Ako získať peniaze na SDM?

Slovenský organizačný tím Svetových dní mládeže (SDM) predstavil mladým ľuďom na Slovensku 10 dôvodov, ktoré ich môžu motivovať k tomu, aby sa SDM v Paname v januári budúceho roku zúčastnili. Nakoľko toto rozhodnutie nie je jednoduché predovšetkým z finančného hľadiska, organizátori sa rozhodli ponúknuť mladým ľuďom aj návod, ako môžu získať financie potrebné na úhradu nákladov na SDM.

1. …úspory – oplatí sa minúť všetky svoje úspory na niečo tak neopakovateľné ako stráviť 3 týždne s Bohom a mladými z celého sveta v Karibiku. V živote si budete sporiť ešte na veľa vecí, avšak SDM v Paname sa už zrejme nezopakujú!
2. …darček – popros svoju rodinu, aby ti zaplatili SDM (alebo ich časť) ako darček za najbližšie meniny, narodeniny, Vianoce.
3. …popros o podporu svojich priateľov zo spoločenstva, zo stretka, na ktoré chodíš. Malé príspevky od viacerých ľudí dokážu vytvoriť zaujímavú sumu. Ty im naopak môžeš byť sprostredkovateľ viery a nádeje, ktorú na SDM načerpáš.
4. …porozprávaj sa o možnosti podpory so svojím kňazom v rámci vašej farnosti. Možno vieš piecť výborné koláče, alebo máš dar na kreslenie, či hudobné nadanie. A v prípade, ak ti to kňaz schváli, môžeš za účelom podpory samozrejme za dobrovoľný príspevok predávať pred kostolom napečené koláče či drobné darčekové predmety, prípadne zorganizovať benefičný koncert.
5. …nájdi si brigádu. V dnešnej dobe nie je problém nájsť si brigádu, možno nie je až tak lukratívne platená, máš však ešte dostatok času „zarobiť“ si na januárový výlet do Karibiku.
6. …skús požiadať o podporu Tvoju školu (riaditeľ), obec (starosta), mesto (primátor), nejakého konkrétneho podnikateľa z Tvojho okolia. Ako protihodnotu počas SDM môžeš nosiť napr. tričko propagujúce školu, podnik, mesto….
7. …ak si už pracujúci, ušetri trošku dovolenky a neboj sa, pozývajú všetkých až do 35 rokov! (A ak si len teraz začal pracovať – odlož celú prvú výplatu ☺)
8. …skús si získať informácie o možnostiach podpory mladých ľudí prostredníctvom rôznych grantov a výziev, či už v novinách alebo na internete
9. …ak máš v okolí niekoho, kto by ti vedel požičať časť peňazí – postupne ich môžeš splácať. Mnohí, čo zažili SDM s tým majú dobrú skúsenosť. Každý takýto úver stojí za to, čo ti SDM do života prinesú.
10. a nezabúdaj sa za to modliť a veriť – lebo náš Boh je Bohom zázrakov!

Neboj sa, stále máš dostatok času na to, aby si získal financie. Sme presvedčení o tom, že ak sa o to aspoň pokúsiš, tak Boh doplní to, čo ti bude chýbať!

Komunikačný tím SDM

26.02.2018

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené