Dni v diecézach

Dni v diecézach

Vznikli v roku 1997, kedy boli Svetové dni mládeže v Paríži. Hlavnou ideou pobytu pútnikov v diecézach je spoznanie kuchyne a atmosféry danej krajiny.

Dni v diecézach sú tzv. predskokanom Svetových dni mládeže v Paname. Sú príležitosťou, počas ktorej majú možnosť pútnici spoznať kultúru a históriu mesta a krajiny, ktorú navštevujú, ale aj zaujímavosti konkrétneho regiónu. Dni v diecézach sú určené okrem iného na spoznávanie histórie, kultúry aj každodenného života lokálnej farnosti. Je to mimoriadne vzácny čas vzájomného spoznávania sa, výmeny skúseností, uzatvárania vzácnych priateľstiev.

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené