Festival mladých

Festival mladých

Festival Mladých je súčasťou programových aktivít, ktoré budú prebiehať počas Svetových dní mládeže  v Paname v roku 2019. Jeho poslaním je spojiť mladých z celého sveta prostredníctvom prezentovania svojich umeleckých a náboženských talentov, ako aj prostredníctvom viery a životných skúseností. Jeho súčasťou bude veľa podujatí vrátane hudby, divadla, tanca, výstav, zhromaždení a veľa iných.

Kde a Kedy? Festival Mladých sa začne ešte pre oficiálnym programom Svetových dní mládeže, konkrétne v pondelok 21. Januára 2019 a bude pokračovať až do nedele 27.januára 2019 po skončení záverečnej svätej omše. Podujatia budú prebiehať na viacerých pódiách a miestach po celom meste Panama City počas popoludní a večerov.

Ako sa zapojiť? Pútnici, ktorí sa zúčastnia Svetových Dní Mládeže v Paname 2019, a ktorí by sa tiež chceli podeliť so svojimi talentami, môžu poslať úvodnú prihlášku so všetkými relevantnými informáciami na nasledovný e-mail: festival@panama2019.pa.

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené