Téma a patróni

TÉMA

Každé SDM majú svoju osobitú tému, ktorou je citát zo Svätého písma, ktorý pre daný Svetový deň mládeže vyberá pápež.

Pre SDM Panama 2019, 34. Svetový deň mládeže na svetovej úrovni, je to téma: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

PATRÓNI

Nad každými SDM bdejú niekoľkí patróni. Vybraní sú pre známe odovzdanie sa mládeži či spojenie k hostiteľskej krajine, oblasti.

Pre nasledujúce SDM Panama 2019 bolo vybraných osem veľkých hrdinov Cirkvi – svätý José Sánches del Rio, svätý Juan Diego, blahoslavená Sor María Romero Meneses, svätý Ján Bosco, svätý Ján Pavol II., blahoslavený Oscar Arnulfo Romero, svätý Martin de Porres a svätá Rose of Lima (Ružena Limská)

Poznáte ich alebo sú vám neznámi? Využite čas prípravy na SDM v Paname aj štúdiom o každom z týchto orodovníkov.
Nebojte sa prosiť ich o príhovor!

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené