Prezentácie a dokumenty

Prvé stretnutie slovenských pútnikov (Ružomberok, 27. októbra 2018)

Prinášame prezentácie zo stretnutia:

01 Program SDM Panama 2019 / Ondrej Chrvala

02 Dni v diecézach Santiago 2019 / Pavol Reisel

03 Prezentácia SDM Panama 2019 / Ján Michalský

04 O krajine Panama / Miroslava Siteková

05 Cestovanie/ Lenka Michalská

06 Rady lekárov / Mária Potočárová

07 Rady lekárov – očkovanie  / Patrik Zakarovský

08 Predmety na predaj / Ondrej Chrvala

08 Modlitba za SDM

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené