Hymna a logo

HYMNA SVETOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE V PANAME

Oficiálna hymna 34. Svetových dní mládeže je inšpirovaná charakteristickými rytmami panamskej kultúry. Jej heslo „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova“ (Lk 1, 38) vybral Svätý Otec František. Slávnostne bola predstavená pred tisíckami mladých aj dospelých – laikov aj členov kléra – ktorí sa stretli v Kongresovom centre ATLAPA na Večeri chleba a vína, hlavnej udalosti organizovanej na podporu Veľkého seminára sv. Jozefa.

Na piatich kontinentoch zaznie a bude sa spievať táto chvála, napísaná a skomponovaná Abdielom Jiménezom, katechétom a žalmistom vo farnosti Vzkrieseného Krista v San Miguelito. Je autorom viacerých liturgických častí, členom rôznych zborov a absolventom Fakulty Náboženských vied na Katolíckej univerzite Santa María La Antigua.

„V mojom živote to bola najdôležitejšia hudobná skúsenosť, na Božiu slávu a česť našej Matky, Santa María de la Antigua,” hovorí hudobný aranžér a producent Hymny SDM Panama 2019 Aníbal Muñoz. Všetko prúdilo z milosti Ducha Svätého: úprava, zhudobnenie, výber hlasov a ich vlastná interpretácia, hudobní hostia, proces mixáže a masteringu. Vďaka opore produkčného tímu sa každá časť stávala čoraz viac výnimočnejšou. Bez akýchkoľvek pochýb, v mojom živote to bola najdôležitejšia hudobná skúsenosť, na Božiu slávu a česť našej Matky, Santa María de la Antigua.

„Každé slovo v piesňach je na Božiu slávu,” pridáva sa Abdiel Jiménez, skladateľ hymny SDM Panama 2019. Katechéta a žalmista farnosti Vzkrieseného Krista v San Miguelito, autor viacerých liturgických častí, člen rôznych zborov, navyše absolvent Fakulty Náboženských vied na Katolíckej univerzite Santa María La Antigua. Abdiel už od štyroch rokov spieva a hrá na gitare, viac ako desať rokov sa venuje komponovaniu piesní spojených s každodenným životom, ťažkosťami, no vždy s odvahou ponúknuť nádej.

Arcibiskup Panamy, José Domingo Ulloa Mendieta: „Hymna vyjadruje poslanie, ku ktorému sme pozvaní ako učeníci a misionári týchto dní, podľa príkladu Panny Márie. S radosťou ju odovzdávame mladým na celom svete. Nech sa jej spievaním stanú veselými a ochotnými nechať sa premeniť Bohom.“ V širšom výbere vybrala dvanásťčlenná odborná porota z 56 návrhov tri najlepšie. Členovia  výboru SDM a Dikastéria pre laikov, rodinu a život potom zvolili víťaza. Počas dvoch týždňov  práce odborníci nahrali prvú verziu hymny.

SLOVENSKÁ VERZIA

Hymna SDM je aj slovenskom jazyku. Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska zastrešila spoluprácu tímu mladých ľudí, ktorý sa podieľal na vytvorení slovenskej verzie hymny SDM Panama2019. Do projektu hymny organizačný tím pozval mladých spevákov z celého Slovenska, ktorí sa spoločne zúčastnili nahrávania v bratislavskom Univerzitnom pastoračnom centre bl. Jozefa Freinademetza. Pôvodná španielska verzia s názvom “Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova” v slovenskej verzii vyšla s názvom “Podľa tvojich slov”.

Informácie o hymne a videoklipe:

Zbor: Zbor Univerzitného pastoračného centra bl. Jozefa Freinademetza v Bratislave, rozšírený o členov mládežníckych zborov z celého Slovenska
Prebásnenie textu zo španielskeho jazyka: Zuzana Eperješiová a Pavol Danko
Dirigent: Jarmila Ferková
Aranžmá: Jarmila Ferková, Martin Prieložný

Sólisti: Gabriela Suchanovská Ščigulinská, Jarmila Ferková, František Okál, Lukáš Konštiak
Hudobná produkcia: Ondrej Ryška, Martin Prieložný
Mixáž a mastering: Miroslav Šibík
Manažment rozšíreného zboru: Matúš Laho
Kamera a strih videoklipu: Daniel Beňovič
Réžia a scenár videoklipu: Tamara Rusnáková, Valentína Lešková
Technická spolupráca: Ján Vaclavík, Ján Šefčík, Katarína Kováčová

Kapela: Ondrej Vargovčík (bicie), Štefan Schwartz (perkusie), Michal Ošvát (klavír), Filip Matušák (akustická gitara), Michal Minda (el. gitara), Daniel Zámečník (bas gitara), Adam Ševčík a Matej Vargovčík (husle), Samuel Šuhajda (priečna flauta), Martin Prieložný (akordeón), Mária Letová (cimbal), Lukáš Konštiak (kontrabas)

Veľká vďaka patrí štúdiu LUX a bratislavskému UPeCe za ich pomoc pri tomto projekte.

Creative Commons Mountain Peak Time Lapse“ by bk-vids is licensed under CC BY / Color corrected from original

Ďakujeme všetkým, ktorý pomohli, aby toto dielo uzrelo svetlo sveta! 

Podľa Tvojich slov – text

Podľa tvojich slov – noty

Logo Svetových dní mládeže v Paname

 

 

Logo Svetových dní mládeže v Paname zverejnili 15. mája 2016. 

Logo má tvar srdca, v ktorom je symbolicky naznačený panamský prieplav. Prieplav zobrazuje cestu pútnika, ktorý objavuje v Márii prostredníčku ku stretnutiu s Ježišom. Panamu znázorňuje vrchný oblúk srdca v jej modrých odtieňoch. V ľavej dolnej časti je pútnický kríž červenej farby. V pravej časti je silueta Panny Márie, nad ktorou je umiestnených päť bielych bodiek symbolizujúcich päť svetadielov, z ktorých prídu mladí na tieto Svetové dni mládeže. Použité farby zodpovedajú farbám vlajky organizátorskej krajiny.

V logu je prítomný Panamský prieplav, predstavujúci cestu pútnika k stretnutiu s Ježišom; tvar Panamskej šije, ktoré predstavuje miesto prijatia pútnikov z celého sveta; kríž pútnika; postavu Panny Márie s korunou z piatich bielych bodiek, ktoré symbolizujú pútnikov z piatich kontinentov. Logo tiež obsahuje písmeno „M“, ktoré sa formuje do tvaru srdca a nadväzuje na heslo: „Most srdce – Srdce vesmíru“, zároveň predstavuje Máriine meno ako cestu (most) k Ježišovi a Jeho Srdcu.

Do súťaže o logo Svetových dní mládeže bolo zaslaných 103 návrhov. Autorkou vybraného loga, ktoré bude použité na SDM Panama 2019 (22. – 27. januára), je dvadsaťročná Ambar Calvová, študentka architektúry na univerzite v Paname. Mladá autorka chcela vyjadriť „nežnosť a dôveru Márie“ v momente keď povedala: „Nech sa stane tvoja vôľa“.

Pri slávnostnom predstavení loga arcibiskup Panamy Mons. José Domingo Ulloa Mendieta vyjadril dojatie nad talentom mladých z Panamy. Zvlášť vyzdvihol dielo študentky Ambary, „ktorá dokázala zachytiť posolstvo, ktoré chceme poslať mladým vo svete, drobné rozmery našej krajiny, ale tiež veľkosť nášho srdca, otvoreného pre všetkých bez vylúčenia kohokoľvek, držiac sa za ruku Panny Márie, odvážnej, angažovanej a obetavej mladej ženy, ktorá vedela povedať ‚Áno‘ na Božie pozvanie.“

 

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené