Prvá skupina je tu 

Panama City 13. január 2019 – Do Panama City pricestovala v ranných hodinách prvá veľká skupina slovenských pútnikov. Na medzinárodnom letisku Tocumen ich privítali Pavol a Lenka, členovia organizačného tímu SDM. Všetci pútnici sa spoločne presunuli do farnosti Balboa, kde si zložili svoje osobné veci v spoločných priestoroch v sále nad kostolom.

Organizačný tím ponúkol pútnikom možnosť oddychu, ale pre tých, ktorí budú mať dostatok síl je pripravená prehliadka mesta. O 18:00 SEČ nasledovala spoločná svätá omša. Po nej je pripravený spoločný zoznamovaci program zakončený eucharistickou adoráciou. “Chceme aby pútnici po náročnej ešte čo najlepšie zregenerovali a zároveň aby mali priestor na vzájomne spoznanie,” uzavrel Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM. 

Organizačný tím SDM / Ján Michalský 

13.01.2019

„Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ (Lk 1, 39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené