foto atakKrakow2

Vystúpte na Festivale mladých v Paname 

Počas Svetových dní mládeže v Paname sa v dňoch od 21. januára do 27. januára 2019  uskutoční Festival mladých. Slováci, ktorí sa do Festivalu chcú zapojiť, môžu poslať úvodnú prihlášku spolu so všetkými informáciami a ukážkou svojej tvorby na e-mail: festival@panama2019.pa a e-mail slovenského organizačného tímu: info@svetovednimladeze.sk najneskôr do 30. apríla 2018. Výsledky výberu budú zverejnené v priebehu mesiaca máj 2018. Po ukončení výberu, organizačný tím z Panamy pridelí priestory a časový harmonogram všetkým účinkujúcim. Kompletný program Festivalu mladých bude zverejnený koncom roka 2018.

Cieľom Festivalu je zjednotiť mladých ľudí z celého sveta prostredníctvom zdieľania ich umeleckých, náboženských a duchovných talentov,  skúsenosti viery a života. Festival bude pozostávať z rôznych umeleckých, hudobných, divadelných prestavení, výstav, osobných rozhovorov a veľa iných zaujímavých a podnetných stretnutí pre mladých ľudí.  Festival mladých bude prebiehať v popoludňajších a večerných hodinách nielen na miestach oficiálnych stretnutí, ale rovnako na menších pódiach, sálach a kostoloch po celom meste Panama City. Vstup na Festival mladých je bezplatný.

Organizátori z Panamy vyzývajú mladých ľudí z celého sveta, ktorí sa na SDM do Panamy chystajú, aby sa podelili so svojimi talentami. Zapojiť sa môžu jednotlivci, skupinky mladých ľudí či komunity. Pozvanie je otvorené pre všetkých, ktorí chcú vyjadriť svoju vieru v Krista umením.  Na oficiálnej stránke uvádzajú niekoľko podmienok, ktoré musia účasníci splniť, aby mohli byť zaradení do výberového konania. Základnou podmienkou je, že uchádzači musia byť zaregistrovaní na SDM ako pútnici, musia vyplniť registračný formulár, zaslať ukážku svojej predchádzajúcej tvorby, popísať technické požiadavky, opísať svoj projekt (návrh) vrátane jeho dĺžky.

Organizátori upozorňujú, že ubytovanie pre účinkujúcich počas Festivalu je rovnaké ako pre všetkých pútnikov. V prípade, že  účinkujúci nebudú chcieť ubytovanie poskytované v rámci balíka pútnika, musia si zabezpečiť a pokryť výdavky na ubytovanie sami. Organizačný tím zabezpečí účinkujúcim priestory a plošiny na vystúpenie bezplatne. Miestni obyvatelia zabezpečujú osvetlenie a zvuk počas vystúpenia.

Počas Festivalu mladých sa predstavujú umelci z celého sveta. Kreativita umelcov častokrát odzrkadľuje aj kultúru a mentalitu prostredia, z ktorého umelci na SDM prichádzajú. Slovensko už viackrát reprezentovali počas SDM mladí slovenskí talentovaní hudobníci, speváci a tanečníci. Na Festivale mladých počas SDM  v roku 2011  v španielskom Madride sa predstavila v  Parque del Retiro aj slovenská skupina Jeno´s brothers. Na SDM v roku 2016 v poľskom Krakowe mohli mladí počas Festivalu mladých vidieť tanečné divadlo ATak, kapelu eSPé, divadelné predstavenie Lúče otcovstva a aj tvorivú skupinu Poetica Musica.

Komunikačný tím SDM 

28766091842_ec270aa950_k

Prijmete túto výzvu? Posolstvo od pápeža 

„Najdrahší mladí. Pán, Cirkev, svet, očakáva vašu odpoveď na jedinečné povolanie, ktoré má každý z vás v tomto živote! Keďže SDM v Paname sa blížia, pozývam vás, aby ste sa na toto naše stretnutie pripravovali s radosťou a nadšením tých, čo sa chcú podieľať na veľkom dobrodružstve. SDM sú len pre odvážnych! Nie pre mladých, čo hľadajú len pohodlie a držia sa v závetrí zakaždým, keď sa vynoria ťažkosti. Prijmete túto výzvu?“

Tieto slová nám píše pápež František. Prihovára sa nám tak v posolstve k 33. svetovému dňu mladých, ktorý budeme sláviť na diecéznej úrovni 25. marca. Má tému „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“. Pápež František v posolstve mladým pripomína, že tohtoročný svetový deň mládeže „predstavuje ďalší krok vpred na ceste prípravy na medzinárodné stretnutie mladých, ktoré sa bude konať v januári 2019 v Paname“. Táto nová etapa putovania spadá do roku, v ktorom je zvolané riadne zhromaždenie Biskupskej synody na tému: Mladí, viera a rozlišovanie povolania. „Je to šťastná zhoda okolností. Pozornosť, modlitba a uvažovanie Cirkvi budú zamerané na vás mladých, s túžbou pochopiť a predovšetkým prijať vzácny dar, ktorým ste pre Boha, pre Cirkev a pre svet,“ uvádza Svätý Otec.

„Ako už viete, rozhodli sme sa, že na tejto ceste nás má sprevádzať príklad a príhovor Panny Márie, mladej ženy z Nazareta, ktorú si Boh vyvolil za matku svojho Syna. Ona kráča s nami ku synode i k svetovým dňom mládeže v Paname. Minulý rok nás sprevádzali slová z jej chválospevu – „veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1, 49) – a naučili nás pripomínať si minulosť. Toho roku chceme spolu s ňou počúvať Boží hlas, ktorý nás povzbudzuje k odvahe a dáva nám potrebnú milosť, aby sme mohli odpovedať na jeho povolanie: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30). Sú to slová, ktorými sa Boží posol, archanjel Gabriel, obrátil na Máriu, jednoduché dievča z malej galilejskej dediny,“ píše pápež František.

Vatikánsky rozhlas / Komukačný tím SDM 

20180316_104428

Darček pre vás – letáčik SDM 

Tím Svetových dní mládeže (SDM) na Slovensku dal v týchto dňoch vytlačiť 6 500 letákov, ktorý pozývajú mladých na budúcoročné Svetové dni mládeže v Paname (22. – 27. 1. 2019). Vyzýva ich na ňom, aby boli odvážni a išli na SDM do Panamy. „Urob krok do neznáma,“ pozýva leták, ktorý obsahuje i hlavnú tému SDM „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38). Druhá strana letáku obsahuje modlitba za Svetové dni mládeže v Paname a Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Leták vytlačila Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska.

Nech sa páči, zoznámte sa s ním. 

Snímka obrazovky 2018-03-06 o 21.28.17

Dni v diecézach budeme v Santiagu

Pred Svetovými dňami mládeže (SDM) v Paname, ktoré sa uskutočnila v januári 2019 v Paname, prijme skupinu mladých Slovákov Diecéza Santiago. Oficiálne o tom oznamuje slovenský organizačný tím SDM. Diecéza sa nachádza v jednej z desiatich provincii Panamy Veraguas, ktorého hlavným mestom je Santiago de Veraguas. Na čele diecézy je biskup Mons. Audilio Aguilar Aguilar. Mladých Slovákov privíta diecéza v dňoch 16. – 21. januára 2019.

„Mladí zo Slovenska tu budú viac než vítaní,“ odkázal Luis Arca z farnosti Catedral de Santiago v meste Santiago De Veraguas v Diecéze Santiago, kam poputujú mladí Slováci. „Tešíme sa z nášho spojenia a veríme, že túto ponuku, ktorá je naozaj jedinečná, využijú všetci prihlásení Slováci. Mladí spoznajú nielen pohostinnosť krajiny, ale vďaka rôznym aktivitám aj jej tradície a kultúru,“ hovorí hlavný zodpovedný za slovenskú výpravu Ondrej Chrvala.

 

Oltár v Katedrále sv. Jakuba, apoštola v Santiago de Veraguas

Santiago de Veraguas je hlavným mestom provincie Veraguas v Panamskej republike. Zo severu susedí z okresom San Francisco a z juhu okresom Montijo. Na východe je susedom okres Atalaya a na západe okres La Mesa. Veraguas má rozlohu 11 239,3 km², čo je rozloha podobná Libanonu. Slovo Veragua prvýkrát použil admirál Krištof Kolumbus počas svojej štvrtej cesty. Slovo Veragua sa začalo objavovať v španielskej dokumentácii od roku 1504. Viac informácií o diecéze je možné nájsť TU.

Veraguas sa vyznačuje tým, že je jediná provincia v republike, ktorá má pobrežie  Karibského mora a Tichého oceánu, asi 60 km pláži v Karibskom mori a viac ako 350 km pláži v Pacifiku, ak nepočítame veľké množstvo ostrovov, ktoré jej patria. Podnebie vo Veraguas je tropické, vlhké v nížinách, v blízkosti oboch brehov a veľmi vlhké vo výškach a v oblasti pohoria. Najnižšia priemerná teplota je približne 22 ° C (v pohoriach), zatiaľ čo najvyššia priemerná teplota je okolo 27 ° C.

Pohľad na mesto Santiago de Veraguas z ľavej veže katedrálneho chrámu. 

Dni v diecézach sú tradičným podujatím, ktoré predchádza celosvetovému stretnutiu mládeže. Mladí sa budú môcť počas neho zúčastniť na viacerých akciách. V panamskej diecéze budú môcť tiež zažiť chvíle modlitby a meditácií, zapoja sa do rôznych akcií.  Oznámenie miesta, kde strávia mladí Slováci Dni v diecézach, je novinkou v rámci prípravy na SDM.

 

Mladí Slováci sa môžu na SDM prihlásiť na stránke www.svetovednimladeze.sk (časť menu „Prihlásenie“). Vďaka registrácii, ktorá potrvá do 30. septembra 2018, sa dá prihlásiť na Dni v diecézach i SDM, na ktoré pozýva pápež František. Myšlienka Dní v diecézach vznikla v roku 1997 počas príprav na SDM v Paríži. Cirkev vo Francúzsku si uvedomovala, že príchod státisícov pútnikoch z celého sveta je jedinečná príležitosť ako osloviť mladých, ktorí sú vlažní alebo hľadajúci. Odvtedy sa dni v diecézach konajú pravidelne.

 

Komunikačný tím SDM

28575016886_fedee873c7_o

Inšpirujte sa osobnými svedectvami

Najväčším bohatstvom Svetových dní mládeže (SDM), ktoré sa konajú nepretržite už vyše tri desaťročia, sú svedectvá mladých ľudí, ktorí ich zažili. Týkajú sa ich prežívania, originálnych zážitkov a veľakrát i hlbokých duchovných hodnôt. Organizátori slovenskej výpravy na budúcoročné SDM v Paname sa preto rozhodli ponúknuť mladým ľuďom osobné svedectvá mladých, ktorí sa SDM zúčastnili a tak načrieť do bohatej studnice plnej neopakovateľných životných skúseností.

„Stále si veľmi dobre pamätám na dievča Lily, ktoré mi v hasičskej zbrojnici v jednej malej obci počas modlitbového stretnutia rozprávalo o tom, ako sa pripravuje na SDM v Sydney, aké je to ťažké a náročné, avšak ako sa veľmi teší. Vtedy som ani netušil, čo je to SDM, ale pocítil som v srdci veľkú túžbu sa niečoho takého zúčastniť. A vďaka Bohu som sa už mohol zúčastniť troch takýchto stretnutí,“ hovorí Ján Michalský zo slovenského organizačného tímu SDM. Dodáva, že veľa mladých ľudí sa na SDM dostali práve preto, že ich nadchlo svedectvo, ktoré počuli v univerzitných pastoračných centrách, v centrách mládeže či na svätej omši.

Slovenský tím si uvedomujuje, že vzdialenosť, vysoké ceny leteniek alebo iné prekážky môžu mnohých mladých odradiť. „Preto sme sa v rámci tímu rozhodli, že budeme mladým ľuďom zo Slovenska každý týždeň ponúkať vždy nové svedectvo, ktoré hovorí o tom, čím sú SDM jedinečné a neopakovateľné, a prečo sa oplatí ich zažiť,“ uviedol Ondrej Chrvala zodpovedný za slovenský organizačný tím SDM.  „Svedectvá, ktoré budú v najbližších mesiacoch ponúknuté, budú rôzne. Niektoré budú duchovné, niektoré úsmevné, niektoré hovoria o nájdenej láske, o duchovnom povolaní, avšak všetky majú niečo spoločné a to – živý dotyk Boha. Ten dotyk, ktorý má schopnosť meniť život človeka v každom veku, stave, povolaní. Toto všetko sa dá samozrejme zažiť aj pri iných príležitostiach ako SDM, avšak počas stretnutia takej veľkej masy mladých ľudí zo všetkých kútov sveta, je tento dotyk akýsi hmatateľnejší,“ dodáva Ján Michalský.  Prvé zo svedectiev je k dispozícii na oficiálnej stránke SDM (v časti Svedectvá) v slovenčine a profile SDM na Facebooku. Ak sa i vy chcete podeliť so svojím svedectvom a povzbudiť tak mladých, pošlite svoje svedectvo na info@svetovednimladeze.sk. 

Hlavným organizátorom SDM je Katolícka cirkev (Dikastérium pre laikov, rodinu a život a Centrálny výbor hosťujúcej krajiny). SDM vznikli v roku 1984 na Kvetnú nedeľu, kedy pápež Ján Pavol II. zvolal rímsku mládež, aby s ním slávila Svätý rok vykúpenia. Ich nadšenie prekonalo všetky očakávania. V roku 1985 napísal pápež mladým po celom svete list a začalo veľké dobrodružstvo Svetových dní mládeže. Tie sa prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme. Po Ríme sa SDM konali v Buenos Aires, Santiagu de Compostela, Čenstochovej, Denveri, Manile, Paríži, opäť v Ríme, Toronte, Kolíne nad Rýnom, Sydney, Madride, Rio de Janeiro a Krakove, kde prišlo najviac Slovákov v histórii Svetových dní mládeže.  Cieľom SDM je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Podporujú tiež angažovanosť mladých v Cirkvi, ktorí zároveň premýšľajú o odkaze, ktorý vždy vyberá pápež. Na Slovensku v týchto dňoch prebieha oficiálna slovenská registrácia na SDM do Panamy (22. – 27. januára 2019).

Komunikačný tím SDM

Zdroje videa: YouTube / Svet kresťanstva

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené