Videoposolstvo pápeža

Vatikán 21. novembra 2018 – V deň liturgickej spomienky Obetovania Panny Márie 21. novembra bolo zverejnené videoposolstvo pápeža Františka k blížiacim sa 34. svetovým dňom mládeže 2019 (SDM), ktoré sa budú konať v januári v Paname s mottom „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38). Video obsahuje pestré zábery z prípravy mladých a z ich prežívania predchádzajúcich ročníkov.

Vo svojom videoposolstve sa pápež obracia na mladých celého sveta, veriacich aj neveriacich, s povzbudením objaviť hodnoty charakteristické pre mladosť. Mnohí mladí majú ochotu dať sa do služby iným, a takto môžu zmeniť svet „revolúciou“ služby, hovorí Svätý Otec. Pozýva ich uviesť tento aktívny postoj do života v kresťanskej perspektíve: „Dať sa do služby blížneho neznamená len byť pripravenými konať. Je potrebné byť v dialógu s Bohom v postoji načúvania, ako to robila Mária. Ona počúvala, čo jej povedal anjel a potom odpovedala.“

Svätý Otec František sa v súvislosti s SDM venuje mariánskej téme už po tretí raz. Uzatvára tak cyklus zamyslení, ktoré sprevádzali mladých na ceste medzi SDM 2016 a SDM 2019.

Po prvýkrát má posolstvo Svätého Otca v príprave pred SDM podobu videa bohatého na dynamické zábery zo života mladých. Ako uvádza Dikastérium pre laikov, rodinu a život v súvislosti s publikovaním pápežského posolstva, cieľom použitia vizuálneho média je „zachytiť čo najširší okruh mladých a reagovať tak na ich prianie vyjadrené v procese nedávnej synody, aby sa v Cirkvi komunikovalo formami, ktoré budú bližšie ich spôsobu vyjadrovania.“

Videoposolstvo slúži ako prostriedok duchovnej prípravy na blížiace sa podujatie a tiež ako inšpirácia pre pastoráciu mladých na celom svete. Najbližšie Svetové dni mladých sa budú v Paname sláviť od 22. do 27. januára 2019.

Vatikánske tlačové stredisko už zverejnilo aj podrobný harmonogram apoštolskej cesty. Svätý Otec v rámci nej okrem ústredného programu s mládežou absolvuje aj oficiálne stretnutia s verejnými predstaviteľmi Panamy, navštívi nápravno-výchovné zariadenie pre mladistvých a posvätí oltár obnovenej katedrály v hlavnom meste.

Posolstvo pápeža Františka pred 34. SDM 2019

Drahí mladí, blížia sa Svetové dni mládeže, ktoré sa budú konať v januári v Paname a budú mať ako tému odpoveď Panny Márie na Božie volanie: «Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova» (Lk 1,38).

Jej odpoveď je odvážne a veľkodušné „áno“. Áno toho, kto pochopil tajomstvo povolania: vyjsť zo seba a dať sa do služby druhým. Náš život nachádza zmysel len v službe Bohu a blížnym.

Sú mnohí mladí, veriaci i neveriaci, ktorí na konci obdobia štúdií prejavujú túžbu pomáhať iným, robiť niečo pre tých, ktorí trpia. Toto je sila mladých, sila vás všetkých, tá, ktorá môže zmeniť svet. Toto je revolúcia, ktorá môže poraziť „silné mocnosti“ tejto zeme: „revolúcia“ služby.

Dať sa do služby blížneho neznamená len pripravenosť konať. Je potrebné byť v dialógu s Bohom v postoji načúvania, ako to robila Mária. Ona počúvala, čo jej povedal anjel a potom odpovedala. Z tohto vzťahu s Bohom v tichu srdca objavíme našu identitu a povolanie, ku ktorému nás Pán volá, ktoré sa môže prejaviť v rôznych formách, v manželstve, v zasvätenom živote, v kňazstve… Toto všetko sú spôsoby nasledovania Ježiša. Dôležité je objaviť, čo Pán od nás očakáva a mať odvahu povedať „áno“.

Mária bola šťastná žena, pretože bola veľkorysá pred Bohom a otvorila sa plánu, ktorý mal pre ňu pripravený. Ponuky, ktoré má pre nás Boh, tak ako tá, ktorú predložil Márii, nevedú k vyhaseniu našich snov, ale k roznieteniu našich túžob: K tomu, aby náš život prinášal ovocie, vyčaril veľa úsmevov a potešil mnoho sŕdc. Dať súhlasnú odpoveď Bohu je prvým krokom k tomu, aby sme boli šťastnými a urobili šťastnými mnohých ľudí.

Milí mladí, majte odvahu vstúpiť každý do svojho vnútra a pýtať sa Boha: Čo chceš odo mňa? Dovoľte Pánovi, aby k vám prehovoril a uvidíte, ako sa váš život bude premieňať a napĺňať radosťou.

Pred Svetovými dňami mládeže v Paname, ktoré sa už blížia, vás pozývam pripravovať sa, sledovať a zúčastňovať sa na všetkých iniciatívach, ktoré sa organizujú. Pomôže vám to pri kráčaní k tejto méte. Nech vás Panna Mária sprevádza na tejto púti a nech vás jej príklad pobáda byť odvážnymi a veľkorysými v odpovedi.

Šťastnú cestu smerom k Paname! A prosím, nezabudnite sa modliť za mňa. Do skorého videnia.

Zdroj: Slovenská redakcia VR

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top