DSC_0561

Druhé stretnutie slovenských pútnikov

Ružomberok 16. decembra 2018 – Príprava na Svetové dni mládeže v Paname (SDM) sa pre slovenských pútnikov oficiálne skončila. Druhé prípravné stretnutie slovenských pútnikov sa uskutočnilo v sobotu 15. decembra 2018 v Aule svätého Jána Pavla II na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Stretnutie okrem praktických informácií prinieslo slovenským pútnikom aj balíček pútnika a orginálny slovak dress.

Stretnutie ovoril žilinský diecézny biskup Tomáš Galis, ktorý je presedom Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska, a ktorý bude mladých pútnikov zo Slovenska sprevádzať aj v samotnej Paname. Moderátrom podobne ako pri prvom stretnutí bol Ondrej Chrvala, ktorý je hlavou organizačného tímu SDM.

Po úvodnej modlitbe biskupa Tomáša nasledovalo krátke predstavenie celého programu, ktorý je pre slovenských mladých v Paname počas viac ako dvoch týždňov pripravený. Jednoliví členovia organizačného tímu SDM potom počas viac ako dvoch hodín predstavili aktualizovaný program dní v diecéze ako aj samotných SDM. Ďalej nasledovali rady pred cestou, ako si nalepšie zbaliť batožinu, či aké doklady je potrebné pred cestou vybaviť.

Pútnikom sa prihovorili aj lekári a zdravotníci, ktorí ich okrem mnohých praktických rád opätovne upozornili na potrebu očkovaní. Účastníci stretnutia tiež mali možnosť klásť členom organizačného tímu SDM praktické otázky.

V závere stretnutia bol všetkým prítomným účastníkom odovzdaný slovenský balíček pútnika, ktorý obsahuje tričko, slovenskú zástavu, odznaky a magnetky na výmenu, ručne vyrobený ruženec a praktickú info brožúrku. Následne si účastníci mohli prevziať aj objednaný slovak dress, zložený s mikiny, ktorá krem oficálneho loga podujatia a štátneho znaku SR obsahuje ľudový motív, a panamského klobúka.

„Druhým prípravním stretnutím sme uzavreli prípravu pred samotnými SDM. Už teraz sa veľmi teším na naše spoločné dobrodružstvo v januári v Paname,“ uviedol Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM.

Informácie, ktoré počas stretnutia odzneli, budú zaslané všetkým registrovaným pútnikom aj prostreníctom e-mailu, a doplnené prezentácie je možné nájsť aj na tejto stránke (v časti INFO – Prezentácie a dokumenty).

Organizačný tím SDM / Ján Michalský

28510871282_97105aa3d1_h

O mesiac ideme do Panamy

Bratislava 11.december 2018 – Už o mesiac vyrazí skupina mladých Slovákov na Svetové dni mládeže (SDM) do Panamy. Ako prvý vyrazí do krajiny organizačný tím SDM. Z Viedne odcestuje v piatok 11. januára, príchod do Panamy je naplánovaný na sobotu 12. januára. Počas nasledujúcich troch dní bude očakávať príchod viac ako 200 mladých pútnikov zo Slovenska. Prípravy na samotné stretnutie sú preto vo finálnej fáze. Na Svetové dni mládeže 2019 v Paname sa doteraz zapísalo 200-tisíc mladých zo 155 krajín sveta, mnohí však prídu bez registrácie. Informovali o tom organizátori podujatia.

„V týchto dňoch postupne skladáme jednotlivé časti slovenského balíka pútnika, aby sme ho následne mohli odovzdať slovenským pútnikom,“ uviedol Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM. Celý slovenský balík pútnika obsahuje tričko, odznaky a magnetky na výmenu a praktickú info brožúrku. Celý je zabalený v ekologickej papierovej taške a označený logom SDM. Okrem balíčka pútnika je pre účastníkov SDM pripravený aj originálny slovak dress, ktorý pozostáva s mikiny a panamského klobúka. Jeho autorom je mladý bohoslovec Pavol Reisel. „Mojim cieľom bolo priniesť kúsok zo symbolov Slovenska do Panamy. Verím, že sa naši mladí aj vďaka jednotnému oblečeniu v tomto medzinárodnom dave nestratia,“ uviedol Pavol, ktorý je tiež členom organizačného tímu SDM.

Okrem materiálneho vybavenia, ktoré sa v týchto dňoch kompletuje, dostali všetci registrovaní účastníci SDM pozvánku na druhé prípravné stretnutie pred samotnými SDM, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. decembra 2018 v priestoroch Auly sv. Jána Pavla II na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Okrem praktických informácií pred cestou sú pripravené aj aktuálne novinky priamo od organizátorov z Panamy či rady lekárov. „Verím, že čím viacerí mladí príjmu naše pozvanie a zúčastnia sa aj druhého prípravného stretnutia. Okrem pripravených prezentácií bude opäť vytvorený priestor na ich praktické otázky,“ doplnil Ján Michalský, člen organizačného tímu SDM. Na prípravnom stretnutí si budú môcť účastníci prevziať pripravený slovenský balíček pútnika, ako aj vopred objednaný Slovak dress.

Mladí Slováci sa do Panamy oficiálne začali pripravovať na letnom Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove. Na predchádzajúcich SDM v Krakove sa zúčastnilo okolo 4000 Slovákov.

Organizačný tím SDM 

Snímka obrazovky 2018-12-12 o 10.26.41

Videoposolstvo pápeža

Vatikán 21. novembra 2018 – V deň liturgickej spomienky Obetovania Panny Márie 21. novembra bolo zverejnené videoposolstvo pápeža Františka k blížiacim sa 34. svetovým dňom mládeže 2019 (SDM), ktoré sa budú konať v januári v Paname s mottom „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38). Video obsahuje pestré zábery z prípravy mladých a z ich prežívania predchádzajúcich ročníkov.

Vo svojom videoposolstve sa pápež obracia na mladých celého sveta, veriacich aj neveriacich, s povzbudením objaviť hodnoty charakteristické pre mladosť. Mnohí mladí majú ochotu dať sa do služby iným, a takto môžu zmeniť svet „revolúciou“ služby, hovorí Svätý Otec. Pozýva ich uviesť tento aktívny postoj do života v kresťanskej perspektíve: „Dať sa do služby blížneho neznamená len byť pripravenými konať. Je potrebné byť v dialógu s Bohom v postoji načúvania, ako to robila Mária. Ona počúvala, čo jej povedal anjel a potom odpovedala.“

Svätý Otec František sa v súvislosti s SDM venuje mariánskej téme už po tretí raz. Uzatvára tak cyklus zamyslení, ktoré sprevádzali mladých na ceste medzi SDM 2016 a SDM 2019.

Po prvýkrát má posolstvo Svätého Otca v príprave pred SDM podobu videa bohatého na dynamické zábery zo života mladých. Ako uvádza Dikastérium pre laikov, rodinu a život v súvislosti s publikovaním pápežského posolstva, cieľom použitia vizuálneho média je „zachytiť čo najširší okruh mladých a reagovať tak na ich prianie vyjadrené v procese nedávnej synody, aby sa v Cirkvi komunikovalo formami, ktoré budú bližšie ich spôsobu vyjadrovania.“

Videoposolstvo slúži ako prostriedok duchovnej prípravy na blížiace sa podujatie a tiež ako inšpirácia pre pastoráciu mladých na celom svete. Najbližšie Svetové dni mladých sa budú v Paname sláviť od 22. do 27. januára 2019.

Vatikánske tlačové stredisko už zverejnilo aj podrobný harmonogram apoštolskej cesty. Svätý Otec v rámci nej okrem ústredného programu s mládežou absolvuje aj oficiálne stretnutia s verejnými predstaviteľmi Panamy, navštívi nápravno-výchovné zariadenie pre mladistvých a posvätí oltár obnovenej katedrály v hlavnom meste.

Posolstvo pápeža Františka pred 34. SDM 2019

Drahí mladí, blížia sa Svetové dni mládeže, ktoré sa budú konať v januári v Paname a budú mať ako tému odpoveď Panny Márie na Božie volanie: «Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova» (Lk 1,38).

Jej odpoveď je odvážne a veľkodušné „áno“. Áno toho, kto pochopil tajomstvo povolania: vyjsť zo seba a dať sa do služby druhým. Náš život nachádza zmysel len v službe Bohu a blížnym.

Sú mnohí mladí, veriaci i neveriaci, ktorí na konci obdobia štúdií prejavujú túžbu pomáhať iným, robiť niečo pre tých, ktorí trpia. Toto je sila mladých, sila vás všetkých, tá, ktorá môže zmeniť svet. Toto je revolúcia, ktorá môže poraziť „silné mocnosti“ tejto zeme: „revolúcia“ služby.

Dať sa do služby blížneho neznamená len pripravenosť konať. Je potrebné byť v dialógu s Bohom v postoji načúvania, ako to robila Mária. Ona počúvala, čo jej povedal anjel a potom odpovedala. Z tohto vzťahu s Bohom v tichu srdca objavíme našu identitu a povolanie, ku ktorému nás Pán volá, ktoré sa môže prejaviť v rôznych formách, v manželstve, v zasvätenom živote, v kňazstve… Toto všetko sú spôsoby nasledovania Ježiša. Dôležité je objaviť, čo Pán od nás očakáva a mať odvahu povedať „áno“.

Mária bola šťastná žena, pretože bola veľkorysá pred Bohom a otvorila sa plánu, ktorý mal pre ňu pripravený. Ponuky, ktoré má pre nás Boh, tak ako tá, ktorú predložil Márii, nevedú k vyhaseniu našich snov, ale k roznieteniu našich túžob: K tomu, aby náš život prinášal ovocie, vyčaril veľa úsmevov a potešil mnoho sŕdc. Dať súhlasnú odpoveď Bohu je prvým krokom k tomu, aby sme boli šťastnými a urobili šťastnými mnohých ľudí.

Milí mladí, majte odvahu vstúpiť každý do svojho vnútra a pýtať sa Boha: Čo chceš odo mňa? Dovoľte Pánovi, aby k vám prehovoril a uvidíte, ako sa váš život bude premieňať a napĺňať radosťou.

Pred Svetovými dňami mládeže v Paname, ktoré sa už blížia, vás pozývam pripravovať sa, sledovať a zúčastňovať sa na všetkých iniciatívach, ktoré sa organizujú. Pomôže vám to pri kráčaní k tejto méte. Nech vás Panna Mária sprevádza na tejto púti a nech vás jej príklad pobáda byť odvážnymi a veľkorysými v odpovedi.

Šťastnú cestu smerom k Paname! A prosím, nezabudnite sa modliť za mňa. Do skorého videnia.

Zdroj: Slovenská redakcia VR

IMG_1723

Prvé stretnutie slovenských pútnikov

Ružomberok 27. októbra 2018 – Príprava na Svetové dni mládeže v Paname (SDM) sa pre slovenských pútnikov posunula do dalšej fázy. Viac ako 200 mladých ľudí zo všetkých kútov slovenska dostalo pozvánku na prvé z dvoch prípravných stretnutí pred samotnými SDM. Viac ako 80 z nich pozvánku organizačného tímu SDM prialo a zaplnilo v sobotu 27. októbra 2018 Aulu svätého Jána Pavla II na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Je veľmi symbolické, že prvé spoločné stretnutie slovenských pútnikov sa ukutočnilo práve v priestoroch, ktoré nesú meno svätého pápeža, ktorý je iniciátorom a patrónom SDM.

Strenutie otvoril a moderoval Ondrej Chrvala, ktorý je hlavou organizačného tímu SDM. Po úvodnej modlitbe nasledovalo krátke predstavenie celého programu, ktorí je pre slovenských mladých v Paname počas viac ako dvoch týždňov pripravený. Jednoliví členovia organizačného tímu SDM potom počas viac ako troch hodín predstavili program dní v diecéze ako aj samotných SDM. Ďalej nasledovali rady pred cestou, ako si nalepšie zbaliť batožinu, či aké doklady je potrebné pred cestou vybaviť. Pútnikom sa prihovili aj lekári a zdravotníci, ktorí ich okrem mnohých paktrických rád upozornili na potrebu očkovaní. Účastníci stretnutia tiež mali možnosť klásť členom organizačného tímu SDM otázky.

V závere stretnutia bol účastníkom oficálne predstavný slovak dress, oblečenie, ktoré bude reprezentovať našu výpravu v rámci SDM. Slovak dress pozostáva z typického panamského klobúka, ktorý je doplnený o stužku s ľudovým motívom zo Slovenka a z mikiny, ktorá okrem oficálneho loga podujatia a štátneho znaku SR obsahuje rovnako ľudový motív. „Teším sa, že mnohí mladí priali naše pozvanie putovať spolu zo svätám otvom Františkom do Panamy, a že vďaka dvom prípravným stretnutiam im pomôžeme čo najlepšie sa na túto náročnú cestu pripraviť,“ uviedol Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM.

Informácie, ktoré počas stretnutia odzneli, budú zaslané všetkým registrovaným pútnikom aj prostreníctom e-mailu, a prezentácie je možné nájsť aj na tejto stránke (v časti INFO – Prezentácie a dokumenty). Druhé prípravné stretnutie sa uskutoční v sobotu 15. decembra 2018 o 14:00 h na rovnakom mieste v Aule svätého Jána Pavla II na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Organizačný tím SDM / Ján Michalský

200 - kópia

Do Panamy ide 200 Slovákov

Na Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa uskutočnia v januári budúceho roka v Paname, chce cestovať 200 pútnikov zo Slovenska. Vyplýva to z registrácie slovenského organizačného tímu. Uzavrel ju tento týždeň. Mladí sa zídu v stredoamerickom štáte v dňoch 22. – 27. januára 2019 a témou stretnutia sú slová Evanjelia podľa Lukáša: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (1,38).  Do Latinskej Ameriky ich pozval pápež František.

„Ďakujeme Pánovi, že nám dal prekročiť hranicu 200 pútnikov, hoci ešte pred niekoľkými dňami sa zdala vzdialená. Teraz môžeme uzavrieť registráciu v samotnej Paname a konečne môžeme začať vybavovať dôležité veci pre slovenskú výpravu, ktoré čakali práve na konečný počet pútnikov,“ hovorí Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM. Ukončením registrácie sa príprava posúva do ďalšej fázy, ktorá je určená už len pre registrovaných pútnikov. V rámci nej sa v sobotu 27. októbra 2018 uskutoční v Ružomberku prvé z dvoch prípravných stretnutí, ktoré prinesie praktické rady a odporúčania pred cestou, ako aj možnosť objednať si orginálny slovak dress. Okrem členov organizačného tímu SDM sa na ňom pútnikom prihovoria aj lekári a zdravotníci.

Oficiálnu slovenskú registráciu zabezpečila Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a Kanet, n.o. SDM sú najväčším celosvetovým stretnutím veriacich mladých so Svätým Otcom. Konajú sa každé dva až tri roky vždy v inej svetovej metropole. Mladí Slováci sa do Panamy oficiálne začali pripravovať na letnom Národnom stretnutí mládež P18 v Prešove.

Hlavným organizátorom SDM je Katolícka cirkev (Dikastérium pre laikov, rodinu a život a Centrálny výbor hosťujúcej krajiny). SDM vznikli v roku 1984 na Kvetnú nedeľu, kedy pápež Ján Pavol II. zvolal rímsku mládež, aby s ním slávila Svätý rok vykúpenia. Ich nadšenie prekonalo všetky očakávania. V roku 1985 napísal pápež mladým po celom svete list a začalo veľké dobrodružstvo Svetových dní mládeže. Tie sa prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme.

Po Ríme sa SDM konali v Buenos Aires, Santiagu de Compostela, Čenstochovej, Denveri, Manile, Paríži, opäť v Ríme, Toronte, Kolíne nad Rýnom, Sydney, Madride, Rio de Janeiro a Krakove, kde prišlo najviac Slovákov v histórii Svetových dní mládeže. Cieľom SDM je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Podporujú tiež angažovanosť mladých v Cirkvi, ktorí zároveň premýšľajú o odkaze, ktorý vždy vyberá pápež. Do Krakova prišlo 4 000 Slovákov.

Komunikačný tím SDM

isla-diablo-1994798_960_720

Zaregistrovať sa dá do soboty

Bratislava 17. októbra 2018 – Registrácia na najbližšie Svetové dni mládeže v Paname (SDM) sa pre slovenských pútnikov uzavrie už v sobotu 20. októbra 2018. Zostávajú preto posledné hodiny na zakúpenie letenky a následné vyplnenie prihlasovacieho formulára na webovej stránke podujatia www.svetovednimladeze.sk.

„Registrácia je otvorená od 22. februára 2018, čo vnímame ako dostatočný priestor na pozvanie mladých pútnikov na SDM. Veríme, že všetci tí, ktorí mali v srdci túžbu ísť putovať spolu so Svätým Otcom sa už prihlásili a samozrejme ešte stále je tu pozvanie pre ďalších,“ uviedol Ján Michalský, člen organizačného tímu SDM.

Organizačný tím SDM okrem množstva osobných pozvaní, plagátov, letáčikov, webovej stránky či facebookového profilu, televíznych a rozhlasových relácií pozýval mladých ľudí zo Slovenska na SDM aj počas Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove či špeciálnych Panamských večerov v Košiciach a Bratislave.

„Snažili sme sa tému SDM priniesť medzi mladých ľudí a zároveň im ponúknuť návod ako sa na toto jedinečné stretnutie dostať. Veľmi ma teší že viac ako 170 pútnikov toto naše pozvanie prijalo, a teším sa na spoločné dobrodružstvo v januári v Paname,“ uviedol Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM.

Ukončením registrácie sa príprava na SDM posúva do ďalšej fázy, ktorá je určená už len pre registrovaných pútnikov. V rámci nej sa v sobotu 27. októbra 2018 uskutoční v Ružomberku prvé z dvoch prípravných stretnutí, ktoré prinesie praktické rady a odporúčania pred cestou, ako aj možnosť objednať si orginálny slovak dress. Okrem členov organizačného tímu SDM sa na ňom pútnikom prihovoria aj lekári a zdravotníci.

Organizačný tím SDM / Ján Michalský

IMG_1695 - kópia

Panamský večer v Bratislave

Bratislava 11. októbra 2018 – Po veľmi úspešnom Panamskom večeri, ktorý sa konal minulý týždeň v Košiciach, privítalo toto podujatie Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza v Bratislave (UPC). Do záveru prihlasovania na Svetové dni mládeže (SDM) do Panamy v týchto už zostáva len niekoľko dní, a organizačný tím SDM aj touto cestou pozýva mladých ľudí zo Slovenska na stretnutie so Svätým Otcom Františkom.

Panamský večer na pôde bratislavského pastoračného centra nie je žiadnou novinkou. Nadväzuje na tradíciu tematických večerov, ktoré pozývali mladých vysokoškolákov aj predchádzajúce SDM do brazílskeho Rio de Janeiro (2013), či poľského Krakova (2016). „Cirkev sa zaujíma o hlas mladých ľudí, a chce aby mladí ľudia aktívne vyjadrili svoje myšlienky a názory. Dôkazom toho je aj práve prebiehajúca synoda o mladých vo Vatikáne, ako aj samotné SDM,“ uviedol počas svätej omše otec Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM.

Program panamského večera sa po skončení svätej omše presunul do spoločenskej sály, kde mohli mladí počuť viacero informácií o samotných SDM, ich histórii, ako aj aktuálnom stave príprav v Paname ako aj na Slovensku. Ako prvý sa podelil s mladými o svoju skúsenosť z Panamy Ondrej, ktorý túto stredoamerickú krajinu navštívil osobne v júni tohto roku. Mladí vysokoškoláci, ktorí na panamský večer prišli, mali tiež možnosť vidieť niekoľko autentických videí a originálnu ako aj slovenskú verziu hymny SDM.

„Ďakujeme bratislavskému UPC za možnosť pokračovať v tradícii SDM večerov, osobne vnímam, že pre mnohých mladých, ktorý sa ich zúčastnili to vždy bola veľmi osobná pozvánka na SDM,“ uviedla Lenka Michalská z organizačného tímu SDM. Registrácia na SDM je pre slovenských pútnikov otvorená do soboty 20. októbra 2018.

Organizačný tím SDM / Ján Michalský

0-1

Panamský večer v Košiciach

Košice 4. októbra 2018 – Prihlasovanie na Svetové dni mládeže (SDM) do Panamy v týchto dňoch vrcholí. Dôkazom tohto sú aj Panamské večery, ktoré pripravil organizačný tím SDM. Prvý z nich sa uskutočnil v utorok 3. októbra 2018 na Internáte Jedlíkova v Košiciach. Panamský večer bol spojený s odpustovou slávnosťou ku svätému Michalovi archanjelovi, ktorý je patrón miestneho spoločenstva mladých vysokoškolákov. Program sa začal svätou omšou, ktorú spolu celebroval Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM s Daliborom Ondrejom z Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov.

„Anjeli spájajú v Písme nebo zo zemou, rovnako ako Panama spája dva americké kontinenty. SDM sú miestom spojenia mladých ľudí a Svätého Otca spolu s našim Nebeským otcom,“ uviedol Ondrej počas svojho príhovoru. Po svätej omši program pokračoval predstavením SDM, ich vzniku ako aj aktuálnemu stavu príprav a možnosti prihlásenia.

Ako prvý sa podelil s mladými o svoju skúsenosť z Panamy Ondrej, ktorý túto stredoamerickú krajinu navštívil osobne v júni tohto roku. Mladí vysokoškoláci, ktorí na panamský večer prišli, mali tiež možnosť vidieť niekoľko videí a originálnu medzinárodnú hymnu SDM s krásnou prezentáciou krajiny. „Teším sa, že mnohých mladých Panamský večer zaujal a zaujímali sa o možnosť putovať s nami v januári do Panamy. Verím, že podobná atmosféra bude aj budúci týždeň počas Panamského večera v Bratislave,“ uviedla Lenka Michalská z organizačného tímu SDM.

Svätú omšu aj celý Panamský večer hudobne obohatila speváčka Dominika Gurbaľová spolu so svojimi priateľmi. Ďalší, v poradí druhý Panamský večer sa uskutoční v stredu 10. októbra 2018 o 19:00 hod. v Univerzitnom pastoračnom centre bl. Jozefa Freinademetza v Bratislave.

Organizačný tím SDM / Ján Michalský

1518006293

Predlžujeme registráciu

Na Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa najbližšie uskutočnia v januári budúceho roka v Paname, chce cestovať 160 pútnikov zo Slovenska. Vyplýva to z informácii slovenského organizačného tímu. Tento týždeň rozhodol, že pôvodný termín registrácie, ktorý bol do konca septembra, posunie do 20. októbra 2018. Za nezmenenú cenu si môžu mladí Slováci vybrať jednu z dvoch variant a vydať sa na putovanie stredoamerickou krajinou spolu s pápežom Františkom. Tím SDM zároveň v spolupráci s univerzitnými pastoračnými centrami pripravuje pre mladých vysokoškolákov dve originálne podujatia s názvom Panamské večery. Prvý bude 3. októbra v Košiciach, druhý 10. októbra v Bratislave.

„Pozývam všetkých tých, ktorí sa ešte nerozhodli na dva Panamské večery. Prvý sa uskutoční 3. októbra 2018 v Košiciach na internáte Jedlíkova. Okrem svätej omše, svedectiev a zaujímavých hostí vystúpi speváčka Dominka Gurbaľová spolu s gitaristom Štefanom Bicákom. Rozhodli sme sa predĺžiť registráciu a tiež priniesť kúsok Panamy na Slovensko, aby sme ukázali mladým ľuďom zo Slovenska, aké veľké dobrodružstvo je pre nich pripravené. Verím, že mnohí mladí využijú predĺženú možnosť prihlásenia a pridajú sa k nám“, uviedol Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM. Druhý Panamský večer sa uskutoční 10. októbra v Bratislave v priestoroch Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinandemetza. Program bude podobný, na úvod svätá omša, po nej budú nasledovať svedectvá a prezentácia SDM a Panamy. „Sme radi, že sa nám podarilo nadviazať na tradíciu večerov venovaných krajine, ktorá bude hostiť SDM. Po Brazílskom večeri a Poľskom večeri sa preto už veľmi teším na ten Panamský“, doplnil Ján Michalský člen organizačného tímu SDM. Vstup na oba Panamské večery je voľný.

Oficiálnu slovenskú registráciu zabezpečuje Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a Kanet, n.o. Slovenský organizačný tím predpokladá, že do Panamy vycestuje okolo 200 Slovákov. Mladí sa zídu v stredoamerickom štáte v dňoch 22. – 27. januára 2019 a témou stretnutia sú slová Evanjelia podľa Lukáša: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (1,38). Pre všetkých, ktorí ešte váhajú či sa SDM zúčastniť, odporúča slovenský organizačný tím na oficiálnej stránke www.svetovednimladeze.sk sekciu Svedectvá, tiež rady pred cestou do Panamy a ďalšie praktické informácie. Slovákom ponúka organizačný tím dva varianty registrácie. Prvý zahŕňa celú púť, ktorá pozostáva z účasti na tzv. predskokanovi SDM – Dňoch v diecézach, samotných SDM a zahŕňa tiež prepravu z Dní v diecézach do Panama City na samotné SDM (od 16. do 27. januára 2019). Druhým je účasť na SDM  (od 21. do 27. januára 2019), bez absolvovania Dní v diecézach.

SDM sú najväčším celosvetovým stretnutím veriacich mladých so Svätým Otcom. Do Panamy ich pozval pred dvomi rokmi pápež František. Urobil tak na záver SDM v Krakove. Konajú sa každé dva až tri roky vždy v inej svetovej metropole. Mladí Slováci sa do Panamy oficiálne začali pripravovať na letnom Národnom stretnutí mládež P18 v Prešove. Hlavným organizátorom SDM je Katolícka cirkev (Dikastérium pre laikov, rodinu a život a Centrálny výbor hosťujúcej krajiny). SDM vznikli v roku 1984 na Kvetnú nedeľu, kedy pápež Ján Pavol II. zvolal rímsku mládež, aby s ním slávila Svätý rok vykúpenia. Ich nadšenie prekonalo všetky očakávania. V roku 1985 napísal pápež mladým po celom svete list a začalo veľké dobrodružstvo Svetových dní mládeže. Tie sa prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme. Po Ríme sa SDM konali v Buenos Aires, Santiagu de Compostela, Čenstochovej, Denveri, Manile, Paríži, opäť v Ríme, Toronte, Kolíne nad Rýnom, Sydney, Madride, Rio de Janeiro a Krakove, kde prišlo najviac Slovákov v histórii Svetových dní mládeže. Cieľom SDM je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Podporujú tiež angažovanosť mladých v Cirkvi, ktorí zároveň premýšľajú o odkaze, ktorý vždy vyberá pápež. Do Krakova prišlo 4 000 Slovákov.

Komunikačný tím SDM 

29886307478_ce2801f544_z

Z P18 do Panamy

Viete, že Národné stretnutie mládeže by nebolo bez Svetových dní mládeže. To posledné bolo v lete v Prešove. Viete, že metropola Šariša pozvala na SDM do Panamy? Ako? Čítajte náš rozhovor s tajomníkom Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska Ondrejom Chrvalom.

Čo má spoločné Národné stretnutie mládeže P18 na Svetové dni mládeže v Paname?

Jedno nadväzuje na druhé. Či vlastne druhé na prvé. ☺ Národné stretnutie mládeže (NSM) by nebolo bez Svetových dní mládeže (SDM). Vždy sú prepojené, tentoraz tým, že P18 bola vlastne prípravou do Panamy. Prirodzene, vieme, že nie všetci, čo boli na P18, pôjdu aj do Panamy. Chceli sme však presvedčiť čím viacerých, že ísť do Panamy stojí za to. A tým ostatným dať aspoň ochutnať atmosféru SDM.

Ako sa dala zažiť atmosféra SDM na P18?

Je tu viacero prepojení. Program vychádza z programu SDM. Na NSM nájdeme všetko, čo tvorí nosný program SDM: dopoludňajšie katechézy, piatkovú krížovú cestu, sobotnú vigíliu či nedeľnú svätú omšu vyslania. Aj iné časti programu sú inšpirované SDM, napríklad EXPO povolaní. Samozrejme, forma prežívania je predsa len iná, pretože pre niekoľko tisíc mladých je program predsa len inak štruktúrovaný ako pre niekoľko stotisícov mladých.

Druhým spojivom je jedna z najväčších devíz, ktoré možno zažiť na takýchto veľkých akciách: zážitok Cirkvi ako jednoty v rôznosti. Na SDM sa zídu rôzne národy z celého sveta, a mladí sú mnohokrát veľmi povzbudení tým, ako rôzne národy v rôznych kultúrnych podmienkach vyznávajú a ohlasujú toho istého Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Je to veľká rodina zjednotená okolo jedného Otca. Na NSM nemáme síce rôzne národy, jazyky a kultúry, ale do istej miery je to zastúpené mladými zo všetkých regiónov Slovenska a v bohatosti spiritualít a spôsobov prežívania viery, ktoré si prinesú, žijú a vyznávajú vo vzájomnej jednote.

Tretím spôsobom podobnosti NSM so SDM je jednoduchosť. Aj organizačné prevedenie P18 malo schválne veľa podobnosti so SDM. Jednoduchosť ubytovania, spojená aj s niektorými nevyhnutnými obetami, ako spanie na zemi či nedostatok spŕch; jednouché jedlo, pokiaľ možno aj to prežívané v kolektíve; spoločný spev a radosť; prítomnosť v celom meste, nie iba v jednej hale. Nehovoríme, že sa snažíme naschvál sťažiť mladým podmienky, ale rovnako ako na SDM aj na NSM ich pripravujeme na to, že sú predovšetkým pútnikmi a organizačné prevedenie bude jednoduché.

Čo odlišuje SDM a NSM?

Predovšetkým je tu už spomenutá odlišnosť bohatosti jazykov a kultúr. Na NSM dokážeme vytvoriť celonárodnosť, ale nie tú celosvetovosť, ktorá vzniká na SDM. To dáva SDM úžasnú pridanú hodnotu, ktorá sa v nijakých iných podmienkach nedá zažiť, iba na SDM.
Okrem toho SDM, zvlášť keď sú určitej exotickej v lokalite ako teraz v Paname, dávajú zážitok novej krajiny a kultúry, v ktorej sú zasadené. Verím, že Prešov tiež môže byť exotikou pre mladých z určitých oblastí Slovenska☺, ale stredoamerickej exotike Panamy a zážitku z úplne iného kontinentu sa to určite nevyrovná.
Taktiež na celosvetovej úrovni SDM je predsa len program bohatší a prepracovanejší ako na NSM. Tým, že je tam násobne viac mladých, je tam aj násobne viac kvalitných ponúk z celého sveta.
Nehovoriac o vrchole pridanej hodnoty, ktorú SDM ponúka oproti NSM – prítomnosť Svätého Otca. Tým, že je tam prítomná viditeľná Hlava Cirkvi, jednota celej Cirkvi okolo jedného Pastiera a jeho viditeľného nástupcu je priam hmatateľná.

Ako pozývala P18 na SDM v Paname?

Určitým spôsobom celá akcia bola pozvaním, pretože sa snažila dať mladým zažiť atmosféru SDM, ako je to opísané vyššie. To samo mohlo v mladých vzbudiť otázku, či to nechcú zažiť znova, a odpoveď, že najbližšia príležitosť na to je na SDM v Paname. ☺ Na P18 však bol v nedeľu dopoludnia špeciálny program venovaný SDM v Paname a pozvaniu na ne. Pozrieť isi ho môžete v archíve TV LUX. Pravdepodobne vykonal svoje dielo, pretože po P18 sme zaregistrovali zvýšený záujem mladých o registráciu na SDM v Paname. ☺

Komunikačný tím SDM

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené