1518006293

Predlžujeme registráciu

Na Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa najbližšie uskutočnia v januári budúceho roka v Paname, chce cestovať 160 pútnikov zo Slovenska. Vyplýva to z informácii slovenského organizačného tímu. Tento týždeň rozhodol, že pôvodný termín registrácie, ktorý bol do konca septembra, posunie do 20. októbra 2018. Za nezmenenú cenu si môžu mladí Slováci vybrať jednu z dvoch variant a vydať sa na putovanie stredoamerickou krajinou spolu s pápežom Františkom. Tím SDM zároveň v spolupráci s univerzitnými pastoračnými centrami pripravuje pre mladých vysokoškolákov dve originálne podujatia s názvom Panamské večery. Prvý bude 3. októbra v Košiciach, druhý 10. októbra v Bratislave.

„Pozývam všetkých tých, ktorí sa ešte nerozhodli na dva Panamské večery. Prvý sa uskutoční 3. októbra 2018 v Košiciach na internáte Jedlíkova. Okrem svätej omše, svedectiev a zaujímavých hostí vystúpi speváčka Dominka Gurbaľová spolu s gitaristom Štefanom Bicákom. Rozhodli sme sa predĺžiť registráciu a tiež priniesť kúsok Panamy na Slovensko, aby sme ukázali mladým ľuďom zo Slovenska, aké veľké dobrodružstvo je pre nich pripravené. Verím, že mnohí mladí využijú predĺženú možnosť prihlásenia a pridajú sa k nám“, uviedol Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM. Druhý Panamský večer sa uskutoční 10. októbra v Bratislave v priestoroch Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinandemetza. Program bude podobný, na úvod svätá omša, po nej budú nasledovať svedectvá a prezentácia SDM a Panamy. „Sme radi, že sa nám podarilo nadviazať na tradíciu večerov venovaných krajine, ktorá bude hostiť SDM. Po Brazílskom večeri a Poľskom večeri sa preto už veľmi teším na ten Panamský“, doplnil Ján Michalský člen organizačného tímu SDM. Vstup na oba Panamské večery je voľný.

Oficiálnu slovenskú registráciu zabezpečuje Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a Kanet, n.o. Slovenský organizačný tím predpokladá, že do Panamy vycestuje okolo 200 Slovákov. Mladí sa zídu v stredoamerickom štáte v dňoch 22. – 27. januára 2019 a témou stretnutia sú slová Evanjelia podľa Lukáša: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (1,38). Pre všetkých, ktorí ešte váhajú či sa SDM zúčastniť, odporúča slovenský organizačný tím na oficiálnej stránke www.svetovednimladeze.sk sekciu Svedectvá, tiež rady pred cestou do Panamy a ďalšie praktické informácie. Slovákom ponúka organizačný tím dva varianty registrácie. Prvý zahŕňa celú púť, ktorá pozostáva z účasti na tzv. predskokanovi SDM – Dňoch v diecézach, samotných SDM a zahŕňa tiež prepravu z Dní v diecézach do Panama City na samotné SDM (od 16. do 27. januára 2019). Druhým je účasť na SDM  (od 21. do 27. januára 2019), bez absolvovania Dní v diecézach.

SDM sú najväčším celosvetovým stretnutím veriacich mladých so Svätým Otcom. Do Panamy ich pozval pred dvomi rokmi pápež František. Urobil tak na záver SDM v Krakove. Konajú sa každé dva až tri roky vždy v inej svetovej metropole. Mladí Slováci sa do Panamy oficiálne začali pripravovať na letnom Národnom stretnutí mládež P18 v Prešove. Hlavným organizátorom SDM je Katolícka cirkev (Dikastérium pre laikov, rodinu a život a Centrálny výbor hosťujúcej krajiny). SDM vznikli v roku 1984 na Kvetnú nedeľu, kedy pápež Ján Pavol II. zvolal rímsku mládež, aby s ním slávila Svätý rok vykúpenia. Ich nadšenie prekonalo všetky očakávania. V roku 1985 napísal pápež mladým po celom svete list a začalo veľké dobrodružstvo Svetových dní mládeže. Tie sa prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme. Po Ríme sa SDM konali v Buenos Aires, Santiagu de Compostela, Čenstochovej, Denveri, Manile, Paríži, opäť v Ríme, Toronte, Kolíne nad Rýnom, Sydney, Madride, Rio de Janeiro a Krakove, kde prišlo najviac Slovákov v histórii Svetových dní mládeže. Cieľom SDM je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Podporujú tiež angažovanosť mladých v Cirkvi, ktorí zároveň premýšľajú o odkaze, ktorý vždy vyberá pápež. Do Krakova prišlo 4 000 Slovákov.

Komunikačný tím SDM 

29886307478_ce2801f544_z

Z P18 do Panamy

Viete, že Národné stretnutie mládeže by nebolo bez Svetových dní mládeže. To posledné bolo v lete v Prešove. Viete, že metropola Šariša pozvala na SDM do Panamy? Ako? Čítajte náš rozhovor s tajomníkom Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska Ondrejom Chrvalom.

Čo má spoločné Národné stretnutie mládeže P18 na Svetové dni mládeže v Paname?

Jedno nadväzuje na druhé. Či vlastne druhé na prvé. ☺ Národné stretnutie mládeže (NSM) by nebolo bez Svetových dní mládeže (SDM). Vždy sú prepojené, tentoraz tým, že P18 bola vlastne prípravou do Panamy. Prirodzene, vieme, že nie všetci, čo boli na P18, pôjdu aj do Panamy. Chceli sme však presvedčiť čím viacerých, že ísť do Panamy stojí za to. A tým ostatným dať aspoň ochutnať atmosféru SDM.

Ako sa dala zažiť atmosféra SDM na P18?

Je tu viacero prepojení. Program vychádza z programu SDM. Na NSM nájdeme všetko, čo tvorí nosný program SDM: dopoludňajšie katechézy, piatkovú krížovú cestu, sobotnú vigíliu či nedeľnú svätú omšu vyslania. Aj iné časti programu sú inšpirované SDM, napríklad EXPO povolaní. Samozrejme, forma prežívania je predsa len iná, pretože pre niekoľko tisíc mladých je program predsa len inak štruktúrovaný ako pre niekoľko stotisícov mladých.

Druhým spojivom je jedna z najväčších devíz, ktoré možno zažiť na takýchto veľkých akciách: zážitok Cirkvi ako jednoty v rôznosti. Na SDM sa zídu rôzne národy z celého sveta, a mladí sú mnohokrát veľmi povzbudení tým, ako rôzne národy v rôznych kultúrnych podmienkach vyznávajú a ohlasujú toho istého Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Je to veľká rodina zjednotená okolo jedného Otca. Na NSM nemáme síce rôzne národy, jazyky a kultúry, ale do istej miery je to zastúpené mladými zo všetkých regiónov Slovenska a v bohatosti spiritualít a spôsobov prežívania viery, ktoré si prinesú, žijú a vyznávajú vo vzájomnej jednote.

Tretím spôsobom podobnosti NSM so SDM je jednoduchosť. Aj organizačné prevedenie P18 malo schválne veľa podobnosti so SDM. Jednoduchosť ubytovania, spojená aj s niektorými nevyhnutnými obetami, ako spanie na zemi či nedostatok spŕch; jednouché jedlo, pokiaľ možno aj to prežívané v kolektíve; spoločný spev a radosť; prítomnosť v celom meste, nie iba v jednej hale. Nehovoríme, že sa snažíme naschvál sťažiť mladým podmienky, ale rovnako ako na SDM aj na NSM ich pripravujeme na to, že sú predovšetkým pútnikmi a organizačné prevedenie bude jednoduché.

Čo odlišuje SDM a NSM?

Predovšetkým je tu už spomenutá odlišnosť bohatosti jazykov a kultúr. Na NSM dokážeme vytvoriť celonárodnosť, ale nie tú celosvetovosť, ktorá vzniká na SDM. To dáva SDM úžasnú pridanú hodnotu, ktorá sa v nijakých iných podmienkach nedá zažiť, iba na SDM.
Okrem toho SDM, zvlášť keď sú určitej exotickej v lokalite ako teraz v Paname, dávajú zážitok novej krajiny a kultúry, v ktorej sú zasadené. Verím, že Prešov tiež môže byť exotikou pre mladých z určitých oblastí Slovenska☺, ale stredoamerickej exotike Panamy a zážitku z úplne iného kontinentu sa to určite nevyrovná.
Taktiež na celosvetovej úrovni SDM je predsa len program bohatší a prepracovanejší ako na NSM. Tým, že je tam násobne viac mladých, je tam aj násobne viac kvalitných ponúk z celého sveta.
Nehovoriac o vrchole pridanej hodnoty, ktorú SDM ponúka oproti NSM – prítomnosť Svätého Otca. Tým, že je tam prítomná viditeľná Hlava Cirkvi, jednota celej Cirkvi okolo jedného Pastiera a jeho viditeľného nástupcu je priam hmatateľná.

Ako pozývala P18 na SDM v Paname?

Určitým spôsobom celá akcia bola pozvaním, pretože sa snažila dať mladým zažiť atmosféru SDM, ako je to opísané vyššie. To samo mohlo v mladých vzbudiť otázku, či to nechcú zažiť znova, a odpoveď, že najbližšia príležitosť na to je na SDM v Paname. ☺ Na P18 však bol v nedeľu dopoludnia špeciálny program venovaný SDM v Paname a pozvaniu na ne. Pozrieť isi ho môžete v archíve TV LUX. Pravdepodobne vykonal svoje dielo, pretože po P18 sme zaregistrovali zvýšený záujem mladých o registráciu na SDM v Paname. ☺

Komunikačný tím SDM

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené