal s cirkvou predovšetkým preto, že miloval cirkev ako Matku, ktorá ho zrodila vo viere a cítil sa byť jej súčasťou.“

Milujme svoj ľud a naslúchajme mu

„Zmýšľať s cirkvou“ znamená rozjímať o cirkvi ako o Božom ľude, je to láska, ktorá vie o svojom ľude. „Pastier si musí osvojiť srdcový tep svojho ľudu a naslúchať mu, cítiť ’pach’ dnešných mužov a žien, byť preniknutý ich radosťami a nádejami, smútkom a úzkosťami,“ pokračoval ďalej pápež, ktorý zdôraznil, že cirkev musí byť pokorná a chudobná.

Nosme v sebe Kristovu kenózu

Kristova kenóza je teologickým výrazom, ktorý vyjadruje postoj druhej Božskej osoby – Syna, ktorý sa zriekol svojho Božského postavenia, aby sa mohol vteliť a stať sa jedným z nás ľudí, bez toho aby prestal byť Bohom. V tomto duchu pápež vyzval biskupov, „aby nemali strach pristúpiť a dotknúť sa rán nášho ľudu, ktoré sú tiež našimi ranami a konať tak v Pánovom štýle,“ pretože pastier nemôže byť utrpeniu svojho ľudu vzdialený.

Poďme mladým naproti

Ďalej pápež vyzval biskupov, aby sa snažili priblížiť realite mládeže, lebo „mladí sú ’teologickým poľom, na ktorom nám Pán dáva poznať niektoré svoje očakávania a výzvy k vytváraniu zajtrajška. S nimi lepšie nahliadneme, ako urobiť evanjelium prístupnejším a vierohodnejším vo svete, kde žijeme; sú ako teplomer pre rozpoznanie toho, v akom bode sa nachádzame ako spoločenstvo a ako spoločnosť.“

Pastier nikdy nesmie prestať byť učeníkom, ktorý je stále na ceste a práve mladí v tom môžu byť ukazovateľom.

„Ukradnime“ mladých z ulíc

Potom pápež uviedol, že „cirkev je zo svojej povahy Matkou a ako taká rodí život, chová ho vo svojom lone a chráni ho pred všetkým, čo môže ohroziť jeho vývoj… Presadzujte preto výchovné programy a centrá, ktoré dokážu mladých sprevádzať, podporovať a zverovať im zodpovednosť; „Ukradnite“ ich z ulíc skôr než ich predstavivosť uväzní a zotročí kultúra smrti, ktorá klame a ponúka až magické riešenia.“

Buďme druhým otcovia a bratia

„A konajte nie paternalisticky, zhora dole, pretože to od nás Pán nechce, ale ako otcovia, ako bratia k bratom. Oni sú Kristovou tvárou pre nás a ku Kristovi nejde ísť zhora dole, ale zdola nahor,“ hovoril ďalej pápež František k biskupom.

Prijímajme, chráňme, podporujme a integrujme

Pápež tiež nezabudol spomenúť mladých migrantov, ktorí sa neboja riskovať, keď hľadajú pre svoje rodiny lepšie zázemie. „Prijať, chrániť, podporovať a integrovať – to sú štyri slovesá, ktorými cirkev v tejto migračnej situácii tlmočí svoje materstvo v dnešných dejinách,“ pripomenul pápež František a vyzval biskupov k stavaniu mostov. A ďalej spomenul slová sv. Jána: „Nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou!“

Nechajme sa dotýkať životmi kňazov

Sv. Romero súcitil so svojím ľudom a prejavoval mu otcovskú a bratskú lásku. Nastavil vysoké merítko, ale je jediné, „ktoré sa hodí ku zhodnoteniu nášho biskupského srdca, merítko, podľa ktorého si môžeme položiť otázku:

Nakoľko sa ma dotýka život mojich kňazov?

Nakoľko sa dám zasiahnuť tým, čo prežívajú, plačem nad ich bolesťami, radujem sa ich radosťami a oslavujem s nimi?“

„Pastier má svojou autoritou predovšetkým pomáhať rásť, podporovať svojich kňazov a nie seba, čo by z neho urobilo starého mládenca. Radosť otca/pastiera je vidieť, keď jeho synovia rastú a prinášajú plody,“ zdôraznil Svätý Otec a vyzval svojich spolubratov, aby sa v našej cirkvi nikdy nestratil súcit. Biskup má byť tým, ktorý rastie v schopnosti nechať sa „obťažovať,“ t.j. venuje svojim kňazom starostlivosť, naslúcha im, pýta sa na ich zdravie a oni vedia, že v ňom majú podporu svojho otca.

Trpme so svojím ľudom

„Zmýšľať s cirkvou znamená zmýšľať s veriacim ľudom, Božím ľudom, ktorý trpí a dúfa,“ pokračoval ďalej pápež a citoval sv. Ignáca: „’Chudoba je matkou a stenou’, rodí a nesie. Je matkou, pretože nás volá k plodnosti a životodarnosti, ku schopnosti dávať, čo nedokáže lakomé a hrabivé srdce. Je stenou, pretože nás chráni pred jedným z najsubtílnejších pokušení, ktorému musíme my, zasvätené osoby, čeliť: pred duchovným zosvetštením.“

Svoj príhovor k stredoamerickým biskupom zakončil pápež František slovami: „A prosím, nezabudnite sa modliť, aby som žil, čo hovorím.“

Zdroje: Tlačové stredisko Svätého stolca, Vatican News, TS ČBK / Radka Blajdová
Spracovala: Emília Senková

papez mladym

Pápež mladým: Milovať tak, ako miloval Ježiš

Panama City 25. januára 2019 – Na slávnostnom otvorení 34. svetových dní mládeže uistil pápež František tisícky mladých pútnikov z celého sveta, ktorí sa zhromaždili v univerzitnom meste Santa Maria la Antigua, že cirkev „ide spoločne s nimi.“

Pápež František vo štvrtok podvečer panamského času predsedal bohoslužbe slova, teda oficiálnemu slávnostnému otvoreniu Svetových dní mládeže v Paname. Prítomné zástupy, ktoré sa zhromaždili v ohradenom vonkajšom priestranstve pozdĺž pobrežného parku mesta Panama, povzbudil k tomu, aby podporovali kultúru stretávania sa, vďaka ktorej je táto udalosť možná.

„Uvedomujem si, že dostať sa sem nebolo jednoduché. Viem, koľko úsilia a obetí bolo treba, aby ste sa týchto dní mohli zúčastniť. Mnoho týždňov práce, odhodlania, stretávania, reflexie a modlitby urobilo samotnú cestu veľkou odmenou. Učeník nie je človek, ktorý príde na určité miesto, ale ten, kto sa rozhodne, kto sa nebojí riskovať a pokračovať ďalej v chôdzi. To je veľká radosť: pokračovať v chôdzi. Nebojte sa riskovať a ísť ďalej. Dnes sme sa tu mohli všetci stretnúť preto, že sme už nejakú dobu – v našich rôznych komunitách – boli spoločne na ceste.“

Pápež František ďalej mladým zdôraznil, že „kultúra stretávania sa je výzva odvážiť sa udržať nažive zdieľaný sen… Sen, ktorý má miesto pre každého… Sen menom Ježiš“. Svätý Otec sa inšpiroval svätým Oskarom Romerom a citoval z homílie tohto umučeného arcibiskupa zo San Salvadoru: „Kresťanstvo nie je zbierkou právd, v ktoré sa má veriť alebo pravidiel, ktoré majú byť dodržiavané, alebo zákazov… Kresťanstvo znamená nasledovať sen, za ktorý položil Ježiš svoj život: milovať rovnakou láskou, akou nás On miloval.“

Záverečná časť pápežových úvah s mládežou bola venovaná definícii lásky: „Láska Pána je každodenná, neokázalá a rešpektuplná, je slobodná a oslobodzujúca. Je to láska, ktorá uzdravuje a rastie,“ dodal Svätý Otec. „To je tá láska, ktorá dáva zmysel“.

Zdroje: Vatican News / TS ČBK, Monika Klimentová

panama-patroni-sdm_cropped

Kto sú svätí patróni SDM v Paname?

Panama City 24. januára 2019 – Vo štvrtok 24. januára popoludní (23.30 SEČ) sa pápež František po prvýkrát stretol s mladými z celého sveta a slávnostne zahájil Svetové dni mládeže v Paname. Na začiatku spoločného stretnutia štyria mladí Američania predstavili osem patrónov SDM. Sú nimi sv. Ján Bosco, bl. Marie Romero Menesesová, sv. Oscar Arnulfo Romero, sv. Ján Pavol II., sv. José Sánches del Rio, sv. Juan Diego, sv. Ružena z Limy a sv. Martin de Porres.

Naša Pani z Antiguy

Svetové dni mládeže v Paname, ktorých mottom sú Máriine slová: „Hľa, služobnica Pána; nech sa mi stane podľa tvojho slova,“ (Lk 1, 38) sa konajú „pod ochranným plášťom“ patrónky Panamy, ktorou je Naša Pani z Antiguy. Úctu k Panne Márii Kráľovnej do Panamy doviezli konkvistadori zo španielskej Sevilly a Panama sa stala prvou pevninskou diecézou na americkom kontinente, ktorú 28. augusta 1513 pod menom Santa Maria de la Antigua ustanovil pápež Lev X. Len o 6 rokov neskôr bolo oficiálne založené mesto Panama na mariánsku slávnosť Nanebovzatia (15.8.1519). Z tejto malej panamskej úžiny sa evanjelium začalo šíriť po americkom kontinente.

Okrem najmocnejšej Prímluvnice sa účastníci zverujú pod ochranu ôsmich svätých patrónov:

Sv. Ján Bosco

Prvým z patrónov SDM v Paname je sv. Ján Bosco (1815-1888), ktorý celý svoj život zasvätil vzdelávaniu mladých ľudí, pre ktorých je darom svetla. Pôsobil v talianskom Turíne, kde založil dom pre siroty, ktoré vzdelával a pomáhal im hľadať prácu. V roku 1859 založil kongregáciu zasvätenú sv. Františkovi Saleskému, ktorá sa dnes nazýva Saleziáni Dona Bosca a pôsobí na celom svete, vrátane Panamy, kde v latinskoamerickom kontexte jeho charizma vydala cenné plody. V roku 1988, 100 rokov po jeho smrti, ho sv. Ján Pavol II., ďalší patrón SDM a zakladateľ mládežníckeho zhromaždenia, vyhlásil „otcom a učiteľom mládeže“.

Bl. Maria Romero Menesesová

Ďalší patrón SDM tiež pochádza zo saleziánskej rodiny a je ním bl. Marie Romero Menesesová (1902-1977), rehoľníčka z kongregácie Dcér Panny Márie Pomocnice. Pochádza z Nikaragui a takmer päťdesiat rokov svojho života venovala školstvu a zdravotníctvu v Costa Rice. Založila centrá pre distribúciu jedla a zdravotné strediská pre chudobných a zraniteľných, ktorým darovala svoj život. Ďalej založila internátnu školu pre dievčatá, ktoré žili na ulici a neskôr chránenú dedinku pre sociálne slabé rodiny. Blahorečená bola sv. Jánom Pavlom II. v roku 2002.

Sv. Oscar Arnulfo Romero y Galdámez

Stretnutie mládeže chráni tiež „svätý Romerou oboch Amerík,“ ako býva nazývaný obľúbený salvadorský arcibiskup sv. Oscar Arnulfo Romero y Galdámez (1917-198), svätorečený pred tromi mesiacmi pápežom Františkom. Jeho výzvy k mieru a sociálnej spravodlivosti ho priviedli k mučeníckej smrti na začiatku osemdesiatych rokov. Romero je vzorom pastiera svojho ľudu, ktorý za svoj ľud položil i svoj život.

Sv. Ján Pavol II.

Ďalšieho patróna a zároveň zakladateľa Svetových dní mládeže nie je treba dlho predstavovať. Je ním poľský pápež sv. Ján Pavol II. (1920-2005), ktorý ukázal svetu „mladú tvár Krista“ a učil láske k Márii, Matke cirkvi. Sv. Ján Pavol II. tiež hral významnú rolu v svetovej politike a je mu prisudzovaný podiel na zrútení komunistických režimov v strednej a východnej Európe. Počas svojho pontifikátu navštívil 129 krajín a nechýbala medzi nimi ani Slovenská republika. Sv. Ján Pavol II. je tiež zakladateľom Svetových stretnutí rodín. Kanonizovaný bol v roku 2014.

Sv. José Sanchez del Rio

Mladí ľudia sa môžu nechať inšpirovať tiež svojim vrstovníkom, pätnásťročným mexickým mučeníkom sv. Josém Sanchezom del Rio (1913-1928), nazývaným „Joselito“. Bol umučený v roku 1928 počas povstania kristerov, ktoré sa postavilo proti protikatolíckej politike vlády prezidenta Mexika a zákonu, ktorý zakazoval verejné uctievanie. Sv. José bol prijatý do kresťanskej armády, kde mal na starosti obraz Panny Márie Guadalupskej. V noci sa s členmi armády modlil ruženec a keď bol generálov kôň zastrelený, ponúkol mu svojho koňa. Svätý Joselito bol uväznený vládnou armádou a namiesto toho, aby sa vzdal svojej viery, zomrel mučeníckou smrťou. Svätorečený bol v roku 2016.

Sv. Juan Diego

Taktiež ďalší patrón SMD pochádza z Mexika a je ním sv. Juan Diego (1474-1548). Je to muž, ktorému sa v roku 1531 v dnešnom Mexiku zjavila Panna Mária Guadalupská, ktorá ho požiadala, aby jej postavil chrám. Keďže mu však biskup nechcel uveriť, Panna Mária urobila znamenie. Na Jánovom plášti z agávy, ktorý pred biskupom rozprestrel, sa objavil obraz Panny Márie Guadalupskej a dokonca v pravom oku Madony je zachytená scéna, ktorá sa 12. decembra 1531 v dome biskupa Zumarraga odohrala. Do ôsmych rokov od tohto zjavenia tu prijalo vieru takmer 9 miliónov ľudí.

Sv. Ružena z Limy

Sv. Ružena z Limy (1586-1617) je prvou sväticou Ameriky. Raz už patrónkou SDM bola a to v roku 2013 na Svetových dňoch mládeže v neďalekej Brazílii. Sv. Ružena pochádza z Peru a vstúpila do tretieho rádu sv. Dominika. Svoj život zasvätila starostlivosti o chudobných a chorých, venovala sa tiež deťom, ktoré učila hrať na hudobné nástroje a napr. starať sa o záhradu. Keďže trávila veľa času v modlitbe, bola známa ako žena „tajného rozjímania“. 

Sv. Martin de Porres

Tiež posledný menovaný patrón, sv. Martin de Porres (1579-1639), pochádza z Peru a má vzťah i k Paname, odkiaľ pravdepodobne pochádzala jeho matka, černošská otrokyňa. Vzhľadom k svojej tmavej pleti sa nemohol stať rehoľníkom a preto vstúpil do kláštora Panny Márie Ružencovej ako laický služobník. Na starosť mal údržbu domu a službu bratom, ktorí ho ale neprijímali. On na ich urážky ale odpovedal s pokorou a úsmevom, až mu nakoniec bolo udelené povolenie stať sa rehoľným bratom. On tiež, podobne ako sv. Ružena z Limy, venoval svoj život službe chudobným a chorým. Svätorečený bol v roku 1962.

Zdroje: Vatican News, Catholic Standard, Catholica / TS ČBK, Radka Blajdová

cq5dam-thumbnail-cropped-750-422-1_cropped

Panama privítala pápeža Františka

Panama City 24. januára 2019 – V stredu 23. januára 2019 popoludní priletel do Panamy pápež František, aby sa stretol s mladými z celého sveta. Na letisku ho privítal tiež panamský prezident a potom sa odobral na apoštolskú nunciatúru.

Po 13-hodinovom lete dorazil pápež František v stredu 23. januára v popoludňajších hodinách (22.16 SEČ) na svoj rodný kontinent do Panamy. Na letisku ho privítal panamský prezident Juan Carlos Varela so svojou manželkou a zaznela vatikánska a panamská hymna.

Svätý Otec sa pozdravil s miestnymi autoritami a panamskými biskupmi, ktorých je v Paname 15. Na letisku pápeža privítal tiež dvojtisícový zástup mladých, ktoré sa pápež vydal spontánne pozdraviť a celé stretnutie podfarbovali latinskoamerické rytmy.

Skupiny mladých ľudí lemovali tiež 28 km dlhú cestu deliacu letisko od apoštolskej nunciatúry, kde bude pápež počas svojho pobytu v Paname prebývať.

Dnes má Svätý Otec na programe oficiálne privítanie v prezidentskom paláci Las Garzas a hneď potom prebehne stretnutie so štátnymi predstaviteľmi, diplomatickým zborom a predstaviteľmi občianskej spoločnosti v Bolivarovom paláci.

V kostole sv. Františka z Assisi potom pápež osloví biskupov Strednej Ameriky. Popoludňajšie zahájenie Svetových dní mládeže na Cinta Costera pre nás pripadne až na poslednú hodinu pred polnocou.

Zdroje: Vatican News / TS ČBK, Radka Blajdová
Snímka: Vatican News

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené