Z P18 do Panamy

Viete, že Národné stretnutie mládeže by nebolo bez Svetových dní mládeže. To posledné bolo v lete v Prešove. Viete, že metropola Šariša pozvala na SDM do Panamy? Ako? Čítajte náš rozhovor s tajomníkom Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska Ondrejom Chrvalom.

Čo má spoločné Národné stretnutie mládeže P18 na Svetové dni mládeže v Paname?

Jedno nadväzuje na druhé. Či vlastne druhé na prvé. ☺ Národné stretnutie mládeže (NSM) by nebolo bez Svetových dní mládeže (SDM). Vždy sú prepojené, tentoraz tým, že P18 bola vlastne prípravou do Panamy. Prirodzene, vieme, že nie všetci, čo boli na P18, pôjdu aj do Panamy. Chceli sme však presvedčiť čím viacerých, že ísť do Panamy stojí za to. A tým ostatným dať aspoň ochutnať atmosféru SDM.

Ako sa dala zažiť atmosféra SDM na P18?

Je tu viacero prepojení. Program vychádza z programu SDM. Na NSM nájdeme všetko, čo tvorí nosný program SDM: dopoludňajšie katechézy, piatkovú krížovú cestu, sobotnú vigíliu či nedeľnú svätú omšu vyslania. Aj iné časti programu sú inšpirované SDM, napríklad EXPO povolaní. Samozrejme, forma prežívania je predsa len iná, pretože pre niekoľko tisíc mladých je program predsa len inak štruktúrovaný ako pre niekoľko stotisícov mladých.

Druhým spojivom je jedna z najväčších devíz, ktoré možno zažiť na takýchto veľkých akciách: zážitok Cirkvi ako jednoty v rôznosti. Na SDM sa zídu rôzne národy z celého sveta, a mladí sú mnohokrát veľmi povzbudení tým, ako rôzne národy v rôznych kultúrnych podmienkach vyznávajú a ohlasujú toho istého Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Je to veľká rodina zjednotená okolo jedného Otca. Na NSM nemáme síce rôzne národy, jazyky a kultúry, ale do istej miery je to zastúpené mladými zo všetkých regiónov Slovenska a v bohatosti spiritualít a spôsobov prežívania viery, ktoré si prinesú, žijú a vyznávajú vo vzájomnej jednote.

Tretím spôsobom podobnosti NSM so SDM je jednoduchosť. Aj organizačné prevedenie P18 malo schválne veľa podobnosti so SDM. Jednoduchosť ubytovania, spojená aj s niektorými nevyhnutnými obetami, ako spanie na zemi či nedostatok spŕch; jednouché jedlo, pokiaľ možno aj to prežívané v kolektíve; spoločný spev a radosť; prítomnosť v celom meste, nie iba v jednej hale. Nehovoríme, že sa snažíme naschvál sťažiť mladým podmienky, ale rovnako ako na SDM aj na NSM ich pripravujeme na to, že sú predovšetkým pútnikmi a organizačné prevedenie bude jednoduché.

Čo odlišuje SDM a NSM?

Predovšetkým je tu už spomenutá odlišnosť bohatosti jazykov a kultúr. Na NSM dokážeme vytvoriť celonárodnosť, ale nie tú celosvetovosť, ktorá vzniká na SDM. To dáva SDM úžasnú pridanú hodnotu, ktorá sa v nijakých iných podmienkach nedá zažiť, iba na SDM.
Okrem toho SDM, zvlášť keď sú určitej exotickej v lokalite ako teraz v Paname, dávajú zážitok novej krajiny a kultúry, v ktorej sú zasadené. Verím, že Prešov tiež môže byť exotikou pre mladých z určitých oblastí Slovenska☺, ale stredoamerickej exotike Panamy a zážitku z úplne iného kontinentu sa to určite nevyrovná.
Taktiež na celosvetovej úrovni SDM je predsa len program bohatší a prepracovanejší ako na NSM. Tým, že je tam násobne viac mladých, je tam aj násobne viac kvalitných ponúk z celého sveta.
Nehovoriac o vrchole pridanej hodnoty, ktorú SDM ponúka oproti NSM – prítomnosť Svätého Otca. Tým, že je tam prítomná viditeľná Hlava Cirkvi, jednota celej Cirkvi okolo jedného Pastiera a jeho viditeľného nástupcu je priam hmatateľná.

Ako pozývala P18 na SDM v Paname?

Určitým spôsobom celá akcia bola pozvaním, pretože sa snažila dať mladým zažiť atmosféru SDM, ako je to opísané vyššie. To samo mohlo v mladých vzbudiť otázku, či to nechcú zažiť znova, a odpoveď, že najbližšia príležitosť na to je na SDM v Paname. ☺ Na P18 však bol v nedeľu dopoludnia špeciálny program venovaný SDM v Paname a pozvaniu na ne. Pozrieť isi ho môžete v archíve TV LUX. Pravdepodobne vykonal svoje dielo, pretože po P18 sme zaregistrovali zvýšený záujem mladých o registráciu na SDM v Paname. ☺

Komunikačný tím SDM

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top