Arcibiskup Mendieta: Vďaka za vašu prítomnosť 

Panama City 23. januára 2019 – Prinášame plné znenie homílie panamského arcibiskupa Mons. José D. Ulloa Mendietu, ktorú povedal na otváracej svätej omši v utorok 23. januára 2019 v Panama City. 

 

Drahí mladí pútnici a boží ľud;

Veľmi sa tešíme z vašej prítomnosti. Dnes vás PANAMA víta s otvoreným srdcom a otvoreným náručím. Vďaka, že ste prijali pozvanie na stretnutie s nami v tejto malej krajine, v krajine, kde viera zavítala ruka v ruke s blahoslavenou Pannou Máriou, titulovanou aj Santa María la Antigua (Naša Pani z Antigua). V krajine, ktorá urobila to najlepšie, čo mohla, aby sa tu každý z vás stretol s Ježišom Kristom, ktorý je Cesta, Pravda a Život.

MY SME PRVOU DIECÉZOU V „TIERRA FIRME“ – na tejto pevnine, odtiaľto sa Evanjelium rozšírilo po zvyšku Ameriky, vždy pod ochranou preblahoslavenej Panny Márie, Matky. Ona nás vždy sprevádzala, a preto nie je zvláštne, že pri tomto stretnutí s Ježišom počas Svetových dní mládeže je práve Mária tou, ktorá nás povzbudzovala a naďalej povzbudzuje pri slávení tohto historického podujatia, počas ktorého budeme my, mládež sveta, žiť všetci pospolu.

Ďakujme Bohu, že nám umožnil byť hostiteľmi Svetových dní mládeže, na ktorých je Mária, „hviezda evanjelizácie“, predstavovaná ako príklad odvahy a statočnosti, ktorá bola schopná uskutočniť vôľu Boha v projekte, pre ktorý bola vybraná a ktorej odpoveď je ústrednou témou týchto SDM: „Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

VĎAKA TI, PÁPEŽ FRANTIŠEK za dôveru v nás a za to, že si nám dal príležitosť usporiadať zhromaždenie pre mládež z existenčných a geografických periférií. Dúfame, že to bude balzamom na ťažkú situáciu, v ktorej mnohí z nich žijú bez nádeje, zvlášť pre domorodú mládež a mládež afrického pôvodu, pre mládež, ktorá odchádza zo svojich pôvodných krajín, kde nenachádza existenčné odpovede a hľadá nádej v iných krajinách, kde je vystavená obchodovaniu s drogami, obchodovaniu s ľuďmi, kriminalite a mnohým ďalším sociálnym zlám.

Pre Katolícku cirkev, ako aj iné veriace strany v našej krajine, ale obzvlášť v jednote s Biskupským sekretariátom Strednej Ameriky a Panamy, v ktorom sú zoskupení všetci biskupi tohto regiónu, vy ste veľmi dôležití. Celá ľudská pospolitosť zabezpečila, aby ste vy mali aspoň minimálne potrebné podmienky prežívať túto púť v tejto malej krajine. Vy, drahí pútnici z rôznych krajín našej planéty, stretnete malý kúsok z celého sveta v Paname. Náš príbeh služby, byť miestom stretnutia, jednoty v rozmanitosti, bez rozlišovania viery, rasy, veku, pohlavia nás robí požehnanou krajinou.

Vďaka za vašu prítomnosť v tejto krajine, ktorá sa týmto začiatkom stáva hlavným mestom mladých celého sveta, kde sa vytvorili priaznivé podmienky plné bratského tepla a príjemného ovzdušia, tak, že môžete koexistovať s vašimi rovesníkmi, deliac sa pri tom o sny, nádeje a záujmy, a posilňovaní Duchom Svätým sa zaviazať priniesť revolúciu lásky – čo nebude ľahké, ale ani nemožné, ak dáme svoju dôveru Bohu.

Akú krajinu tu pútnici nájdu?

Tí, ktorí mali možnosť prežiť Dni v diecézach v Paname i Kostarike, získali obraz o tom, ako budú žiť pútnici v tejto malej krajine.

Naši ľudia sú pripravení vás prijať, a podeliť sa s vami o svoje tradície, mnohonárodnostné a multikultúrne bohatstvo, ale zvlášť sa podeliť o radosť z viery v Boha, ktorý koná medzi nami, v našej osobnej i miestnej histórii.

Hosťujúce farnosti a domácnosti sa dostatočne pripravovali, aby vydali to najlepšie z nás: našu náklonnosť, našu blízkosť, naše bratstvo, adoptujúc si vás ako skutočná rodina, ako Božia rodina.

 

Otvorenosť počúvať Boha.

Počas týchto dní SDM budete mať príležitosť absolvovať katechézy s biskupmi z rôznych krajín (môžete očakávať zaujímavú formáciu); Záhradu Odpustenia, kde bude miesto pre spoveď, zmierenie sa s Bohom; Mládežnícky Festival, kde rôznosť talentov z mnohých krajín ponúkne príležitosti oživiť vášho ducha; a úplne špeciálne stretnutie s Ježišom v Eucharistii, duchovnej potrave, ktorá vám dá silu popasovať sa s výzvami života.

Toto stretnutie, ktoré vy mladí ľudia budete mať s Ježišom, by vám malo priniesť konfrontáciu so sebou samým a zavedeným systémom anti-hodnôt, ktoré prevažujú v hľadaní falošného šťastia a prinášajú zúfalstvo nad toľkými vecami; ktoré atakujú myseľ a ducha, ale v konečnom dôsledku nevyplnia existenčnú prázdnotu.

Mladí ľudia: volanie je stále aktívne, trpezlivé, intenzívne, plné nehy, také, ktoré len Kristus vie vyjadriť. Možno my ako Cirkev nie sme schopní predniesť toto s dostatočnou jasnosťou, pretože niekedy my dospelí si myslíme, že mladí ľudia nechcú počúvať, že sú hluchí a prázdni. Avšak realita je odlišná. Vy potrebujete smerovanie a sprevádzanie od nás, ale nadovšetkým to, aby sme vás počúvali.

My vieme, že sa nedáte ľahko ohúriť. Povedačky, teatrálne reči a slogany prepracované tak, aby podnecovali emócie, nefungujú.

My vieme, že tak ako v Ježišovych časoch, mladí ľudia hľadajú svedkov, prezentujúcich skutočný obsah a skúsenosť, ktorí kráčajú po ceste po vlastných nohách, a nie takých, ktorí mudrujú a majú ústa plné Boha. Vy hľadáte niekoho, kto vám ukáže Boha vo svojom živote a nie niekoho, kto len hovorí o Bohu.

Mladí ľudia, praví protagonisti SDM.

V Cirkvi očakávame takú mladú jar. Veríme vo vás, vkladáme do vás veľa nádeje, pretože vy ste úplne presvedčiví, lebo praví protagonisti pre zmenu a transformáciu, ktoré vyžaduje ľudstvo i Cirkev, sú vo vašich rukách, vašich schopnostiach, vašej vízii lepšieho sveta.

Aby ste prijali túto veľkú výzvu, musíte pripraviť samých seba v povedomí, poznajúc svoju osobnosť, rodinu, sociálny a kultúrny príbeh, ale nad tým všetkým svoj príbeh viery. Iba vtedy z rúk svojich starých rodičov a starších dokážete tie situácie nespravodlivosti a nerovnosti, ktoré zraňujú spoločnosť, pretvoriť s radosťou Evanjelia.

Preblahoslavená Panna Mária, mladé dievča z Nazareta, je dôveryhodným príkladom hodným nasledovania kvôli svojej otvorenosti a službe vôli Boha. Bolo to mladé dievča, ktoré sa odvážilo dať svojím ÁNO priestor Božiemu plánu bez strachu, bez ohľadu na to, aké riziká to v tej chvíli prinášalo. Povedala áno, pretože poznala prísľub, ktorý dal Boh jej národu, že pošle Spasiteľa. Jej život viery jej dal silu a dôveru v Boha, ktorá jej dovolila stať sa matkou Boha, ktorý sa stal človekom.

V očiach Márie, každý mladý človek môže znovuobjaviť krásu rozlišovania; v jej srdci môžete okúsiť jemnosť intimity a odvahy jej svedectva a jej poslania.

Preto tieto SDM boli zverené Márii. Dôverovať Márii neznamená len ju prosiť o pomoc alebo žiadať o príhovor vo všetkom. Znamená to aj konať ako ona. Napodobnime jej otvorenosť pre službu, ako ona sama konala voči svojej príbuznej Alžbete. Sme dostatočne otvorení pre prijatie meča, ktorý prenikne naše srdce, ako sa to stalo Márii, keď spoznala utrpenie svojho Syna a trpezlivo očakávala radostné Zmŕtvychvstanie?

My v Cirkvi počas príprav na SDM sme videli a objavili mladých ľudí, ktorí sú schopní obetovať samých seba pre druhých. Mladé talenty a vodcovia sa objavili počas príprav na organizovanie SDM. Toto je hodnotnou demonštráciou, vy ste schopní podielať sa na nepredstaviteľných projektoch.

Viditeľná domorodá mládež a mládež pôvodom z Afriky.

Je tu aj nádherná skúsenosť s domorodou mládežou a mládežou pôvodom z Afriky. Pred SDM prebehli stretnutia, aby sa vedeli zapojiť aj cez svoje konkrétne predstavy. Toto môžeme označiť ako prelom v rámci SDM, pretože sa tak deje po prvýkrát, že aj takéto skupiny dostávajú svoj špecifický priestor.

Svetové Dni Mládeže v tomto regióne by neboli možné, keby sa nepoukázalo na ich situáciu, pretože predstavujú značný počet obyvateľstva týchto kontinentov – táto mládež žijúca v situáciách vylúčenia a diskriminácie, ktorá žije na okraji spoločnosti a v chudobe.

Na SDM, African Desdendant Forum, mladí lídri z rozličných oblastí a ideológií ukázali svoje schopnosti generovať odpovede spoločne na ich situáciu ohľadne diskriminácie a vylúčenia na okraj spoločnosti, náročné verejné politiky v rámci ich spravodlivosti, vzdelávania, práce, a opravedlnenie sa ženám v ich kultúre a spoločnosti na úrovni sociálnej aj náboženskej.

Taktiež je dôležité obnoviť a uzdraviť historickú pamäť so svojimi starými rodičmi a staršími medzi mládežou pôvodom z Afriky.

Domorodá mládež mala svoje Svetové stretnutie, kde sa taktiež zameriavali na žijúcu pamäť svojho ľudu, na ich boj pre udržanie harmónie s Matkou Zemou a bohatstvom ich kultúr vo svetle Laudato Si a na dôležitosť ich aktívneho zapojenia sa do vytvárania lepšieho sveta. Pre domorodú mládež bol odkaz pápeža Františka povzbudzujúcim.

Nástroj formácie: DOCAT.

Popri formácii našich mladých ľudí si vás dovoľujeme pozvať naučiť sa Sociálnu náuku Cirkvi prostredníctvom technologického nástroja, ktorý posilní vodcovstvo mladých. Toto je snom pápeža Františka, aby ste sa aj vy, mladí pútnici, zvlášť v obastiach Strednej Ameriky, zapojili, pretože jednou z ciest ako sa vyrovnať s prekážkami v našej viere je poznanie sociálnej náuky Cirkvi, a robiť tak skutočnou revolúciu lásky a spravodlivosti.

Darom pápeža pre mládež Strednej Ameriky je publikácia DOCAT a mobilná aplikácia DOCAT App, ktoré sa budú distribuovať počas SDM a sú príležitosťou na prevzatie zodpovednej role.

Svätí pretvárajú realitu.

Vo svojej apoštolskej exhortácii „Povolanie žiť svätosť v dnešnom svete“ pápež František zvýraznil, že svätosť má svoje riziká, výzvy a príležitosti. Pretože Pán si vybral každého jedného z nás, „aby sme boli svätí a nepoškvrnení v láske.“ (Ef 1:4)

A byť svätým neznamená mať tvár postavy v svätých obrázkoch, ktoré si môžeme kdekoľvek kúpiť. Nie, drahí bratia a sestry, drahí mladí ľudia. My všetci môžeme byť svätí, aj keď si myslíme, že naša existencia nemá veľkú hodnotu, pretože sme spáchali veľa hriechov. Každý z nás môže žiť a dosiahnuť svätosť.

Svätý Otec nám hovorí, že byť svätým znamená ísť proti bežnosti. Musíte vedieť ako plakať, opustiť logiku „zastavenia utrpenia“, ktoré si vyžaduje vynaloženie veľkej energie na únik zo situácií, kedy trpíme. Svätosť nám umožňuje vyjsť z duchovného a materiálneho úpadku, opustiť všetko, čo nám spôsobuje zlo a uráža Boha.

Svätý obraňuje bezmocného: nenarodené dieťa, ale tiež to narodené v utrpení. Svätý obraňuje migrantov, hľadá spravodlivosť, modlí sa, žije a miluje svoju komunitu, je radostný a má zmysel pre humor, vždy bojuje, nie je priemerný, žije Božie milosrdenstvo a delí sa so svojimi blížnymi.

Byť svätým nie je mýtus. Je to hmatateľná realita. Svedectvá života svätých patrónov SDM sú toho dôkazom: svätý Martin de Porres, svätá Ružena Limská, svätý Juan Diego, svätý Jose Sánchez del Río, svätý Don Bosco, blahoslavená sestra María Romero Meneses, svätý Oscar Romero, svätý Ján Pavol II. Tí všetci nám ukazujú, že žiť svätý život je možné v každej kultúre i etniku, bez rozdielu pohlavia i veku. Ich šľachetné sebaobetovanie sa pre Boha a blížneho im umožnilo dosiahnuť svätosť.

Nebojte sa, drahí mladí, majte odvahu byť svätými v dnešnom svete. Nezapierajte svoju mladosť a svoju radosť nad týmto. Naopak, ukážte svetu, že je možné byť šťastný s málom, pretože Ježiš Kristus, dôvod našej radosti, nám už vyhral večný život svojim Zmŕtvychvstaním.

Drahí mladí, ktorí ste sa pripravovali na Svetové dni mládeže, pozývam vás, buďte otvorení pre život, od tohto momentu s pokorou a vernosťou tomuto historickému dobrodružstvu na Panamskej šiji, kde viera prišla pred viac ako 500 rokmi. Dúfame dnes, že na konci SDM budete môcť povedať, že sme poslali do sveta učeníkov Ježiša Krista, aby rozširovali radosť Evanjelia po celom svete. Evanjelium milosrdenstva a lásky Boha.

Počas týchto dní sa Panama City stane veľkým „domom modlitby a propagácie kresťanstva.“ Božie slovo bude znieť neustále a v každom kúte Panamy.

Všetko je pripravené na prežitie festivalu Božej lásky medzi nami. Ale nezabúdajte, že je to Mária, ktorá nás vedie za ruku, a pápež František ako zástupca Krista, ktorý nás posilňuje a opätovne nás utvrdzuje vo viere.

Preložila: Zuzana Thüringerová 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top