Od septembra 2015 do júna 2016 sme spolu objavovali hĺbku a farebné odtienky Božieho milosrdenstva v duchovnej príprave na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove a počas mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Príprava nadväzovala na Čistý rok.