Pápež otvoril SDM v Paname

Panama City 25. januára 2019 – Počas svojho druhého dňa v Paname, vo štvrtok 24. januára, sa pápež František stretol ako s politickými tak i kultúrnymi predstaviteľmi zeme, predniesol svoj príhovor stredoamerickým biskupom a oficiálne otvoril 34. svetové dni mládeže. Atmosféru diania v Paname vystihujú tiež krátke video zostrihy.

Návšteva prezidentského paláca

Dopoludnia prebehla zdvorilostná návšteva u prezidenta Panamy Juana Carlose Varely v prezidentskom paláci Las Garzas. Po spoločnej fotografii odprevadil pápeža Františka do reprezentačných miestností. Svätý Otec krátko vyhliadol z vyhláseného balkónu a potom sa odobral na súkromný rozhovor do prezidentskej pracovne. Potom prebehla protokolárna výmena darov a prezidentský pár predstavil pápežovi svojich troch synov.

Pápež predstaviteľom Panamy: Vaša zem je miestom stretnutia

Stretnutia v Bolivarovom paláci, kde sídli Ministerstvo zahraničných vecí, sa zúčastnilo asi 700 predstaviteľov politického a kultúrneho života Panamy. Vo svojom prvom oficiálnom príhovore na panamskej pôde sa pápež František inšpiroval geografickou polohou zeme a ich historicky danou multikultúrnosťou:

Panama ’je zemou stretnutí a sna’, ktorá je vďaka svojej privilegovanej pozícii strategickým miestom nielen pre tento región, ale pre celý svet. Je mostom medzi oceánmi a prirodzeným miestom pre stretnutie, je symbolom udržateľnosti, ktorá sa rodí zo schopnosti vytvárať väzby a spojenectvá. Táto schopnosť tkvie v srdci panamského ľudu.”

Pápež biskupom: Pastier musí naslúchať tepu dnešného ľudu

Stretnutie so stredoamerickými biskupmi v kostole sv. Františka z Assisi prebiehalo v priateľskej atmosfére a vo svojom príhovore im pápež postavil pred oči vzor pastiera ľudu, ktorým je nedávno svätorečený salvádorský mučeník sv. Oscar Romero. Pápež František ho označil za “prorocký plod cirkvi v strednej Amerike”. Na základe Romerovho života a biskupského hesla “Zmýšľať s cirkvou” pápež v obsiahlom príhovore načrtol portrét pastiera a poskytol interpretačný kľúč k súčasnej cirkevnej situácii.

Pápež mladým: Nech je vašim snom Ježiš!

V popoludňajších hodinách dorazil pápež František do parku Campo Santo María La Antigua, kde ho privítal v mene mladých z celého sveta panamský arcibiskup José Domingo Ulloa: “Chceme vyjadriť, že nie sme len pápežovou mládežou, ale predovšetkým mladými Krista. Preto spoločne chceme povedať: Toto je Kristova mládež! Vitajte, pápež František.”

34. Svetové dni mládeže boli teda oficiálne zahájené a na úvod zaznela pieseň “Emmanuel,” ktorá bola hymnou SDM v roku 2000 v Ríme.

V energickom prejave, ktorý pápež viedol vo svojej rodnej španielčine, vyjadril mladým svoju blízkosť a vyzval ich, aby žili ďalej svoju vieru, ale určitým spôsobom: “Choďte ďalej, ale nie aby ste vytvárali akúsi paralelu cirkvi, ktorá bude viac zábavnou alebo proste ’cool’ vďaka rôznym mládežníckym akciám…”

Po tom, čo pápež poďakoval všetkým, ktorí sa na organizácii SDM podieľajú a tiež všetkým pútnikom, pozval mladých, aby odmietali všetky formy prejavu, ktoré vylučujú tých, ktorí sú iní než my.

V príhovore vyzval prítomných, aby spoločne pozdravili emeritného pápeža Benedikta XVI. Požiadal ich tiež, aby spoločne podporovali kultúru stretávania sa a stále udržovali nažive spoločný sen, ktorým je konkrétna osoba – Ježiš Kristus.

V závere pápež vyzval mladých, aby verili, že Ježišova láska stojí za to a aby sa snažili napodobňovať Pannu Máriu. Na konci zaznela hymna tohtoročných SDM.

Zdroje: Tlačové stredisko Svätého stolca, Vatican News, Rome reports, TS ČBK / Radka Blajdová
Spracovala: Emília Senková

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top