Ako získať peniaze na SDM?

Slovenský organizačný tím Svetových dní mládeže (SDM) predstavil mladým ľuďom na Slovensku 10 dôvodov, ktoré ich môžu motivovať k tomu, aby sa SDM v Paname v januári budúceho roku zúčastnili. Nakoľko toto rozhodnutie nie je jednoduché predovšetkým z finančného hľadiska, organizátori sa rozhodli ponúknuť mladým ľuďom aj návod, ako môžu získať financie potrebné na úhradu nákladov na SDM.

1. ...úspory - oplatí sa minúť všetky svoje úspory na niečo tak neopakovateľné ako stráviť 3 týždne s Bohom a mladými z celého sveta v Karibiku. V živote si budete sporiť ešte na veľa vecí, avšak SDM v Paname sa už zrejme nezopakujú!
2. ...darček - popros svoju rodinu, aby ti zaplatili SDM (alebo ich časť) ako darček za najbližšie meniny, narodeniny, Vianoce.
3. ...popros o podporu svojich priateľov zo spoločenstva, zo stretka, na ktoré chodíš. Malé príspevky od viacerých ľudí dokážu vytvoriť zaujímavú sumu. Ty im naopak môžeš byť sprostredkovateľ viery a nádeje, ktorú na SDM načerpáš.
4. ...porozprávaj sa o možnosti podpory so svojím kňazom v rámci vašej farnosti. Možno vieš piecť výborné koláče, alebo máš dar na kreslenie, či hudobné nadanie. A v prípade, ak ti to kňaz schváli, môžeš za účelom podpory samozrejme za dobrovoľný príspevok predávať pred kostolom napečené koláče či drobné darčekové predmety, prípadne zorganizovať benefičný koncert.
5. ...nájdi si brigádu. V dnešnej dobe nie je problém nájsť si brigádu, možno nie je až tak lukratívne platená, máš však ešte dostatok času „zarobiť“ si na januárový výlet do Karibiku.
6. ...skús požiadať o podporu Tvoju školu (riaditeľ), obec (starosta), mesto (primátor), nejakého konkrétneho podnikateľa z Tvojho okolia. Ako protihodnotu počas SDM môžeš nosiť napr. tričko propagujúce školu, podnik, mesto....
7. ...ak si už pracujúci, ušetri trošku dovolenky a neboj sa, pozývajú všetkých až do 35 rokov! (A ak si len teraz začal pracovať - odlož celú prvú výplatu ☺)
8. ...skús si získať informácie o možnostiach podpory mladých ľudí prostredníctvom rôznych grantov a výziev, či už v novinách alebo na internete
9. ...ak máš v okolí niekoho, kto by ti vedel požičať časť peňazí - postupne ich môžeš splácať. Mnohí, čo zažili SDM s tým majú dobrú skúsenosť. Každý takýto úver stojí za to, čo ti SDM do života prinesú.
10. a nezabúdaj sa za to modliť a veriť - lebo náš Boh je Bohom zázrakov!

Neboj sa, stále máš dostatok času na to, aby si získal financie. Sme presvedčení o tom, že ak sa o to aspoň pokúsiš, tak Boh doplní to, čo ti bude chýbať!

Komunikačný tím SDM

26.02.2018

„Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ (Lk 1, 39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené