Vyšlo posolstvo k SDM

K Svetovému dňu mládeže, ktorý sa slávi na Kvetnú nedeľu – tohto roku 5. apríla – napísal Svätý Otec mladým ľuďom posolstvo s názvom „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7,14). Jeho text zverejnili vo svetových jazykoch.

Pápež František svoje posolstvo začína pripomenutím Biskupskej synody z októbra 2018 na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania, a pripomína aj Svetové dni mládeže v Paname v januári 2019. Obe tieto udalosti podľa jeho slov vyjadrujú podstatnú dimenziu Cirkvi, ktorou je „kráčať spolu“. Pápež ďalej mladým ľuďom píše:

„Milujete cestovanie, aby ste sa stretli s miestami a tvárami, ktoré ste predtým nevideli, aby ste zažili nové skúsenosti. Preto som si vybral ako cieľ vášho budúceho medzikontinentálneho putovania, v roku 2022, mesto Lisabon, hlavné mesto Portugalska. Odtiaľ sa v 15. a 16. storočí mnoho mladých, medzi nimi mnoho misionárov, vybralo do neznámych krajín, aj aby sa s ostatnými ľuďmi a národmi podelili o svoju skúsenosť s Ježišom.

Téma SDM v Lisabone bude: «Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa» (Lk, 1,39). V dvoch rokoch, ktoré tomu predchádzajú, zamýšľam rozjímať spolu s vami nad ďalšími dvoma biblickými textami: v roku 2020 to bude „Mládenec, hovorím ti vstaň!“ (Lk 7, 14) a v roku 2021 „Vstaň! Ustanovím ťa za svedka toho, čo si videl.“ (porov. Sk 26,16).

Svätý Otec František v posolstve mladým ďalej vysvetľuje, prečo vybral práve tieto biblické texty:

„Ako môžete vidieť, spoločné slovo troch tém je „vstať“. Toto vyjadrenie zahŕňa aj význam vstať z mŕtvych, znovu sa prebudiť k životu. Je to často sa opakujúce slovo v exhortácii Christus vivit (Kristus žije), ktorú som vám venoval po synode v roku 2008, a ktorú vám Cirkev spolu so Záverečným dokumentom synody ponúka ako maják na osvetlenie chodníkov vašej existencie.“

Svojim mladým adresátom pápež František zároveň žičí zdarné vykročenie na duchovnú cestu smerom k Lisabonu a opätovne im zdôrazňuje, aby sa pousilovali načerpať z usmernení, ktoré priniesla synoda o mladých:

„Dúfam celým srdcom, že cesta, ktorá nás dovedie do Lisabonu, sa bude v celej Cirkvi uberať so silným nasadením v uplatnení týchto dvoch dokumentov, nasmerovaním poslania animátorov v pastorácii mládeže.“ Pripomeňme, že tohto roku na Kvetnú nedeľu sa bude sláviť 35. ročník Svetových dní mládeže.

Posolstvo pápeža je rozdelené do piatich častí: Vidieť bolesť a smrť; Spolucítiť; Priblížiť a dotknúť sa; „Mládenec, hovorím ti vstaň!“; Nový život znovuzrodených.  Text bol publikovaný v ôsmich svetových jazykoch: taliansky, anglicky, arabsky, nemecky, francúzsky, poľsky, španielsky a portugalsky. Slovenský preklad chystá Konferencia biskupov Slovenska.

Zdroj: Vatikánsky rozhlas SK

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top