Duchovná príprava

Svetové dni mládeže sú vyvrcholením viacročnej duchovnej prípravy, ku ktorej nás pozýva Petrov nástupca.

SVETOVÁ PRÍPRAVA 

Svätý Otec poveril organizáciou Svetových Dní Mládeže (SDM) Dikastérium pre laikov, rodinu a život. Usporiadateľom SDM je konkrétna diecéza (mesto) v danom štáte.  Posledné SDM sa konali v roku 2016 v Krakove.  Najbližšie sa chystajú v roku 2019 v Paname. Organizačný tím SDM v Paname pozýva počas príprav do série rôznych duchovných aktivít. Každý 22. deň v mesiaci sa spájajú mladí z celého sveta za SDM v Paname. Špeciálnou časťou prípravy je putovanie kríža SDM a ikony Matky Božej, ktoré zavítali v minulosti aj na Slovensko.

SLOVENSKÁ PRÍPRAVA

Svetové dni mládeže vždy predstavujú vyvrcholenie viacročnej duchovnej prípravy. Aktuálna slovenská duchovná príprava nesie názov „Odvážny rok“. Tvorí most medzi SDM Krakov 2016 a SDM Panama 2019 so zastávkou na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove.


Posledné SDM v Krakove (v roku 2016) boli u nás spojené s celoročnou duchovnou prípravou s názvom Milosrdný rok. Spolu sme nanovo objavovali hĺbku a farebné odtienky Božieho milosrdenstva. Po Milosrdnom roku sme vás pozvali nanovo sa zoznámiť so slovami, ktoré nám povedal pápež František na Svetových dňoch mládeže v Krakove. Kampaň sa volala Stopy SDM.

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené