Pápež na krížovej ceste: Učme sa od Márie stáť pri päte kríža

Panama City 26. januára 2019 – Piatkový program Svetových dní mládeže bol v znamení pokánia a milosrdenstva. Pápež František navštívil väznicu pre mladistvých, kde viedol kajúcu liturgiu slova a vyspovedal troch mladých, ktorí si odpykávajú svoj trest. Popoludní sa konala krížová cesta, ktorej sa zúčastnilo 400 000 mladých z celého sveta. Tretí deň pápeža v Paname znovu dokumentujú krátke videá.

Pápež vo väznici pre maloletých: Pán sa raduje, keď sa Jeho deti vracajú domov

Pápež František sa v dopoludňajších hodinách odobral do nápravného zariadenia pre mladistvých Las Garzas v obci Pacora, ktoré je vzdialené zhruba 40 km od hlavného mesta a žije v ňom 140 pätnásť až osemnásťročných väzňov.

Riaditeľka panamských väzníc pre mladistvých, Emma Alba Tejadová, uviedla, že mladí väzni sa na pápežovu návštevu spočiatku pozerali skepticky – väčšinou sú totiž evanjelici a pápež ani Panna Mária im nič nehovoria. “Vysvetlili sme im, že pápež nechce hovoriť len s katolíkmi, ale priniesť im posolstvo o láske, pokoji a nádeji, ktoré potrebujú. Bola to tvrdá práca, ale nakoniec sme sa dočkali veľkej zmeny,” dodala riaditeľka. 

Počas svojej návštevy vyspovedal Svätý Otec troch penitentov, medzi nimi i jedno šestnásťročné dievča odpykávajúce si trest za vraždu, ktoré bolo spočiatku uzavreté a plné nenávisti, ale s blížiacim sa dátumom spovede sa postupne otváralo a riaditeľke väznice sa zverilo, že túži po stretnutí s pozostalými, aby požiadala o odpustenie.

Potom viedol pápež František kajúcnu liturgiu a vo svojom príhovore nadväzujúcom na evanjelium, ktoré popisuje pohoršené reptanie farizejov a učiteľov Zákona, ktorých obťažovala Ježišova blízkosť mýtnikom a hriešnikom, sa zamýšľal nad odlišnosťou dvoch pohľadov, ktoré vystihujú prístup farizejov a Ježiša. Prvý, spojený s reptaním a klebetením – je neužitočný a neplodný a druhý – Pánov pohľad – volá po zmene a obrátení.

Je oveľa jednoduchšie opatriť ľudské životy titulmi a nálepkami, ktoré dokážu zastaviť a stigmatizovať nielen minulosť ale tiež prítomnosť a budúcnosť ľudí. Nálepkami, ktoré v konečnom dôsledku vedú jedine k rozdeleniu – sem tí dobrí, tam zlí; sem spravodliví, tam hriešnici,” uviedol pápež na úvod, pričom dodal, že Boh sa na človeka pozerá iným pohľadom, ktorý povstáva z Jeho srdca a pozýva k obráteniu.

Svätý Otec potom mladistvých panamských väzňov varoval pred hlasom, ktorý im našepkáva, že obrátenie nezvládnu: “Toto vnútorné reptanie sa objavuje v človeku, ktorý zaplakal nad svojim hriechom, je si vedomý svojej chyby, ale neverí v možnosť zmeny. Je vnútorne presvedčený o tom, že keď sa narodil ako mýtnik, musí tak i zomrieť, čo samozrejme nie je pravda. Priatelia, každý z nás má omnoho väčšiu cenu než vonkajšia nálepka. Ježiš nás tomu učí a volá k viere. Jeho pohľad nás pobáda, aby sme sa dožadovali pomoci na ceste, vedúcej k prekonaniu tohto stavu. Niekedy reptanie domnelo víťazí, ale neverte tomu, neposlúchajte ho. Naslúchajte hlasom, ktoré podnecujú k pohľadu vpred, nie tým, ktoré vás sťahujú nadol.”

Piatok Milosrdenstva sa presunul do Panamy

“Bol to ďalší ’piatok Milosrdenstva’, na ktoré sme zvyknutí v Ríme, len sa presunie o tisíce kilometrov počas týchto Svetových dní mládeže sem do Panamy, zvlášť do väznice v Pacore,” uviedol potom na tlačovej konferencii dočasný riaditeľ Tlačového strediska Svätého stolca Alessandro Gisotti.

Krátko pred svojím odjazdom do väznice mu pápež František povedal: “Božie Milosrdenstvo je najdôležitejšie posolstvo, ktorým chcem dnes svedčiť. Všetci potrebujeme Milosrdenstvo:”

“Povedal by som, že základná téma, ktorú chcel dnes pápež František zdeliť, je stretnutie plné bolesti, utrpenie ale tiež útecha a nádej v Milosrdenstve,” doplnil Gisotti.

Pápež na krížovej ceste: Buďme cirkvou, ktorá neodsudzuje a je nablízku

Krížová cesta s pápežom Františkom sa konala na pobreží Cinta Costera a zúčastnilo sa je viac ako 400 000 mladých pútnikov. Každé zastavenie bolo pripravené mladými z rôznych štátov Latinskej Ameriky a dotýkalo sa aktuálnych tém a problémov, s ktorými sa ľudstvo – predovšetkým teda mladí – stretáva. Nechýbali medzi nimi tieto témy: povolanie mladých, hľadanie jednoty v cirkvi a medzi cirkvami, cirkev mučeníkov, domorodé obyvateľstvo, starostlivosť o spoločný domov a ekológia, migranti a utečenci, obete, nádeje mladých ľudí, násilie na ženách, ľudské práva, korupcia, matky, terorizmus, vraždy a potraty.

Všetky tieto oblasti zahrnul pápež František do svojho príhovoru a modlitby, z ktorých vyberáme:

“Pane, krížová cesta Tvojho Syna dnes pokračuje v utlmenom plači detí, ktorých narodeniu bolo zabránené, ktorým je odopierané právo na detstvo, rodinu, vzdelanie…

Pane, krížová cesta Tvojho Syna dnes pokračuje v týraných a zneužívaných ženách zbavených svojej dôstojnosti…

Pane, krížová cesta Tvojho Syna dnes pokračuje v smutných očiach mladých ľudí, ktorým bola vyrvaná nádej na budúcnosť…

… v úzkosti mladých tvárí a očí našich priateľov, ktorí upadli do siete bezohľadných ľudí, medzi ktorými sú i tí, ktorí hovoria, že vám chcú slúžiť, do siete zneužívania, vykorisťovania…

Krížová cesta pokračuje v samote starých a opustených ľudí

Pokračuje v domorodých národoch, zbavených zemí, koreňov a kultúry…

Krížová cesta Tvojho Syna pokračuje žalospevom našej Matky zeme, ktorej lono je zranené znečistením, neplodnosťou jej polí a nečistotou jej vôd…”

“Do týchto situácií prichádza Ježiš, aby na seba vzal všetky utrpenia,” pokračoval ďalej pápež a položil otázku: “Čo činíme my, Pane? Zotrvávame pri päte kríža ako Mária?”

“Chceme byť cirkvou, ktorá ctí kultúru, ktorá vie prijímať, chrániť, podporovať a integrovať, ktorá nestigmatizuje, negeneralizuje a neodsudzuje všetkých migrantov ako nositeľov sociálneho zla,” vyzval ďalej pápež František a dodal: “Od Márie sa chceme učiť zotrvávať pri kríži. Prajeme si byť cirkvou, ktorá sprevádza a vie povedať tu som. Učme sa od Márie hovoriť áno.”

Zdroje: Tlačové stredisko Svätého stolca, Vatican News, facebook Svetové dni mládeže, TS ČBK / Radka Blajdová
Spracovala: Emília Senková

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top