Čakáme na vás

Panama City 13. januára 2019 - V Panama City, kde sme prišli v sobotu, očakávame oddnes od skorých ranných hodín prvých slovenských pútnikov. Po príchode si náš tím prešiel spolu celú trasu z letiska Tocumen do farnosti Santa Mária v časti Balboa. Keďže sme pricestovali do hlavneho mesta Panamy v ranných hodinách, počas cesty sme mali možnosť vidieť preberajúce sa veľkomesto, nádherný východ slnka a ožiarujúce vysoké budovy zo skla. Po príchode do farnosti nás privítala miestna koordinatorka Anna. Miestom ubytovania slovenských pútnikov počas najbližších troch dni bude veľká sála nad kostolom, spolu so zázemím, ktoré miestni farníci pripravili. 

Zoznámte sa s našou farnosťou Santa Mária v časti Balboa#SDM #Panama2019 ????

Uverejnil používateľ Svetové dni mládeže Nedeľa 13. januára 2019

“Prvý deň sme využili na dospanie letu a spoznanie najbližšieho okolia, tak aby sme potom mohli už naplno slúžiť našim pútnikov," uviedol Ján Michalský, člen organizačného tímu SDM. Zároveň počas večernej svätej omše po prvýkrát zaznela slovenčina. Odteraz začíname netrpezlivo očakávať prvých slovenských putnikov, dodal Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM.

V najbližších dňoch príde viac ako 160 slovenských pútnikov. Na Svetové dni mládeže v Paname celkovo pricestuje 200 Slovákov.

Organizačný tím SDM / Ján Michalský

13.01.2019

„Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ (Lk 1, 39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené